Achtdaagse leergang 'Building Strong Brands'
Met een sterk merk maak je het verschil! Met een sterk merk val je op, kan je je boodschap beter over het voetlicht brengen en neemt het rendement van je product, dienst of organisatie sterk toe. En niet te vergeten: met een sterk merk laat je je concurrenten ver achter je! Maar hoe bouw je eigenlijk een sterk merk?

In de achtdaagse leergang Building Strong Brands leer je hoe je een sterk merk ‘bouwt’. Je leert welke modellen, ideeën en instrumenten je kunt gebruiken om je merkenbeleid te onderbouwen en vorm te geven. Het programma bestaat uit 16 masterclasses die worden gegeven door docenten die hun sporen in het vak hebben verdiend. Doel van de leergang is dat je de opgedane kennis eenvoudig op je eigen merk kunt toepassen.

Hoe is deze leergang opgebouwd?

In de leergang Building Strong Brands staan we allereerst stil bij de vraag hoe je een sterk merk bouwt. We kijken hier naar verschillende stadia van merkontwikkeling volgens de Brand Management Staircase. Hiermee kun je bepalen wat jou next steps voor je merk moeten zijn. Maar ook staan we stil bij de vraag hoe je de fundamenten van je merk goed borgt. Daar is sprake van een paradox; enerzijds moet een merk een ‘vast gegeven’ zijn, maar anderzijds moet er ook sprake zijn van merkdynamiek door innovatie.

Vervolgens kijken we naar hoe je een merk tot leven brengt. Het idee is dat er pas sprake van een sterk merk kan zijn als het zowel intern (medewerkers) als extern (klanten) sterk is geladen (dit conform het gedachtegoed van de brand-orientation index). Bij de externe beleving van het merk gaat het onder meer over de rol van merktrouw en het belang van de visibility van je merk. We haken hier onder meer aan bij het werk van Byron Sharp. Bij de interne beleving kijken we hoe zogeheten ‘living brands’ intern zijn georganiseerd. Bij dit type bedrijven is het gedachtegoed over branding inside-out gezichtsbepalend (zoal Patagonia en Zappos.com).

Hoe werk je je merkverhaal uit?

Nadat we de basisconcepten van sterke merken hebben bestudeerd, gaat het erom het geleerde in de praktijk te brengen. Het gaat dan om de vraag hoe je merkverhaal uitwerkt. We doen dat door stil te staan bij positioneren. Bij positioneren vertrek je vanuit de identiteit van het merk, benoem je merkwaarden en probeer je deze waarden tot leven te laten komen in alles wat je doet (manifestatie) en zegt (communicatie). Bij manifestatie moet het merk richting geven aan het gedrag van medewerkers en aan de producten en diensten die je voert. Omdat veel merken bezig zijn met een digitale transformatie, koppelen we aan positioneren een college over digitale waardecreatie. Een andere ontwikkeling is dat de maatschappelijke acceptatie van merken steeds meer relevant wordt. Daarom staan we in de leergang ook stil bij stakeholdermanagement en het werken vanuit een purpose.

De laatste decennia zijn we steeds meer te weten gekomen over hoe klanten nu echt op merken reageren. We weten bijvoorbeeld steeds meer over de rol van het onbewuste en hoe mensen zich soms door niet ter zake prikkels laten beïnvloeden. Daarom geven we je in deze leergang een geheel nieuwe kijk op consumentengedrag mee! We staan daarbij uitgebreid stil bij alles wat met aandacht (waarneming en perceptie), mentale verwerking en neurobranding te maken heeft. Pas als je weet hoe het brein werkt, kun je klanten aan je merk binden!

Hoe laat je je merk verder groeien?

Nadat we je in de leergang Building Strong Brands de fundamentele kennis over merken en consumenten hebben meegegeven, is het tijd om je af te vragen hoe je je boodschap goed over het voetlicht krijgt. We staan hier stil bij zowel story telling als story doing. Bij de laatste staat de vraag centraal hoe je je verhaal vertaalt naar gedrag; naar ‘doen’! De leergang wordt afgesloten door in te gaan op de vraag naar merkgroei. We doen dat door het merk te beschouwen als een concept dat je verder kunt ‘oprekken’ en door te kijken naar merkactivatie door middel van brand stretching (zoals extensie en co-branding).

Lees op deze vervolgpagina meer over de inhoud van het programma en het verschil met het programma Brand Leadership. De datums waarop Building Strong Brands in 2019 worden gegeven zijn: 27 september; 11 oktober; 1, 15 en 29 november; 6 en 20 december; 10 januari (2020).

Waarom voor dit programma kiezen?

Dr. Rik Riezebos – Programma-directeur

Er worden in Nederland enkele opleidingen op het gebied van merkenbeleid aangeboden. We geven je drie belangrijke redenen om voor dit programma van EURIB te kiezen:

  • De leergang Building Strong Brands is opgebouwd uit twee modules van het voormalige EURIB Masterprogramma dat is ontwikkeld aan de Erasmus Universiteit. Daarmee kenmerkt dit programma zich door een hoge kwaliteitsstandaard.
  • Het programma van de leergang is samengesteld door dr. Rik Riezebos, één van de leading experts in Nederland op het gebied van merkenbeleid. Hij is auteur van het standaardwerk Merkenmanagement, waarvan tevens een Engelse en een Chinese editie zijn verschenen. Ook is hij medeauteur van Positioneren, waarvan een Engelse en een Koreaanse editie zijn verschenen. Meer informatie over Rik Riezebos vind je onder ‘over ons‘.
  • In door universiteiten verzorgde programma’s ligt de nadruk sterk op de theorie en hierin doceren voornamelijk docenten en hoogleraren van de desbetreffende universiteit. EURIB is een onafhankelijk, zelfstandig kennisinstituut dat de beste docenten van verschillende universiteiten inhuurt. Tevens is EURIB als geen ander in staat om de koppeling met de praktijk te maken, waardoor kennis écht praktisch toegevoegde waarde krijgt.

Alle EURIB-programma’s kenmerken zich door een hoge kwaliteitsstandaard en state-of-the-art kennis ingegeven door de beste experts in het vakgebied.

Voor wie is deze leergang bedoeld?

Mr. Ellen Gevers – Docent Merkrecht

In de leergang Building Strong Brands doceren wetenschappers en mensen uit de praktijk die hun sporen in het vakgebied hebben verdiend. Het zijn veelal docenten die met één been in de wetenschap en met één been in de praktijk staan.

De leergang Building Strong Brands is bedoeld voor marketing-, brand-, design-, reputatie- en communicatiemanagers die over cutting edge kennis willen beschikken om hun merkenbeleid te versterken. Ideaal voor managers die hun merk in de markt een boost voorwaarts willen geven. We gaan er vanuit dat je over enige merken- en/of marketingkennis beschikt en minimaal vier jaar ervaring in het vakgebied hebt. Graag helpen we je met deze leergang om het merkenbeleid in je organisatie verder te professionaliseren!

Deelnemers aan EURIB-programma’s zijn onder meer afkomstig van onderstaande bedrijven:

Geïnteresseerd?

Op de vervolgpagina van deze leergang vind je meer informatie over de opleidingsdata en de kosten voor deelname aan deze leergang (onder ‘investering’). Heb je nog andere vragen? Neem dan gerust via de mail contact met ons op. Desgewenst kun je in je mail om een terugbelverzoek vragen.