Brand Alliance model van Jansen

Brand Alliance model van Jansen

Het Brand Alliance model van Michel Jansen onderscheidt twee effecten van merkallianties: (1) de bijdrage van beide merken aan de attitude ten aanzien van de merkalliantie en (2) het effect van de merkalliantie op de attitude van de in de alliantie participerende merken. Bijzonder aan dit model is dus dat het zich niet beperkt tot de vraag wat het succes van een merkalliantie bepaalt, maar dat het zich ook richt op de toegevoegde waarde van een alliantie voor beide merken.

Loyaal maar aan wie?

Loyaal, maar aan wie?

Het succes van een bedrijf kan sterk worden bepaald door de mate van loyaliteit die klanten hebben ten aanzien van het merk of het bedrijf. Marketeers sturen dan ook vaak op deze variabele door klanten te belonen voor hun trouw. Dit komt onder andere tot uiting in het verstrekken van loyaliteitskaarten, klantenkaarten, bonuskaarten en/ of spaarprogramma’s.

Customer equity en loyaliteit

Keep the customer satisfied

Jaarlijks gaan bij bedrijven grote bedragen op aan marketingprogramma’s. Het is voor marketingmanagers moeilijk vast te stellen wat het rendement van deze investeringen is. Een model dat deze effecten meetbaar maakt, werpt een geheel nieuw licht op deze materie. Dit model is ontwikkeld als een aanvulling op het ‘customer equity model’ van Rust, Zeithaml en Lemon.

City marketing van Amsterdam

City branding case: Amsterdam

De concurrentie tussen steden in Europa wordt steeds sterker. Amsterdam heeft daarom in 2004 voor een nieuwe ‘city branding’ aanpak gekozen: I amsterdam. Amsterdam en de omliggende regio willen daarmee hun ondernemende, innovatieve en creatieve kant tonen.

boeken over city branding

Boeken over city branding

Inmiddels zijn er veel boeken geschreven over city branding. Wij gebruiken deze term als verzamelnaam voor city branding, place branding, region branding, nation branding en destination branding. Hier vind je een overzicht van de bij ons bekende boeken.

marktsegmentatie

Marktsegmentatie in een ander daglicht

Er wordt oneindig veel geld gespendeerd aan marktonderzoek. Alles wordt gedaan om te begrijpen wat de consument wil en op basis hiervan een sterk merk op te bouwen. Des te opmerkelijker is het dat meer dan 90% van de productinnovaties mislukt. Volgens Christensen, Cook en Hall komt dit omdat marktsegmentatie anders uitgevoerd dient te worden dan vroeger. Veel fabrikanten zijn zich hier echter niet van bewust.