Tiendaagse opleiding 'Building Strong Brands'
Met een sterk merk maak je het verschil! Met een sterk merk val je op, kan je je boodschap beter over het voetlicht brengen en neemt het rendement van je product, dienst of organisatie sterk toe. En niet te vergeten: met een sterk merk laat je je concurrenten ver achter je! Maar hoe bouw je eigenlijk een sterk merk?

In de tiendaagse topopleiding Building Strong Brands leer je hoe je een sterk merk ‘bouwt’. Je leert welke modellen, ideeën en instrumenten je kunt gebruiken om je merkenbeleid te onderbouwen en vorm te geven. Het programma bestaat uit 20 masterclasses die worden gegeven door docenten die hun sporen in het vak hebben verdiend. Tijdens de opleiding breng je de opgedane kennis in praktijk door deze op je eigen merk toe te passen.

Hoe is deze opleiding opgebouwd?

In het programma Building Strong Brands staan we allereerst stil bij de vraag wat een sterk merk is en waar je als manager op moet sturen om dit voor elkaar te krijgen. Je kunt hier denken aan onderwerpen als de rol van merkidentiteit, merktrouw en het belang van de visibility van je merk. Ook staan we stil bij een stappenplan om een sterk merk te ontwikkelen. We haken hier onder meer aan bij het werk van Byron Sharp en de brand-orientation index.

Een bekend gezegde is dat een product in de fabriek wordt gemaakt, en een merk in het hoofd van de klant. Het is dus zeer belangrijk te weten hoe je klanten denken en hoe je met hun mentale beleefwereld van merken rekening moet houden. Daarom staan we in dit programma uitgebreid stil bij alles wat met aandacht (waarneming en perceptie), mentale verwerking en neurobranding te maken heeft. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied geweest. In het programma Building Strong Brands word je hier helemaal over ‘bijgepraat’. Immers: pas als je weet hoe het brein werkt, kun je klanten aan je merk binden!

Nadat we je in de opleiding Building Strong Brands de fundamentele kennis over merken en consumenten hebben meegegeven, is het tijd om bij het daadwerkelijk bouwen van een sterk merk stil te staan. We doen dit aan de hand van een stappenplan positioneren. Bij positioneren vertrek je vanuit de identiteit van het merk, benoem je merkwaarden en probeer je deze waarden tot leven te laten komen in alles wat je doet (manifestatie) en zegt (communicatie). Bij manifestatie moet het merk richting geven aan het gedrag van medewerkers en aan de producten en diensten die je voert. Bij communicatie kun je denken aan storytelling. Maar ook de vormgeving van het merk (visualisatie) speelt een belangrijke rol in het uitdragen van een positionering. Omdat het ‘doelgroepenveld’ van merkenbeleid veel breder is dan vroeger, besteden we hier tevens aandacht aan reputatiemanagement en aan het werken vanuit een ‘purpose’ (maatschappelijk nut).

Elk merk kent on- en offline componenten. In twee masterclasses gaan we in op het digitale merk. We staan stil bij digitale waardecreatie en hoe merken zich voor gebruikers met digitale platforms zinvol kunnen maken (‘useful brands’). Bij merkenbeleid gaat het niet alleen om het bouwen en beheren van merken, maar ook over het beschermen van je merk. Daarom passeren ook onderwerpen als merk- en modellenrecht, en crisismanagement de revue.

Bij EURIB spreken we gewoonlijk over merkenbeleid (meervoud), omdat veel organisaties met meer dan één merk werken. Soms voert een bedrijf meerdere productmerken en soms wordt naast een productmerk nog de endorsement van de organisatie vermeld (‘Powered by… ’). Bij het onderdeel ‘het merk in zijn interne context’ staan we stil bij onderwerpen als merkarchitectuur, merkportfolio’s, naamgeving en brand stretching. Bij dit laatste kun je denken aan strategieën als ingredient branding, extensie, endorsement en co-branding.

Gedurende het programma Building Strong Brands krijg je na elke collegedag een vragenlijstje mee over je eigen merk. Op de laatste dag mag je aan de hand van deze vragen een presentatie geven over de uitdagingen die je voor je eigen merk ziet. Door middel van discussie en kritische vragen geven we je feedback om je eigen merkenbeleid verder te professionaliseren. Mits er ruimte is op deze laatste collegedag, wordt er ook een presentatie van een case van een bekend merk gegeven.

Lees op deze vervolgpagina meer over de inhoud van het programma en het verschil met het programma Brand Leadership.

Waarom voor dit programma kiezen?

Dr. Rik Riezebos – Programma-directeur

Er worden in Nederland enkele opleidingen op het gebied van merkenbeleid aangeboden. We geven je drie belangrijke redenen om voor dit programma van EURIB te kiezen:

  • De opleiding Building Strong Brands is opgebouwd uit twee modules van het voormalige EURIB Masterprogramma dat ooit is ontwikkeld aan de Erasmus Universiteit. Daarmee kenmerkt dit programma zich door een hoge kwaliteitsstandaard.
  • Het programma van de opleiding is samengesteld door dr. Rik Riezebos, één van de leading experts in Nederland op het gebied van merkenbeleid. Hij is auteur van het standaardwerk Merkenmanagement, waarvan tevens een Engelse en een Chinese editie zijn verschenen. Ook is hij medeauteur van Positioneren, waarvan een Engelse en een Koreaanse editie zijn verschenen. Meer informatie over Rik Riezebos vind je op zijn website.
  • In door universiteiten verzorgde programma’s ligt de nadruk sterk op de theorie en hierin doceren voornamelijk docenten en hoogleraren van de desbetreffende universiteit. EURIB is een onafhankelijk, zelfstandig kennisinstituut dat de beste docenten van verschillende universiteiten inhuurt. Tevens is EURIB als geen ander in staat om de koppeling met de praktijk te maken, waardoor kennis écht praktisch toegevoegde waarde krijgt.

Alle EURIB-programma’s kenmerken zich door een hoge kwaliteitsstandaard en state-of-the-art kennis ingegeven door de beste experts in het vakgebied.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Mr. Ellen Gevers – Docent Merkrecht

In de tiendaagse opleiding Building Strong Brands doceren wetenschappers en mensen uit de praktijk die hun sporen in het vakgebied hebben verdiend. Het zijn veelal docenten die met één been in de wetenschap en met één been in de praktijk staan.

De tiendaagse opleiding Building Strong Brands is bedoeld voor marketing-, brand-, design-, reputatie- en communicatiemanagers die over cutting edge kennis willen beschikken om hun merkenbeleid te versterken. Ideaal voor managers die hun merk in de markt een boost voorwaarts willen geven. We gaan er vanuit dat je over enige merken- en/of marketingkennis beschikt en minimaal vier jaar ervaring in het vakgebied hebt. Graag helpen we je met deze opleiding om het merkenbeleid in je organisatie verder te professionaliseren!

Deelnemers aan EURIB-programma’s zijn onder meer afkomstig van onderstaande bedrijven:

Geïnteresseerd?

Op de vervolgpagina van deze opleiding vind je meer informatie over de opleidingsdata en de kosten voor deelname aan deze opleiding (onder ‘investering’). Heb je nog andere vragen? Neem dan gerust via de mail contact met ons op. Desgewenst kun je in je mail om een terugbelverzoek vragen.