Boeken over onderzoek

– Baarda & De Goede (2006): Basisboek methoden & technieken; handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek.
– Verschuren & Doorewaard (2007): Het ontwerpen van onderzoek.
– Baarda, De Goede & Teunissen (2009): Basisboek Kwalitatief Onderzoek; handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek.
– Baarda (2009): Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Aankoopgedrag en consumentenvertrouwen

In 2009 was de recessie hét onderwerp in de media. Uit onderzoek van ACNielsen (2009) blijkt dat medio 2009 77% van de consumenten van mening was dat de Nederlandse economie in een recessie verkeerde. De vraag is wat dit betekent voor het merkaankoopgedrag van consumenten. In een eigen onderzoek gingen wij op zoek naar de relatie tussen consumentenvertrouwen en merkaankoopgedrag.

Van klantliefde naar klanthaat

Met de komst van het internet heeft de consument aanzienlijk meer macht gekregen. Veel websites bieden de mogelijkheid klachten in te dienen, maar ook zijn er door consumenten zelf opgezette ‘anti-corporate websites’ zoals Starbucked.com. Online klagers vertonen na hun klacht vaak vermijdingsgedrag en sommigen houden er zelfs heuse wraakgevoelens ten aanzien van het bedrijf op na. Onderzoek laat zien dat klanten die aanvankelijk een sterke band met de organisatie ervoeren, het langst wraakgevoelens koesteren…

Strategische vragen voor een fighter brand

Strategische vragen voor een fighter brand

Een premium brand kan als reactie op concurrentie vanuit een lager geprijsde productgroep, een fighter brand inzetten. Zoals Euro Shopper van Albert Heijn een antwoord is op prijsformules als Aldi en Lidl. In een artikel in Harvard Business Review formuleert Ritson vijf strategische vragen voor het inzetten van een fighter brand. Kernvraag is of de organisatie beter op het premium brand kan focussen of dat het de concurrentie met een fighter brand moet aanvallen.

Authentieke merken

Elk merk kan authentiek zijn

In een samenleving waar ‘plastic’ en online ervaringen domineren, gaat menig consument weer op zoek naar ‘echte’ producten. Authenticiteit is daarbij het sleutelwoord. Gilmore en Pine schreven in 2007 al een boek over dit onderwerp, maar toch is er weinig ‘hard’ onderzoek naar gedaan. Onderzoek toont aan dat de ervaring van authenticiteit tussen consumenten kan verschillen, afhankelijk van hun merkperceptie. Zo blijkt dat zelfs een merk als McDonald’s door consumenten als authentiek kan worden ervaren…

smaak

Het oog wil ook wat

Als consumenten frisdrank proeven, hebben de meesten een voorkeur voor het sterkste merk. Bij een zogenoemde ‘blinde proef’ kan de voorkeur heel anders uitvallen. Een merknaam kan met andere woorden een objectieve waarneming danig verstoren. Onderzoek bevestigt dit, maar maakt ook duidelijk dat bij frisdranken kleur van veel grotere invloed op de smaakperceptie is, dan zogenoemde ‘verbale prikkels’, zoals merknaam en prijs.