Tiendaagse leergang 'Brand Leadership'
Er is een select aantal bedrijven waar het ‘merk-denken’ de kern van hun business vormt. Alles wat ze doen, staat in het teken van hun merk. Bij deze bedrijven is er niet langer sprake van brand management, maar van brand leadership. Het merk vormt hier de spil (‘central hub’) van de organisatie, waaraan alle beslissingen worden getoetst. Denk aan beslissingen over inkoop, productie en verkoop, en zelfs over hoe je marketing moet bedrijven! Maar hoe krijg je dit eigenlijk goed georganiseerd? En waar moet je mee beginnen?

In de tiendaagse topopleiding Brand Leadership leer je hoe merkenbeleid een centrale plek in je organisatie kunt geven. Dit doen we door je te laten kennismaken met de ‘bedrijfskundige backbone’ van het vakgebied merkenbeleid. In deze leergang leer je onder meer het verband van merkenbeleid te leggen met strategisch-, verander- en financieel management. Als je je organisatie merkgerichter wilt maken, is kennis over bijvoorbeeld verandermanagement onontbeerlijk. In deze leergang gaan we feitelijk in op de vraag hoe je het merkenbeleid in je organisatie naar een hoger niveau kunt tillen. Het programma bestaat uit maar liefst 20 masterclasses die worden gegeven door docenten die hun sporen in het vak hebben verdiend. Tijdens de opleiding breng je de opgedane kennis in praktijk door samen met anderen aan een case te werken.

Hoe is deze opleiding opgebouwd?

In het programma Brand Leadership staat de vraag centraal hoe merkenbeleid een leidende rol in de organisatie kan krijgen. In het programma wordt eerst stilgestaan bij de link met strategisch management. Een merk is immers geen doel op zich, maar een middel om strategische en financiële doelen te behalen. We staan hier stil bij twee paradoxen: die van markets vs. resources (resp. outside-in vs. inside-out) en synergy vs. responsiveness (resp. centraal vs. decentraal aansturen). Merkenbeleid kan namelijk pas goed uit de verf komen als je weet hoe de directie van jouw organisatie tegen deze twee paradoxen aankijkt. Ook staan we hier stil bij de vraag hoe je de funding voor je merkplannen rond krijgt.

Als merkenbeleid het leidend principe in een organisatie wordt, dan moet er een veranderingstraject worden ingezet. Medewerkers moeten bijvoorbeeld worden gestimuleerd om ‘merk-waardig’ gedrag te vertonen. We leren je hier meer over verandermanagement, de rol van HRM en de ‘agile’ organisatie. Maar we staan ook stil bij de rol van visionaire leiders en de vraag hoe je de energie in een organisatie krijgt om de gewenste merkdoelen te behalen.

‘Vanuit je merk sturen’ krijgt nog verder vorm door een basisplan voor een merkgedreven organisatie te ontwikkelen. We staan hier stil bij het verschil tussen brand management en brand leadership en hoe je laatstgenoemde kunt vormgeven. Een belangrijke aspect daarbij is het claimen van ‘thought leadership’. Ten slotte leer je hoe je continu kunt blijven werken aan ‘cutting edge’ producten en diensten en welke rol innovatie en ‘design thinking’ daarin spelen.

Om je merkenbeleid naar een hoger plan in je organisatie te tillen, is het noodzakelijk dat je anderen in je plannen meekrijgt. Daarom trainen we je aan het einde van dit programma in mondeling en schriftelijk overtuigen. Het programma wordt afgesloten met een middag waarin door deelnemers plannen worden gepresenteerd over de implementatie van brand leadership.

Lees op deze vervolgpagina meer over de inhoud van het programma en het verschil met het programma Building Strong Brands.

Waarom voor dit programma kiezen?

Dr. Rik Riezebos – Programma-directeur

Er worden in Nederland enkele opleidingen op het gebied van merkenbeleid aangeboden. We geven je drie belangrijke redenen om voor dit programma van EURIB te kiezen:

  • De leergang Brand Leadership is opgebouwd uit twee modules van het voormalige EURIB Masterprogramma dat ooit is ontwikkeld aan de Erasmus Universiteit. Daarmee kenmerkt dit programma zich door een hoge kwaliteitsstandaard.
  • Het programma van de leergang is samengesteld door dr. Rik Riezebos, één van de leading experts in Nederland op het gebied van merkenbeleid. Hij is auteur van het standaardwerk Merkenmanagement, waarvan tevens een Engelse en een Chinese editie zijn verschenen. Ook is hij medeauteur van Positioneren, waarvan een Engelse en een Koreaanse editie is verschenen. Meer informatie over Rik Riezebos vind je op zijn website.
  • Universitaire programma’s zijn vaak erg theoretisch en hierin doceren voornamelijk docenten en hoogleraren van de desbetreffende universiteit. EURIB is een onafhankelijk, zelfstandig kennisinstituut dat de beste docenten van verschillende universiteiten inhuurt. Tevens is EURIB als geen ander in staat om de koppeling met de praktijk te maken, waardoor kennis écht praktisch toegevoegde waarde krijgt.

Alle EURIB-programma’s kenmerken zich door een hoge kwaliteitsstandaard en state-of-the-art kennis ingegeven door de beste experts in het vakgebied.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Prof.dr. Bob de Wit – Docent Strategisch Management

In de tiendaagse leergang Brand Leadership doceren wetenschappers en mensen uit de praktijk die hun sporen in het vakgebied hebben verdiend. Het zijn veelal docenten die met één been in de wetenschap en met één been in de praktijk staan.

De tiendaagse leergang Brand Leadership is bedoeld voor marketing-, brand-, design-, reputatie- en communicatiemanagers die over cutting edge kennis willen beschikken om hun organisatie meer merkgericht te maken. Ideaal voor managers die op een hoger niveau in de organisatie mee willen praten en willen leren voor welke argumenten CEO’s gevoelig zijn. We gaan er vanuit dat je kennis minimaal op NIMA-A niveau zit, maar NIMA-B als vooropleiding past eigenlijk net iets beter. Graag helpen we je met deze opleiding het merkenbeleid in je organisatie naar een hoger niveau te tillen!

Deelnemers aan EURIB-programma’s zijn onder meer afkomstig van onderstaande bedrijven: