Mark my words!

Veel beleggers en/ of aandeelhouders zouden maar al te graag in de toekomst willen kijken om zo hun investeringsbeslissingen beter te kunnen onderbouwen. Er zijn echter ook andere manieren om de onzekerheid over de financiële bedrijfsprestaties de kop in te drukken. Onderzoek toont aan dat er een verband bestaat tussen het aantal toekomstgeoriënteerde bewoordingen van een CEO en de mate van toekomstige innovatie c.q. bedrijfsresultaat.

De onderzoekers Chandy, Yadav en Prabhu hebben in de banksector gedurende acht jaar informatie verzameld over allerlei uitspraken van CEO’s. In deze periode hebben zij deze uitspraken in kaart gebracht en gecategoriseerd naar de mate van toekomstgerichtheid. Door deze vervolgens te matchen met de uiteindelijke bedrijfsperformance zijn de onderzoekers er in geslaagd om met redelijke zekerheid voorspellingen te kunnen doen over de mate van toekomstige performance (tot ongeveer 5 jaar). CEO’s die zich in het onderzoek het vaakst uitlieten over toekomstige (externe) ontwikkelingen, lieten een betere performance zien. De onderzoekers raden CEO’s aan hun aandacht meer te richten op het ‘Umfeld’ en minder op de interne bedrijfsproblematiek. Wanneer men zich teveel bezighoudt met interne problemen zorgt dit voor tragere innovatieprocessen en uiteindelijk een lagere bedrijfsopbrengst (en vice versa).

De onderzoekers concluderen dat CEO’s die erg gefocust zijn op toekomstige externe ontwikkelingen (in plaats van de interne bedrijfsproblematiek) meer dan gemiddeld investeren in nieuwe technologieën. Dit zorgt er voor dat vaker en sneller nieuwe innovaties op de markt worden gebracht. Tevens tonen zij aan dat naarmate de aandacht van de CEO meer ligt op de interne bedrijfsproblematiek, er een tragere ontwikkeling van toekomstige innovaties is te verwachten (en hiermee ook de te verwachten opbrengsten). Het creëren van een cultuur die aanzet tot innovatie wordt niet alleen bewerkstelligd door de concrete daden van een CEO maar ook zijn/ haar woorden in de media.

Referentie(s)
Chandy, G., Yadav, M., Prabhu, J. (2007), Managing the future: CEO attention and innovation outcomes. Journal of Marketing, vol.71, no.3, p.84-101.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen