Tiendaagse opleiding 'Brand Leadership'
Er is een select aantal bedrijven waar het ‘merk-denken’ de kern van hun business vormt. Alles wat ze doen, staat in het teken van hun merk. Bij deze bedrijven is er niet langer sprake van brand management, maar van brand leadership. Het merk vormt hier de spil (‘central hub’) van de organisatie, waaraan alle beslissingen worden getoetst. Denk aan beslissingen over inkoop, productie en HRM, en zelfs over hoe je marketing moet bedrijven! Maar hoe krijg je dit georganiseerd? En waar moet je beginnen?

In de tiendaagse topopleiding Brand Leadership leer je hoe merkenbeleid een centrale plek in je organisatie kunt geven. Dit doen we door je te laten kennismaken met de ‘bedrijfskundige backbone’ van het vakgebied merkenbeleid. In deze opleiding leer je het verband van merkenbeleid te leggen met strategisch management, verandermanagement en financieel management. Als je je organisatie merkgerichter wilt maken, is kennis over bijvoorbeeld verandermanagement onontbeerlijk. In deze opleiding gaan we feitelijk in op de vraag hoe je het merkenbeleid in je organisatie naar een hoger niveau kunt tillen. Het programma bestaat uit 20 masterclasses die worden gegeven door docenten die hun sporen in het vak hebben verdiend. Tijdens de opleiding breng je de opgedane kennis in praktijk door deze op je eigen merk toe te passen.

Hoe is deze opleiding opgebouwd?

In het programma Brand Leadership staat de vraag centraal hoe merkenbeleid een leidende rol in je organisatie kan krijgen. In het programma wordt eerst stilgestaan bij de link met strategisch management. Een merk is immers geen doel op zich, maar een middel om strategische en financiële doelen te behalen. Merkenbeleid kan pas goed uit de verf komen als je weet hoe de directie van jouw organisatie tegen een aantal strategische issues aankijkt. We staan stil bij twee strategische paradoxen: markets vs. resources (resp. outside-in vs. inside-out) en synergy vs. responsiveness (resp. centrale vs. decentrale aansturing). Een organisatie die centraal wordt aangestuurd biedt bijvoorbeeld minder ruimte voor meerdere merken (‘house of brands’) en neigt al gauw naar een ‘branded house’. Ook staan we hier stil bij de rol van financieel management en welk business model het best bij jouw organisatie past.

Een organisatie die brand leadership nastreeft is altijd in beweging. Daarom leren we je alles over verandermanagement en hoe je processen in je organisatie kunt flexibiliseren (‘agile werken’). De bevindingen op het gebied van strategisch-, financieel- en verandermanagement vatten we samen in de Brand/Reputation Grid. Hierin worden vier verschillende merkrollen onderscheiden. In één van die rollen wordt het merk gezien als hét aansturende concept van de organisatie (‘the concept that drives the business’), een rol die de essentie vormt van brand leadership.

Brand leadership houdt in dat het merk in alle haarvaten van de organisatie is doorgedrongen. Dit betekent dat het merk een belangrijke rol speelt bij onder meer innovatie, leiderschap en het gedrag van medewerkers. Daarom staan we in dit programma uitgebreid stil bij de rol van innovatie. Innovatie is namelijk het levensbloed van een merk. Belangrijk hier is dat je leert hoe het merk innovatie kan aansturen (brand driven innovation). Wil een organisatie voorop lopen, dan heeft het ook leiders met visionaire ideeën nodig en medewerkers die zich opstellen als brand champions. Internal branding kan medewerkers helpen zich met hoofd, hart en handen achter het merk te scharen. Op deze wijze bouw je aan een living brand, zoals Starbucks, Southwest Airlines en Zappos.com dat is gelukt. We leren je hoe je de principes achter deze merken in je eigen organisatie in gang kunt zetten.

Brand leadership kan om grote veranderingen van je organisatie vragen. Bij verandering ga je echter altijd weerstand ondervinden. Daarom zijn in deze module twee dagen ingeruimd om je te trainen in het overreden van anderen; zowel schriftelijk als mondeling. We leren je hoe je schriftelijk je argumenten het best over het voetlicht kunt brengen, maar ook hoe je dat mondeling kunt doen (‘debating’).

Gedurende het programma Brand Leadership krijg je na elke collegedag een vragenlijstje mee over je eigen merk. Op de laatste dag mag je aan de hand van deze vragen een presentatie geven over de uitdagingen die je voor je eigen merk ziet. Door middel van discussie en kritische vragen geven we je feedback om je eigen merkenbeleid verder te professionaliseren. Mits er ruimte is op deze laatste collegedag, wordt er ook een presentatie van een case van een bekend merk gegeven.

Lees op deze vervolgpagina meer over de inhoud van het programma en het verschil met het programma Building Strong Brands.

Waarom voor dit programma kiezen?

Dr. Rik Riezebos – Programma-directeur

Er worden in Nederland enkele opleidingen op het gebied van merkenbeleid aangeboden. We geven je drie belangrijke redenen om voor dit programma van EURIB te kiezen:

  • De opleiding Brand Leadership is opgebouwd uit twee modules van het voormalige EURIB Masterprogramma dat ooit is ontwikkeld aan de Erasmus Universiteit. Daarmee kenmerkt dit programma zich door een hoge kwaliteitsstandaard.
  • Het programma van de opleiding is samengesteld door dr. Rik Riezebos, één van de leading experts in Nederland op het gebied van merkenbeleid. Hij is auteur van het standaardwerk Merkenmanagement, waarvan tevens een Engelse en een Chinese editie zijn verschenen. Ook is hij medeauteur van Positioneren, waarvan een Engelse en een Koreaanse editie is verschenen. Meer informatie over Rik Riezebos vind je op zijn website.
  • In door universiteiten verzorgde programma’s ligt de nadruk sterk op de theorie en hierin doceren voornamelijk docenten en hoogleraren van de desbetreffende universiteit. EURIB is een onafhankelijk, zelfstandig kennisinstituut dat de beste docenten van verschillende universiteiten inhuurt. Tevens is EURIB als geen ander in staat om de koppeling met de praktijk te maken, waardoor kennis écht praktisch toegevoegde waarde krijgt.

Alle EURIB-programma’s kenmerken zich door een hoge kwaliteitsstandaard en state-of-the-art kennis ingegeven door de beste experts in het vakgebied.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Prof.dr. Bob de Wit – Docent Strategisch Management

In de tiendaagse opleiding Brand Leadership doceren wetenschappers en mensen uit de praktijk die hun sporen in het vakgebied hebben verdiend. Het zijn veelal docenten die met één been in de wetenschap en met één been in de praktijk staan.

De tiendaagse opleiding Brand Leadership is bedoeld voor marketing-, brand-, design-, reputatie- en communicatiemanagers die over cutting edge kennis willen beschikken om hun organisatie meer merkgericht te maken. Ideaal voor managers die op een hoger niveau in de organisatie mee willen praten en willen leren voor welke argumenten CEO’s gevoelig zijn. We gaan er vanuit dat je kennis minimaal op NIMA-A niveau zit, maar NIMA-B als vooropleiding past eigenlijk net iets beter. Graag helpen we je met deze opleiding het merkenbeleid in je organisatie naar een hoger niveau te tillen!

Deelnemers aan EURIB-programma’s zijn onder meer afkomstig van onderstaande bedrijven:

Geïnteresseerd?

Op de vervolgpagina van deze opleiding vind je meer informatie over de opleidingsdata en de kosten voor deelname aan deze opleiding (onder ‘investering’). Heb je nog andere vragen? Neem dan gerust via de mail contact met ons op. Desgewenst kun je in je mail om een terugbelverzoek vragen.