Word blogger

Word blogger bij EURIB!

Ben jij expert op het gebied brand, design en/of reputatiemanagement en wil je meer zichtbaar worden in het vakgebied? En heb je een vlotte pen? Word blogger bij EURIB! Op onze website is het voor iedereen mogelijk om content aan te leveren. Maar er zijn wel een aantal spelregels, die je hieronder kunt lezen.

Spelregels
 • Bij EURIB focussen we op de vakgebieden brand, design en reputatiemanagement. Je artikel moet aansluiten bij deze vakgebieden.
 • We plaatsen alleen inhoudelijke content. Het artikel mag niet gebruikt worden om jezelf of het bedrijf waarvoor je werkt te promoten. Dit bedrijf mag daarom niet in de tekst worden genoemd (ook niet als voorbeeld of case).
 • Je schrijft op persoonlijke titel; bij elke post plaatsen we je voor- en achternaam en desgewenst de naam van je bedrijf.
 • De tekst die je instuurt moet geheel door jezelf zijn geschreven. Mocht je een stukje tekst copy – pasten, plaats het dan tussen quotes (“xxx”) en zet er een duidelijke bronvermelding bij. Wij plaatsen alleen content die niet op andere platforms is geplaatst; bij EURIB gaat het namelijk om het delen van nieuwe kennis en inzichten.
 • Je mag geen ongepast taalgebruik gebruiken, mensen/bedrijven beledigen of belachelijk maken. Probeer zo ‘objectief’ mogelijk te schrijven.
 • We willen je graag de ruimte geven om je verhaal te vertellen, maar maak het s.v.p. niet te lang. Een goede richtlijn is twee A4 (één A4 is ongeveer 500 woorden, dus circa 1.000 woorden). Als de tekst te lang is, zullen we je vragen deze in te korten. Probeer de volgende opbouw aan te houden:
  • Een motiverende inleiding van vier à vijf regels: wat is het praktische belang van je bijdrage? Deze inleiding mag eindigen met een vraag (cliff hanger) zodat de lezer wordt gemotiveerd verder te lezen.
  • De hoofdtekst moet duidelijk zijn gestructureerd in niet al te lange alinea’s. Sluit af met een duidelijke conclusie. Wat zijn de take-aways van je artikel voor de lezer?
  • We stellen het op prijs als je onderaan de volledige referenties vermeld die je in je artikel hebt gebruikt.
 • Structureer je tekst duidelijk met tussenkopjes. Let op dat je niet te lange zinnen en moeilijke woorden gebruikt. Het is hier handig als je de SEO-richtlijnen voor het schrijven van teksten in het achterhoofd houdt.
 • Als je beeldmateriaal gebruikt, zet er dan s.v.p. een duidelijke bronvermelding bij.
 • Bij het aanleveren van een tekst, sta je ons het publicatierecht ervan op onze website toe. Ook geef je ons het recht je artikel in onze nieuwsbrief te plaatsen. Je houdt te allen tijde het auteursrecht op de door jou aangeleverde (unieke) content.
Wil jij een artikel plaatsen?

Je kunt je artikel hier insturen. Je artikel zal door onze redactie worden gecontroleerd op bovenstaande punten voordat het op onze website geplaatst zal worden. Zodra het artikel is goedgekeurd ontvang je bericht wanneer hij op het platform geplaatst zal worden.

Vragen?

Heb je vragen over bovenstaande informatie of het insturen van je artikel? Neem dan gerust contact met ons op via de mail of via 010 – 440 1130.