NVAO geaccrediteerd

Eindoordeel ‘goed’ bij hernieuwde accreditatie EURIB Masterprogramma

“Vijfmaal de score ‘goed’ en zesmaal de score ‘voldoende’, waarmee de kwaliteit van de opleiding wordt bestempeld als ‘goed’”, zo luidde het eindoordeel van de NVAO – een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiermee heeft de NVAO het EURIB Masterprogramma wederom een accreditatie verleend voor een periode van 6 jaar – tot 30 juli 2023. En hier zijn wij als EURIB uiteraard trots op!

Tweede accreditatie

In 2011 ontving EURIB voor het eerst een zesjarige accreditatie voor het Masterprogramma, tot eind 2017. Daarom is eind 2016 het proces van her-accreditatie in gang gezet. Na uitvoerig voorwerk is EURIB in februari 2017 bezocht door de accreditatiecommissie van Hobéon. Zij spraken onder andere met studenten, docenten en de EURIB-staf. Naar aanleiding van deze visitatiedag, en de aangeleverde stukken heeft de commissie het EURIB Masterprogramma op elf standaarden beoordeeld.

Uitblinker

Van de elf standaarden waarop het Masterprogramma is beoordeeld, scoorde het EURIB Masterprogramma op 5 standaarden ‘goed’. De commissie was met name te spreken over het gerealiseerde eindniveau van de eindwerken. Zij omschrijven het eindniveau als “uitzonderlijk hoog”, waarbij het niveau van de scripties “veelal geschikt is voor publicatie”. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten aangemerkt in het rapport. EURIB zal zich dan ook de komende periode inzetten om zich op deze vlakken te ontwikkelen. Het accreditatiebesluit is in te zien via deze link.

Durf jij te excelleren in je vakgebied? En wil je een geaccrediteerde (deeltijd) masteropleiding volgen? Schrijf je dan nu in voor het EURIB Masterprogramma op het gebied van brand-, design- en reputatiemanagement!

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen