De kans van slagen van versmerken

Bij versproducten (groente, fruit maar ook vlees) is er naar mijn mening een enorme potentie voor merken. De consument koopt immers niet graag iets wat snel bederft en een sterk merk kan het gepercipieerde afbreukrisico verkleinen. Magazine Chain vroeg mij om een korte reactie.