Masterclass Nudging

Lange tijd was de gedachte dat je consumenten moet overreden om hen tot ander gedrag aan te zetten. Persuasieve communicatie – vaak een mix van rationele en emotionele ‘argumenten’ – was daarbij het belangrijkste instrument. Inmiddels weten dat het moeilijk is om consumenten door communicatie ander gedrag te laten vertonen. Een krachtig alternatief blijkt nudging te zijn. Hierbij probeer je consumenten niet over te halen om iets te doen of te kopen, maar probeer je hen met bepaalde prikkels een duwtje in de gewenste richting te geven. Nudging is ontstaan in het sociaal-maatschappelijke domein, maar wordt inmiddels ook vaak ingezet in een commerciële context.

Begin oktober 2017 won Richard Thaler de Nobel-prijs Economie. Thaler is een gedragseconoom die bij het grote publiek bekend werd met zijn boek Nudge. De toekenning van deze prijs is veelzeggend; hiermee wordt immers erkend dat het gedachtengoed rond gedragseconomie in het algemeen, en nudging in het bijzonder, van grote waarde is. Voor iedereen die er nog over twijfelt of nudging voor zijn/haar beroepspraktijk van belang is, moet deze Nobel-prijs toch wel de laatste twijfel wegnemen…

Wat leer je tijdens deze masterclass?

In de Masterclass Nudging leer je wat de belangrijkste principes van de gedragseconomie zijn. Hierdoor krijg je heel andere visie op hoe consumenten oordelen en reageren. Daarnaast krijg je een tool-kit aangereikt die de diverse nudging-principes samenvat. Deze masterclass is onmisbaar voor elke communicatiestrateeg die voorop wil blijven lopen in zijn vakgebied! De Masterclass Nudging wordt verzorgd door dr. Rik Riezebos. Hij is als economisch psycholoog enorm geïnteresseerd in nudging, omdat het volgens hem een doorbraak inhoudt voor het vakgebied communicatie.

Als je alvast voor deze masterclass wilt inlezen, vind je hier een publicatie van Rik Riezebos over nudging. Maar ook op de EURIB-site vind je diverse artikelen over nudging.

NB: met de vier masterclasses die EURIB dit voorjaar organiseert, blijf je goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen! En wist je dat je ook nog eens een aantrekkelijke korting krijgt als je ze alle vier volgt?

Praktische informatie
  • De masterclass vindt plaats bij Novotel Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam
  • Op donderdag 8 februari 2018 (13.30-17.00 uur)
  • De masterclass is inclusief lunch (inloop vanaf 13.00 uur) en hand-out
  • De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 35 deelnemers
Masterclasses Strategisch Merkenbeleid voorjaar 2018

In het voorjaar van 2018 worden in totaal vier masterclasses georganiseerd. Wil je bij meerdere masterclasses aanwezig zijn? Dan ontvang je een aantrekkelijke korting (zie ‘kosten’).

masterclass online reputatiemanagement

Online Reputatie-
management

13 oktober

Kevin Lamers

Van Story-telling
naar Story-doing

10 november

Ingmar de Lange

Influencer
Marketing

8 december

Carole Lamarque

Nudging

8 februari

Rik Riezebos

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze en andere masterclasses kun je contact opnemen met EURIB: via e-mail of telefonisch op 010 – 440 1130.

Hieronder (‘Inschrijven masterclass’) kun je je voor de hierboven genoemde masterclass(es) aanmelden.

Let op: aan masterclasses kunnen niet meer dan 35 mensen deelnemen.

Voor sommige masterclasses is veel belangstelling, dus meld je tijdig aan!