EURIB is hét kennisplatform voor brand management, design management en reputation management.

Wij maken wetenschappelijke kennis en inzichten voor managers praktisch toepasbaar.

Opgemerkt!

AEG Wasbar

AEG Wasbar: in een restaurant je was draaien!

Gespot in België: restaurants waar je je was kunt doen! Er zijn al meerdere locaties van de AEG Wasbar, onder meer in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Leuven.

> Meer Opgemerkt!

Meest recente artikelen

Boek Branding van Mosmans & Van Thiel maakt inbreuk op auteursrecht EURIB

In 2022 verscheen bij Noordhoff Uitgevers het boek ‘Branding’ van Andy Mosmans & Patrick van Thiel. EURIB heeft de auteurs en de uitgever erop attent gemaakt dat er een vrijwel letterlijke tekst is overgenomen van de EURIB-website. Het gaat hier om een toelichting op het MDC-model van Riezebos & Van der Grinten. Daarnaast ontbreekt op een aantal plaatsen een adequate bronvermelding. Advocaten van beide partijen hebben onderstaande rectificatie opgesteld.

Lees verder!
123RF - 148543098

Kunnen nudges de ongelijkheid tussen arm en rijk vergroten?

Bij nudging draait het om ingrepen in de keuze-architectuur van consumenten om zo hun aankoopgedrag te beïnvloeden. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat is het vaak niet. Een bekende nudge is het aanbieden van een standaard (‘default’) optie; consumenten overwegen die vaak het eerst. Vroeger prezen autoverkopers bijvoorbeeld een ‘kaal’ model vaak als standaardoptie aan, nu prijzen ze gewoonlijk enigszins aangeklede auto’s als default aan. In Amerika leidde dit tot een verhoging in de verkoopprijs van gemiddeld $ 1.500 per auto. Met ‘kleine’ prikkels kan je zo het gedrag van consumenten sturen. Sommige consumenten lijken daar gevoeliger voor dan andere. Onderzoek laat zien dat dit onder andere te maken heeft met je sociaaleconomische status.

Lees verder!
123RF - 97184060

Hoe minimalistisch ben jij?

Minimalisme lijkt een relatief jonge trend in consumentengedrag. Maar volgens twee onderzoekers is deze trend al in de 60-er jaren van de vorige eeuw ontstaan. Vandaag de dag manifesteert deze trend zich onder meer in huizenbouw (tiny houses), ‘ontspullen’, Marie Kondo’s kunst van het opruimen en een simpele ‘strakke’ vormgeving van producten, advertenties e.d. Maar wat houdt minimalisme nu precies in? De onderzoekers beantwoordden deze vraag door hierover aan 3.735 consumenten vragen voor te leggen. Zo ontwikkelden zij een eenvoudig meetinstrument. De onderzoekers pleiten ervoor om minimalisme voortaan als een waarde te beschouwen en deze te gebruiken bij segmentatie en in positioneringen.

Lees verder!

‘Sterk digitaal merk’ (boek)

Recent verscheen van de hand van merkstrateeg Ingmar de Lange het boek ‘Sterk digitaal merk’. Hij constateert dat CEO’s en aandeelhouders zelden weten wat de bijdrage van het merk aan hun business performance is. Dit terwijl diverse onderzoeken keer op keer aantonen dat een sterk merk echt het verschil maakt. Daarom heeft De Lange de nobele taak opgepakt om duidelijk te maken hoe hij denkt dat merken in een complexer geworden omgeving krachtig kunnen blijven. Hij beschrijft zijn persoonlijke inzichten en onderbouwt dit waar nodig met verwijzingen naar onderzoeken en publicaties.

Lees verder!

Onze expertise: Brand, Design en Reputation Management

Wij hebben ons toegelegd op kennis over brand, design en reputation management. Op de pagina Expertise lichten we op deze site de drie genoemde disciplines toe, vatten we de voordelen ervan voor bedrijven samen en laten we zien welke onderwerpen er in de praktijk mee gemoeid zijn

Op de pagina Content vind je op deze site meer dan 700 artikelen over diverse onderwerpen terug. De artikelen bevatten samenvattingen van wetenschappelijke onderzoeken, boekverslagen, modellen (zoals het MDC-model van Riezebos & Van der Grinten, de Golden Circle van Sinek en de Brand Key), cases, publicaties en blogs. Het mooie is dat alle artikelen gratis toegankelijk zijn!

Op de pagina Over Rik Riezebos vind je blogs, modellen en publicaties van de hand van Rik Riezebos, de oprichter van EURIB.

Heb je hulp nodig met zoeken, of heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op!
Helaas kunnen we geen vragen van studenten beantwoorden, die over hun scriptie gaan.
Je kunt ons het best per mail bereiken.