Team
Dr. Rik Riezebos

Rik Riezebos is algemeen directeur van EURIB en managing consultant van Brand Capital. Hij studeerde economische psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij volgde daarna het ‘Phd. program in general management’ aan de RSM/Erasmus Universiteit, waarna hij aan deze universiteit was aangesteld als universitair hoofddocent Marketingcommunicatie en Merkenbeleid. Daarnaast was hij directeur strategie bij TBWA/ARA Communicatie-adviesbureau te Rotterdam. Rik Riezebos is auteur van ‘Merkenmanagement’ (2002), waarvan een Engelse en Chinese editie is verschenen. Hij is co-auteur van ‘Positioneren’ (2015) waarvan een Engelse en Koreaanse editie is verschenen. Voor meer informatie, zie www.rikriezebos.nl.

Drs. Suzanne Leentvaar

Suzanne Leentvaar is course director bij EURIB. Zij is verantwoordelijk voor de korte leergangen en heeft zitting in de examencommissie van het EURIB Masterprogramma. Zij studeerde af aan de opleiding Vormgeving en Communicatie van de Ichthus Hogeschool te Rotterdam. Daarna studeerde ze aan de faculteit Kunst & Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ze afstudeerde op het onderwerp kunstfilosofie. Na vijf jaar in Spanje te hebben gewerkt, trad ze in 2005 bij EURIB in dienst.

Kim de Vos BBA

Kim de Vos is relatie- & eventmanager bij EURIB. Vanuit deze functie houdt zij zich bezig met diverse wervingsactiviteiten voor de opleidingen en organiseert zij congressen, symposia en andere bijeenkomsten. Kim is afgestudeerd aan de NHTV, University of Applied Sciences als International Leisure Manager. Tijdens haar studie hadden brand management in combinatie met de creatieve vakken, haar grootste interesse. Haar scriptie was dan ook gefocust op het positioneren van een modemerk in Frankrijk. Na haar afstuderen trad ze in 2013 bij EURIB in dienst.

Christa Janse MSc

Als programmamanager is Christa Janse verantwoordelijk voor het masterprogramma van EURIB. Christa studeerde in 2014 af aan de Hogeschool Inholland Rotterdam. Zij volgde hier de opleiding Communicatie met als afstudeerprofiel Branding, Design & Advertising. Hierna volgde ze de masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, met als afstudeerrichting Business Communication & Digital Media. Haar master thesis schreef ze over het in kaart brengen van de digital footprint. Na haar afstuderen trad Christa in 2016 in dienst bij EURIB.

Erik Roscam Abbing MSc MDM

Erik Roscam Abbing is programmadirecteur design management van het EURIB Masterprogramma en treedt bij EURIB in diverse programma’s op als gastdocent. Daarnaast is hij managing director Netherlands van Livework Studio. Tevens doceert hij aan de TU Delft en was hij voorzitter van het Design Management Network. In 2010 verscheen van zijn hand het boek ‘Brand driven innovation; strategies for development and design’.

Drs. Paul Stamsnijder

Paul Stamsnijder is programmadirecteur reputation management van het EURIB Masterprogramma en treedt bij EURIB in diverse programma’s op als gastdocent. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Utrecht en economische sociologie in het Duitse Würzburg. Hij is actief lid van de beroepsorganisatie Logeion en het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD). In 2008 richtte hij de Reputatiegroep op. Naast zijn advieswerk publiceert hij regelmatig over zijn vakgebied. Meest recent bracht hij de boeken ‘De vent is de tent’ (2010), ‘Aandacht is macht’ (2012) en ‘Stakeholdermanagement’ (2016) uit.

Dr. Schelte Beltman

Schelte Beltman is lid van de Raad van Advies van EURIB. Hij is organisatie-antropoloog en heeft ruime ervaring met executive programma’s. Sinds 2007 is hij coördinator van de Research School van hogeschool Inholland. Zijn onderzoeksinteresse ligt op het gebied van organisatiecultuur en de impact daarvan op de prestaties van instituten voor hoger onderwijs. Zijn proefschrift ‘Culture within higher education’ zoomt in op facetten van cultuur binnen hoger onderwijsinstellingen in Nederland en Engeland. Na zijn promotie in 2011 heeft hij zich verder ontwikkeld in onderzoeksmethodologie.

Alfred Kool MCC

Alfred Kool is lid van de Raad van Advies van EURIB. In het dagelijkse leven is hij communicatiestrateeg en business developer bij Towers Watson Netherlands. In de pensioenwereld heeft hij zich gespecialiseerd op de gebieden reputatiemanagement, positioneren, interne communicatie, persrelaties, crisiscommunicatie en public affairs. Hij heeft een master’s degree in Corporate Communication.

Jos van der Zwaal

Jos van der Zwaal is lid van de Raad van Advies van EURIB. Hij is opgeleid als ontwerper en was partner bij Millford-Vanden Berg Design, het latere FutureBrand. Hier werkte hij voor nationale en multinationale ondernemingen. Op dit moment is hij mentor bij BNO/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. In 2002 verscheen van zijn hand ‘Design voor opdrachtgevers’ en hij werkte samen met Gert Kootstra MBM aan het boek ‘Designmanagement’ (2006).

Drs. Jaap van der Grinten

Jaap van der Grinten is docent-lid van de examencommissie van EURIB. In het dagelijks leven is hij werkzaam als docent bij hogeschool Inholland en als onderzoeker bij het lectoraat CBRD/ Cross-media, Brand, Reputation and Design Management van die zelfde hogeschool. Naast zijn docentschap bij EURIB is hij gastdocent bij HAN/ Hogeschool Arnhem Nijmegen en HvA/ Hogeschool van Amsterdam. Hij is co-auteur van ‘Mind the gap’ (2014) en ‘Positioneren’ (2008, 2011, 2015).

Drs. Cees van Wijk

Cees van Wijk is voorzitter van de examencommissie van EURIB. In het dagelijks leven is hij werkzaam als docent bij hogeschool Inholland en als onderzoeker bij het lectoraat CBRD/ Cross-media, Brand, Reputation and Design Management van die zelfde hogeschool. Hij is auteur van ‘De media-explosie; trends en issues in massacommunicatie’ (2011).