Tiendaagse leergang 'Building Strong Brands'
Met een sterk merk maak je het verschil! Met een sterk merk val je op, kan je je boodschap beter over het voetlicht brengen en neemt het rendement van je product, dienst of organisatie sterk toe. En niet te vergeten: met een sterk merk laat je je concurrenten ver achter je! Maar hoe bouw je eigenlijk een sterk merk?

In de tiendaagse topopleiding Building Strong Brands leer je hoe je een sterk merk ‘bouwt’. Je leert welke modellen, ideeën en instrumenten je kunt gebruiken om je merkenbeleid te onderbouwen en vorm te geven. Het programma bestaat uit maar liefst 20 masterclasses die worden gegeven door docenten die hun sporen in het vak hebben verdiend. Tijdens de opleiding breng je de opgedane kennis in praktijk door samen met anderen een merkconcept te ontwikkelen.

Hoe is deze opleiding opgebouwd?

In het programma Building Strong Brands staan we allereerst stil bij de vraag wat een sterk merk is en waar je als manager op moet sturen om dit voor elkaar te krijgen. Je kunt hier denken aan onderwerpen als de rol van merkidentiteit, merktrouw en de visibility van je merk. Ook staan we stil bij een stappenplan om een sterk merk te ontwikkelen. We haken hierbij aan bij het werk van Byron Sharp en de brand-orientation index.

Een oud gezegde is dat een product in een fabriek wordt gemaakt en een sterk merk in het hoofd van je klant. Het is dus zeer belangrijk te weten hoe ‘het hoofd van je klant werkt’ en hoe je met de mentale beleefwereld van merken rekening moet houden. Daarom staan we in dit programma uitgebreid stil bij alles wat met aandacht (waarneming en perceptie), mentale verwerking en neurobranding te maken heeft. Pas als je weet hoe het brein werkt, kun je klanten aan je merk binden!

Nadat we je in de opleiding de fundamentele kennis hebben meegegeven, is het tijd om bij de instrumenten van merkenbeleid stil te staan. Het gaat dan om het bouwen, het beheren (managen) én het verdedigen van een eenmaal opgebouwde merkpositie. Hier passeren onderwerpen de revue als storytelling (de ideale manier om een identiteit tot leven te wekken), merkrecht, design, reputatie e.d. We sluiten dit programma af met een inspirerende middag waarin je met medestudenten een zelf ontwikkeld merkconcept presenteert. Uit voorgaande jaren weten we dat deze merkconcepten vaak van zeer hoogwaardig niveau zijn!

Lees op deze vervolgpagina meer over de inhoud van het programma en het verschil met het programma Brand Leadership.

Waarom voor dit programma kiezen?

Dr. Rik Riezebos – Programma-directeur

Er worden in Nederland enkele opleidingen op het gebied van merkenbeleid aangeboden. We geven je drie belangrijke redenen om voor dit programma van EURIB te kiezen:

  • De leergang Building Strong Brands is opgebouwd uit twee modules van het voormalige EURIB Masterprogramma dat ooit is ontwikkeld aan de Erasmus Universiteit. Daarmee kenmerkt dit programma zich door een hoge kwaliteitsstandaard.
  • Het programma van de leergang is samengesteld door dr. Rik Riezebos, één van de leading experts in Nederland op het gebied van merkenbeleid. Hij is auteur van het standaardwerk Merkenmanagement, waarvan tevens een Engelse en een Chinese editie zijn verschenen. Ook is hij medeauteur van Positioneren, waarvan een Engelse en een Koreaanse editie zijn verschenen. Meer informatie over Rik Riezebos vind je op zijn website.
  • Universitaire programma’s zijn vaak erg theoretisch en hierin doceren voornamelijk docenten en hoogleraren van de desbetreffende universiteit. EURIB is een onafhankelijk, zelfstandig kennisinstituut dat de beste docenten van verschillende universiteiten inhuurt. Tevens is EURIB als geen ander in staat om de koppeling met de praktijk te maken, waardoor kennis écht praktisch toegevoegde waarde krijgt.

Alle EURIB-programma’s kenmerken zich door een hoge kwaliteitsstandaard en state-of-the-art kennis ingegeven door de beste experts in het vakgebied.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Mr. Ellen Gevers – Docent Merkrecht

In de tiendaagse leergang Building Strong Brands doceren wetenschappers en mensen uit de praktijk die hun sporen in het vakgebied hebben verdiend. Het zijn veelal docenten die met één been in de wetenschap en met één been in de praktijk staan.

De tiendaagse leergang Building Strong Brands is bedoeld voor marketing-, brand-, design-, reputatie- en communicatiemanagers die over cutting edge kennis willen beschikken om hun merkenbeleid te versterken. Ideaal voor managers die hun merk in de markt een boost voorwaarts willen geven. We gaan er vanuit dat je over enige merken- en/of marketingkennis beschikt en minimaal vier jaar ervaring in het vakgebied hebt. Graag helpen we je met deze opleiding om het merkenbeleid in je organisatie verder te professionaliseren!

Deelnemers aan EURIB-programma’s zijn onder meer afkomstig van onderstaande bedrijven: