Over EURIB

Over Ons
EURIB is een onafhankelijk kennisplatform op het gebied van brand management, design management en reputation management. EURIB is in 2002 opgericht door Rik Riezebos omdat hij vond dat academische kennis moeilijk zijn weg naar de praktijk vindt. Hij is van mening dat met meer kennis en beter inzicht, het rendement van het merk-, design en reputatiebeleid bij bedrijven aanzienlijk kan worden vergroot. EURIB heeft zich ten doel gesteld (wetenschappelijke) kennis in de drie genoemde vakgebieden voor managers toepasbaar te maken. We doen dat door het delen van kennis via onderwijsonderzoek en advies.

Op onderwijsgebied dragen wij bij aan meerdere programma’s waarin brand, design en/of reputation management centraal staat. Ook richten wij ons op wetenschappelijk toegepast onderzoek. We hebben bijvoorbeeld diverse meetinstrumenten ontwikkeld. Zowel op het gebied van brand (merkoriëntatie, internal branding en brand equity), design (designoriëntatie en designeffectiviteit) en reputation management (reputatie-oriëntatie en reputation tracker). Daarnaast adviseren we organisaties in deze drie vakgebieden.

Onder het menu ‘Over Ons’ vind je de volgende informatie: