EURIB Congressen & Symposia: het archief

EURIB (voorheen EBMC) heeft een lange traditie in het organiseren van congressen en symposia. Hieronder vind je een overzicht van alle congressen en symposia en de namen waaronder we deze organiseerden. In sommige gevallen is het mogelijk nog een hand-out na te bestellen. Je kunt per mail informeren of dit mogelijk is en wat de kosten daarvan zijn. Hieronder geven we eerst wat meer informatie over de merken waaronder we congressen en symposia organiseren.

We organiseerden het eerste congres in 2002. Rik Riezebos constateerde toen dat er op congressen en symposia vooral Nederlandse merkengoeroes te horen waren. Dit terwijl veel ontwikkelingen in het vakgebied uit het buitenland kwamen overwaaien. Daarop besloot hij een aantal symposia te organiseren waarin buitenlandse keynote speakers centraal zouden staan. Aanvankelijk dacht hij aan drie à vier symposia, maar het werden er uiteindelijk meer dan tien! Deze symposia werden georganiseerd onder de merknaam Brand Genetics® met het groen/zwarte logo.

In versmarkten (groente, vlees, bloemen, planten e.d.) komen merkoperaties maar moeizaam van de grond. Om het merkdenken in deze markten te promoten heeft EURIB samen met het toenmalige Landbouw Economisch Instituut (LEI) twee symposia georganiseerd. Daarvoor gebruikten we de merknaam Merkbaar Vers®. Bij deze symposia lag het accent op de praktische toepasbaarheid van merkkennis.

De gedachte achter de congresreeks The Naked Consumer® is dat we willen laten zien wat consumenten daadwerkelijk beweegt. Als we alle franje van rationele beweegredenen negeren, wat kun je dan zeggen over het koopgedrag van consumenten? De nadruk ligt hier dus op de rol van het onbewuste.

In ons vakgebied volgen veranderingen en nieuwe onderwerpen elkaar in rap tempo op. ‘De enige constante is verandering’. Met symposia onder de naam SHIFT Happens!® wilden we hierop inspringen. Korte presentaties over vernieuwende onderwerpen werd het DNA van deze symposiumreeks.

Nadat het een tijdje stil was geweest rond Brand Genetics, werd het concept in 2015 nieuw leven in geblazen. Waar bij SHIFT Happens! de nadruk ligt op veranderingen in het vakgebied, wilden we met Brand Genetics® nieuwe stijl terug naar de kern van het vakgebied: het merk zelf. De kleurstelling werd aangepast naar kleuren die we ook voor het EURIB-merk gebruiken.

Hieronder vind je een overzicht van alle congressen & symposia en hun keynote speakers.

‘Branding Inside Out’ met Felicitas Morhart – 27 maart 2018

In het najaar van 2017 verscheen het boek Branding Inside Out dat tot stand was gekomen onder redactie van Nicholas Ind. Naar aanleiding hiervan organiseerden we begin 2018 een congres onder dezelfde naam. Nicholas Ind zou een lezing verzorgen, maar door persoonlijke omstandigheden moest hij daar op het laatst van afzien. Het congres ging door met een iets aangepast programma. Rik Riezebos (Brand Capital, EURIB) gaf een inleiding op het thema waarvoor hij delen uit Ind’s presentatie gebruikte. Riezebos stond stil bij het Aristoteles-project bij Google en de cases Southwest Airlines, Patagonia, TOMS, Zappos.com en Starbucks. Daarna was het woord aan Felicitas Morhart (University of Lausanne, Zwitserland). Haar presentatie ging over transformational vs. transactional leadership, waar ze eerder over publiceerde in het Journal of Marketing.

Na de pauze was het woord aan Guy van Liemt, executive director van Erasmus Happiness Economics Research Organization. Het doel van zijn presentatie was ervoor te zorgen dat iedere toehoorder het belang van ‘geluk op de werkvloer’ ging inzien. Hij gaf aan dat uit onderzoek blijkt dat wereldwijd slechts 13% van de werknemers echt bij zijn werk betrokken is. In Nederland is dit zelfs slechts 9%. Daarna onderbouwde hij de stelling dat alleen gelukkige werknemers een bedrijf succesvol kunnen maken. Na Van Liemt ging Irene Duyn (ING) in op het Kudos-programma bij haar werkgever. Met deze tool kunnen ING-medewerkers elkaar een digitale ‘high five’ geven met als doel aan een positieve interne cultuur te werken. Ten slotte was het woord aan Ynzo van Zanten, choco evangelist bij Tony’s Chocolonely. Vanuit het branding-inside out perspectief gaf hij aan dat bij Tony’s het eigen team op #1 staat.

‘Ontwikkelingen in het vakgebied’ met David Taylor – 7 maart 2017

Met Brand Genetics nieuwe stijl wilden we terug naar de kern van het vakgebied: het merk zelf. Dit symposium in 2017 stond in het teken van vijf ontwikkelingen in het vakgebied. Marc van Eck (Business Openers) gaf de eerste presentatie over karaktervol positioneren. Onder het mom van ‘Alle merken zijn hetzelfde, alle mensen zijn anders’, liet hij zien dat merken meer op karaktervolle mensen kunnen gaan lijken met behulp van archetypen. Vervolgens gaf Margot Bouwman een presentatie met de prikkelende titel ‘Go big or go home’. Zij sloot daarbij aan op het gedachtengoed van Anita Elberse (auteur van Blockbusters) en Byron Sharp. De winnaars van morgen zijn volgens Bouwman niet de merken die zich op de longtail richten. De laatste spreker voor de pauze was Fons van Dyck (BBDO, Brussel). Hij ging in op de bevindingen uit zijn proefschrift, waarin hij aan de hand van het AGIL-paradigma de goede en minder goede periodes van Apple wist te verklaren.

Na de pauze hield Kees Klomp (Karmanomics) een verhaal met als titel ‘Het gat in de maatschappij is het nieuwe gat in de markt’. In 2016 kwam mede van zijn hand het boek Handboek betekenisvol ondernemen uit, waarin ondernemen in de betekeniseconomie centraal staat. Tijdens zijn verhaal lichtte hij hierover een tipje van de sluier op. Ten slotte was het de beurt aan David Taylor (The Brandgym, Londen), de keynote speaker van deze middag. Taylor staat bekend om zijn ‘no-nonsense’ benadering van het vakgebied. Hij hield brand managers vijf credo’s voor: (1) Follow the money; (2) Search for true insight; (3) Position with purpose; (4) Add excellent service to your product; (5) Build brand loyalty through social media.

‘De Biologische Gedetermineerdheid van ons Gedrag’ met Lone Frank – 6 december 2016

Tot vijf à tien jaar geleden lag in de nature vs. nurture discussie de nadruk op de invloed van onze omgeving (nurture) op ons gedrag. Nu staat de nature-kant volop in de belangstelling. Vragen die hierbij horen zijn onder meer: Welke invloed hebben genen op ons gedrag? Welke rol spelen hormonen in ons keuzegedrag? En: in hoeverre hebben we mentaal gezien ons eigen gedrag onder controle? Het congres begon met een presentatie van de vaste gastspreker Willem Verbeke (Erasmus Universiteit), die inging op de vraag of het menselijk gedrag in de genen vastligt. Vervolgens illustreerde Mark Nelissen – Universiteit van Antwerpen en auteur van onder meer Bloot toeval (2016) – de nature vs. nurture discussie aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de praktijk.

Vervolgens was het woord aan keynote speaker Lone Frank, een Deense wetenschapsjournalist. Frank is auteur van o.a. De vijfde revolutie en My beautiful genome waarin ze onderzoekt of ons DNA ons leven kan ‘voorspellen’. Wat bepaalt je identiteit, een carrièrekeuze, je partner, je levensloop? En hoe heeft dit invloed op de keuzes die je als consument maakt? Antwoorden op deze vragen formuleert ze tijdens The Naked Consumer aan de hand van haar eigen genenprofiel. Na Lone Frank gaf Stefan van der Stigchel (Universiteit van Utrecht) een presentatie over zijn onlangs verschenen boek Zo werkt aandacht. Van der Stigchel besprak hoe we informatie verwerken, waarom onze ogen meer zien dan we verwerken en wat voor gevolgen dit in het dagelijks leven heeft. De laatste spreker van het congres was Madeleine Janssens (Why5Research, Antwerpen). Zij liet zien hoe ze door middel van EEG en in-depth interviews onderzoeken wat wel en wat niet in communicatie-uitingen werkt, en waar verbeterpunten liggen.

Bekijk hier de flyer van het congres van The Naked Consumer De Biologische Gedetermineerdheid van ons Gedrag.

‘Design Thinking’ met Daan Roosegaarde – 2 juli 2016

Design thinking is het afgelopen decennium uitgegroeid tot een nieuwe managementdiscipline bij bedrijven en instellingen. Aangezien EURIB zich mede toelegt op designmanagement, was het dus hoog tijd dat we een congres over design thinking organiseerden. Dit vond plaats in de Kunsthal in Rotterdam. Erik Roscam Abbing (Livework Netherlands) verzorgde als dagvoorzitter de introductie van deze middag. Daarna volgden vier korte presentaties. Jim Stolze (Aigency) ging in op de rol van design thinking bij toekomstige technologieën. Daarna zette Anna Noyons de Peerby-case uiteen en maakte duidelijk welke rol design thinking bij dit share-merk heeft gespeeld. Ferdy Gilsing (Philips) ging daarna in op hoe hij design thinking bij zijn werkgever Philips heeft doorgevoerd. Jeroen Thoolen illustreerde ten slotte de case van SimGas door in te gaan op socially responsible design.

Na de pauze was het woord aan de keynote speaker Daan Roosegaarde (Studio Roosegaarde). Roosegaarde is internationaal bekend door zijn futuristische ontwerpen die de nieuwe relatie tussen mensen en technologie ontdekken. Met projecten variërend van mode tot architectuur creëert hij sociale ontwerpen zoals interactief landschap ‘Dune’ en de slimme snelweg ‘Smart Highway’. In zijn presentatie ging hij in op de vraag hoe hij design thinking voor zijn projecten heeft ingezet.

Bekijk hier de flyer van het EURIB-congres Design Thinking.

Shift Happens! 14 juni 2016

Bij SHIFT Happens! staan vernieuwingen in het vakgebied centraal. Op dit derde symposium in deze reeks gaven vijf sprekers ‘acte de présence’. De eerste spreker was Jim Stolze (InterJim); zijn presentatie had de titel ‘The spirit of the valley’. Hij ging in op de vraag wat Nederlandse ondernemers van Silicon Valley kunnen leren en de pioniersdrang die daar heerst. Vervolgens betoogde Ingmar de Lange (Mountview) dat merken die digitaal op een slimme manier inzetten, kunnen opvallen met innovatieve service. Elk merk moet beginnen bij het eind van de funnel: de actie. Vervolgens moeten ze de vraag beantwoorden wat ze werkelijk voor hun klanten kunnen betekenen. De laatste spreker voor de pauze was Anneloes van Gaalen (auteur van Indie Brands). Zij hield een verhaal over independent brands. Dit zijn onafhankelijke merken die een verhaal ‘worth sharing’ hebben en daarmee ook hun marketing vaak goed op orde hebben. Indie brands zijn over het algemeen innovatief en authentiek. Denk bijvoorbeeld aan WeTransfer (datatransfer), Mr. Jones (thee) en Johnny Loco (fietsen).

Na de pauze ging Paul Stamsnijder (Reputatiegroep) in op stakeholder-management. Voor elk merk is het – om een license to operate te houden – noodzakelijk alle relevante stakeholders in kaart te brengen en daar op een structurele manier een band mee te onderhouden. Zijn presentatie was een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen boek Stakeholdermanagement – start met wie. De laatste presentatie werd verzorgd door Paul Moers. Onder het motto ‘dienstbaar zijn is het nieuwe goud’ liet Moers in acht stappen zien hoe bedrijven hun dienstverlening kunnen verbeteren.

‘De kern van het merk’ met Marc Oosterhout – 10 december 2015

Nadat het een tijdje stil is geweest rondom Brand Genetics, werd het concept in 2015 nieuw leven in geblazen. Waarbij SHIFT Happens! de nadruk ligt op veranderingen rond het vakgebied, wilden we met Brand Genetics nieuwe stijl terug naar de kern van het vakgebied: het merk zelf. De aftrap van deze middag werd verzorgd door Michel Jansen (Veramente Brand Consultancy) die inging op het gedachtengoed van archetypen en hoe je daar bij positionering gebruik van kunt maken. Vervolgens ging Tim Jager (Globrands) in op naming. Hij liet zien dat de merknaam het meest consistente element van een merk is en dat je er daarom voorzichtig mee moet omspringen. Daarna ging Marc Oosterhout (N=5 en auteur van Power brands) in op de conflictmethode bij positioneren. Volgens Oosterhout lost een goede positionering een conflict op. Zoals het conflict: ‘topsport is maar voor enkelen weggelegd, maar iedereen wil een topsporter zijn’. Nike speelt hier met haar merkmissie handig op in: If you have a body, you’re an athlete. En Dove speelt met haar merkmissie Real beauty in op het conflict: ‘mooi zijn is voor topmodellen, ik ben mooi’.

Na de pauze was de vloer voor Joris Merks-Benjaminsen, head of digital transformation bij Google. Tevens is hij auteur van Online brand identity. Merks-Benjaminsen ging in op (de toekomst van) programmatic advertising, waarbij advertenties op internet automatisch volgens bepaalde algoritmes worden ingekocht. Ten slotte ging Rik Riezebos (Brand Capital, EURIB) in op het gedachtengoed van Byron Sharp. Niet alleen zette hij de kern van dit gedachtegoed uiteen, maar tevens benoemde hij een paar zwakke punten in Byron Sharp zijn werk.

‘De Invloed van het Onbewuste op ons Gedrag’ met Pelle Guldborg Hansen – 24 november 2015

De derde editie van The Naked Consumer werd ingeleid door Ale Smidts (Erasmus Universiteit). Hij ging in op nieuwe ontwikkelingen in neuromarketing. Een van de onderzoeken waar hij op in ging was zijn onderzoek naar filmtrailers. Vervolgens ging Garmt Dijksterhuis (University College Roosevelt en auteur van Hoe smaakt het?) in op de vraag waar keuzen vandaan komen. Dijksterhuis betoogde dat onze total product experience wordt gevoed door (1) multi-sensorische perceptie, (2) informatie en verwachtingen, (3) onbewuste invloeden en (4) consument-product interacties. Daarna gaf Willem Verbeke (Erasmus Universiteit) een presentatie met als titel: Hoe biologische inzichten managers kunnen helpen te excelleren.

Na de pauze ging Kirsten Rohde (Erasmus Universiteit) in op de vraag waarom consumenten zo vaak uitstelgedrag vertonen. En waarom directe consequenties een grotere rol bij gedragsverandering spelen dan toekomstige consequenties. Met deze presentatie gaf zij een goede introductie voor de internationale keynote speaker, Pelle Guldborg Hansen. Hansen is gedragswetenschapper aan de Roskilde University in Denemarken en één van de oprichters van The European Nudge Network (TEN). Hij ging in op nudging en de vraag hoe je deze kunt inzetten om het gedrag van mensen te veranderen. Daarbij presenteerde hij zijn typologie van nudges.

Bekijk hier de flyer van het congres van The Naked Consumer De Invloed van het Onbewuste op ons Gedrag.

‘How Brands Grow’ met Byron Sharp – 2 juli 2015

Byron Sharp verwierf in 2010 internationale bekendheid met zijn boek How brands grow – what marketers don’t know. Hij breekt daarin met het traditionele marketing-gedachtengoed waarin doelgroepen, segmentatie en differentiatie centraal staan. Sharp is directeur van het Ehrenberg-Bass Institute aan de University of South Australia. Op dit symposium stond het gedachtengoed van Sharp en zijn instituut centraal. Rik Riezebos opende het symposium met een korte introductie op Sharp’s ideeën. Daarna zette Byron Sharp in een uur uiteen waarin het marketingvakgebied volgens hem tekortschiet en hoe het wel moet. Hij had het onder meer over de ‘psycho babble’ van veel marketeers en dat we in tegenstelling tot veel andere disciplines, in marketing nog steeds in kwakzalvers geloven. Sharp wist met de nodige dosis humor het vakgebied op de hak te nemen. Deze presentatie was ook een opmaat naar zijn boek How brands grow – part 2.

Na de pauze illustreerde Léon Broer hoe ze bij Koninklijke Peijnenburg het gedachtengoed van Sharp hebben omarmd en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Sharp’s stelling ‘Make it easy to buy’ werd bijvoorbeeld door Peijnenburg in praktijk gebracht door het aanbieden Snelle Jelle koek in kleine portieverpakkingen. De middag werd afgesloten met een presentatie van Roeland Dietvorst (EURIB) die how brands grow onderbouwde met neurowetenschappelijke inzichten.

Bekijk hier de advertentie die we voor het congres How Brands Grow in de vakbladen plaatsten.

SHIFT Happens! 19 mei 2015

Bij SHIFT Happens! staan vernieuwingen in het vakgebied centraal. Voor deze tweede editie hadden we vijf sprekers bereid gevonden een presentatie te verzorgen. Na een welkom door Rik Riezebos, trapte Ronald van den Hoff (Seats2Meet) de middag af met ‘Society 3.0’. Hij liet zien hoe de nieuwe samenleving eruit zal zien door in te gaan op Taxibots, block-chain en de share economy. Vervolgens sprak Martijn Arets (auteur van Brand Expedition) over de collaborative economy. Hij liet diverse voorbeelden van (succesvolle) crowd sourcing zien. Daarna nam Erik Roscam Abbing (Zilver Innovation) de toehoorders mee in design thinking, een nieuwe manier van creative problem solving waarbij gezocht wordt naar de juiste balans tussen analytisch en intuïtief denken.

Na de pauze gaf Cor Hospes een vlammend betoog over content marketing. Hospes is auteur van de Contentbijbel (2014) en heeft dit onderwerp in korte tijd tot zijn specialisatie gemaakt. Ten slotte hield Chris Kersbergen (NN Group) een verhaal over het belang van brand culture. Hierbij ging hij in op het succesvol verbinden van de kracht en talenten van medewerkers met de merkambities van een organisatie. In 2015 verscheen van de hand van Kersbergen, Mensink en Rodenburg het boek Merkcultuur; stappenplan verbinden van mensen en merken.

‘Het Onbewuste Vangen met Impliciete Meetmethoden’ met Gemma Calvert – 21 november 2014

De tweede editie van The Naked Consumer werd afgetrapt door Reint Jan Renes (Hogeschool Utrecht). Hij ging in op Ontwerpen voor gedragsverandering, naar het gelijknamige boekje dat hij in 2014 samen met Sander Hermsen schreef. Bart Schutz (Online Dialogue) hield daarna een verhaal met als prikkelende titel ‘Het weerloze wezens web’. Hij betoogde dat Systeem 2 weerloos is en dat we ons als mens – en dus ook als consument – vooral laten leiden door Systeem 1. Stephan van Slooten (Altuïtion) ging vervolgens in op de ‘art of customer excellence’.

Na de pauze ging Willem Verbeke (Erasmus Universiteit) in op de sociale context van consumentengedrag. Vervolgens was het de beurt aan keynote speaker Gemma Calvert (NeuroSense Londen en Split Second Research). De titel van haar presentatie luidde ‘Capturing consumers’ non-conscious responses using implicit research technology’. Calvert liet de resultaten van een impliciete meetmethode zien voor MTV, waardoor ze beter kunnen duiden wat MTV-kijkers werkelijk van het merk vinden. Deze meetmethode was gebaseerd op het meten van reactietijden van merkassociaties.

Bekijk hier een artikel over het MTV-onderzoek van Rose & Calvert uit 2014.

SHIFT Happens! – 20 mei 2014

Op het eerste symposium van SHIFT Happens! hadden we zes sprekers met uiteenlopende onderwerpen uitgenodigd. Jim Stolze (InterJim) ging in op twee topprioriteiten van haast elke CEO: customer centricity en de rol van IT (digitalisering en automatisering). Deze twee aandachtspunten vertaalde hij naar wat dit betekent voor het nieuwe medialandschap. Mark Rijmenam (BigData-Startups) zette vervolgens uiteen hoe je big data effectief kunt analyseren en inzetten in voor je bedrijf. Rijmenam hield het publiek voor dat nu slechts 12% van de data die organisaties in huis hebben, nog maar wordt gebruikt… Bart Hufen (BrandNewGame) ging vervolgens in op gamification. Games worden actief en vrijwillig gespeeld. Een uitstekend middel dus om als verandermiddel in te zetten richting consumenten en medewerkers.

Na de pauze ging Rik Riezebos (Brand Capital, EURIB) in op nudging, een methode van gedragsverandering waarbij je mensen niet probeert te overreden. Maar waar je door een kleine verandering in hun omgeving mensen een duwtje in de goede richting probeert te geven (zoals gezonder eten in een bedrijfsrestaurant). Erwin van Lun betoogde daarna dat veel merken nog teveel de nadruk leggen op zenden, en dat ze nu moeten leren luisteren. Hij gaf vervolgens aan wat dit betekent voor het inzetten van chatbots. Koen Rakers sloot de middag af door in te gaan op vijf ontwikkelingen: (1) moments matter; (2) consumer mobility; (3) location; (4) brand personalisation; (5) connected products.

‘Nieuwe Kansen met Neuromarketing’ met Gregory Berns – 20 september 2013

De eerste keer dat we een congres onder de naam ‘The naked consumer’ organiseerden, hadden we gelijk een zeer goede line-up van sprekers. Als dagvoorzitter hadden we Johan Overdevest aangetrokken, die de quiz Over de kop over gedragspsychologie op tv presenteerde. De eerste spreker was Victor Lamme, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan het onderzoeksbureau Neurensics. Victor Lamme kreeg landelijke bekendheid met de publicatie van zijn boek De vrije wil bestaat niet (2011). Daarna gaf Willem Verbeke, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit een presentatie waarin hij onder andere liet zien dat onze hersenactiviteiten in een sociale context aanzienlijk verschillen van die van die in een individuele setting. Daarna gaf Roeland Dietvorst van EURIB een presentatie.

Na de pauze was het podium voor de keynote speaker, Gregory Berns. Berns is hoogleraar/onderzoeker aan het Center for Neuropolicy van Emory University in Atlanta (Georgia). Hij schreef de boeken Satisfaction (2005), Iconoclast (2008) en vlak na dit symposium verscheen van zijn hand een boek over neuropsychologische verkenningen bij honden; How dogs love us (2013). Tijdens zijn presentatie ging hij onder meer in op de door hem uitgevoerde popsong study. De middag werd afgesloten door Paul Postma die na zijn presentatie het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek Anatomie van de verleiding (2013) aan Rik Riezebos overhandigde.

Bekijk hier de promo-movie van dit eerste congres van The Naked Consumer Nieuwe Kansen met Neuromarketing.

‘Alumnidag: Luxemerken’ met Mark Tungate – 30 september 2010

Voor onze studenten en alumni organiseerden we in 2010 een seminar over luxemerken. Een bijzonder onderwerp, als je je realiseert dat dit een tak van sport is waarin miljarden worden omgezet en dat het een markt is waar zelfs recessies weinig invloed op uitoefenen. De uit Parijs afkomstige Mark Tungate was uitgenodigd als keynote speaker. Zijn presentatie had als titel ‘The essence of luxury – the past, present & future of luxury brands’. Luxeproducten waren er al in het oude Egypte en onder Lodewijk XIV werd het in Frankrijk een ware professie. Maar ook liet hij zien dat de productie van luxemerken niet langer alleen is voorbehouden aan Europa; ook Aziatische merken als Qeelin, Shiatzy Chen en JNBY profileren zichzelf als luxemerken.

Na Tungate gaf Yves Gijrath een presentatie over luxemerken met als prikkelende titel ‘Never follow the crowd!’. Gijrath is vooral bekend als uitgever van tijdschriften zoals Magazine Miljonair, JFK en Masters. Maar natuurlijk ook van de beurs Miljonair Fair, waar hij in 2002 mee is begonnen (nu Masters Expo geheten).

‘MBM / MDM seminar’ met David Taylor en Frans Joziasse – 3 september 2009

Speciaal voor onze studenten en alumni organiseerden we in 2009 een seminar over branding en design. Het ging hier om studenten van de opleidingen Master of Brand Management (MBM) en Master of Design Management (MDM). Het seminar had mede als doel de studenten en alumni mee te nemen in de ontwikkelingen van EURIB. In 2010 zou er namelijk een geïntegreerde master van start gaan op het gebied van brand, design en reputation management.

Voor dit seminar waren twee sprekers uitgenodigd: David Taylor en Frans Joziasse. De Engelsman David Taylor is de oprichter van The Brandgym in Londen, een consultancybureau op het gebied van merken. Hij verwierf internationale bekendheid met zijn boeken The brandgym (2002), Brandstretch (2004), Brand vision (2006) en Never mind the sizzle… where’s the sausage? (2007). Zijn presentatie had de prikkelende titel ‘Brand it like Bond’ (naar James Bond) en één van zijn credo’s tijdens deze presentatie was “Follow the money!”

Frans Joziasse is co-founding partner van Park, een Europese designmanagement consultancy met vestigingen in Duitsland en Nederland. Joziasse hield zijn publiek voor dat je alleen aan brand equity kunt bouwen door het versterken van de kwaliteit van design en door design-consistentie. Daarvoor moet je volgens hem drie dingen op orde hebben: het design-proces, de – resources en een systeem om de kwaliteit en de consistentie te bewaken.

‘Building Strong Brands’ met Kevin Lane Keller – 17 mei 2006

Op het twaalfde Brand Genetics symposium gingen we terug naar het DNA van het ‘merkbouwen’. Dit symposium stond in het teken van de vraag hoe je het best effectieve merkplannen kunt ontwikkelen en implementeren. Daartoe was Kevin Lane Keller (Tuck School of Businness, Darthmouth College) uitgenodigd als keynote speaker. Keller zette uit zijn boek Strategic Brand Management drie modellen uiteen: zijn brand positioning model, zijn brand resonance model (dat gaat over de vraag hoe je intense relaties met klanten kunt opbouwen) en zijn brand-value-chain model (een model om meer grip op je merk-uitgaven te krijgen). Na de presentatie van Keller werden er drie cases gepresenteerd.

De eerste case werd gepresenteerd door Vicki Holgate van DDB London. Zij zette het verhaal over het Engelse melk-merk Cravendale uiteen, een melk zo lekker dat de koeien het in de supermarkt en bij de consument thuis gingen terughalen. Daarna volgde Floris van Bommel over de dyna­mische merkenstrategie van het bedrijf Van Bommel-schoenen. De laatste case werd gepresenteerd door Tessa Graham (de marketeer van Jamie Oliver) die voor een primeur zorgde door het marketingverhaal achter Jamie Oliver te vertellen. De afsluitende discussie werd geleid door Paul Hughes (Lava).

Bekijk hier het programmaboekje van het Brand Genetics symposium Building Strong Brands.

‘Creative Leadership’ met Rodney Fitch – 23 november 2005

Het elfde Brand Genetics symposium kwam – net als het zesde symposium met Wally Olins en het negende symposium met Jean-Noël Kapferer – tot stand met BNO Platform Creating Brands. In 2005 was er al veel te doen over de invloed van creativiteit op economische groei. Richard Florida en Kjell Nordström noemden creativiteit zelfs ‘de motor van economische groei’. Het kon dan ook niet uitblijven hier een symposium over te organiseren. Keynote speaker deze middag was Rodney Fitch, CEO en founder van Fitch & Co, een Engels designbureau met kantoren in 13 landen. Fitch vatte zijn verhaal samen met de stelling “… at bottom, creative leadership is neither about creativity or leadership of itself, but rather our willingness to pass judgment”.

Het thema van deze middag werd ingeleid door Frans Joziasse (Park), waarna Fitch zijn verhaal uiteenzette. Daarna volgden drie cases. Allereerst illustreerde René Repko wat creative leadership voor HEMA betekent. Marlies Dekkers zette vervolgens haar verhaal uiteen door zich ter plekke te laten interviewen door Paul Hughes (Lava). Ten slotte ging Dan Germain – head of creative van Innocent Drinks – in op wat creative leadership voor zijn organisatie betekent. De middag werd afgesloten door een plenaire discussie onder leiding van Paul Hughes.

Bekijk hier het programmaboekje van het Brand Genetics symposium Creative Leadership.

‘Branding & Society’ met Simon Anholt – 9 juni 2005

Op dit tiende Brand Genetics symposium stond de band van hert merk met de maatschappij centraal. Het thema werd ingeleid door Johan Wempe (Erasmus Universiteit, MVO Nederland) en werd daarna geïllustreerd door twee cases. Kevin Zuidhof (Orange Telecom) ging in op het partnership dat zijn bedrijf is aangegaan met War Child. Luke Disney (TNT) liet zien hoe zijn bedrijf – door middel van het World Food Programme – voedseltekorten in de wereld probeert te bestrijden. Na de pauze volgde het verhaal van de keynote speaker, de Engelsman Simon Anholt.

Anholt is door The Economist beschreven als ‘one of the world’s leading consultants to corporations and governments who wish to build global brands’. Hij schreef samen met Sicco van Gelder een bijdrage voor Nicholas Ind’s boek Beyond branding: how the new values of transparency and integrity are changing the world of brands (2003). Anholt’s stelling voor dit symposium was: ‘A brand that is not linked to society, is a brand that never will get really accepted by society’. De middag werd afgesloten met een interactieve discussie onder leiding van Heino Hovingh (Twogether).

Bekijk hier het programmaboekje van het Brand Genetics symposium Branding & Society.

‘Activating the Brand’ met Jean-Noël Kapferer – 16 december 2004

Dit negende Brand Genetics symposium kwam – net als het zesde symposium met Wally Olins – tot stand met BNO Platform Creating Brands. Op het symposium ‘Activating the Brand’ stond de vraag centraal hoe managers de dynamiek van hun merk kunnen verhogen door innovatie, extensie, co-branding en design. Reclame is daarbij niet langer de ‘holy-grail’ voor het activeren van je merk. Een combinatie van deze vier instrumenten kan zeer krachtig uitpakken. Na een introductie door Peter Kersten van BNO, zette keynote speaker Jean-Noël Kapferer het thema verder uiteen. Zijn presentatie had de prikkelende titel ‘A key activating force for brands: design’. Kapferer’s boodschap liet zich samenvatting met zijn stelling: create objects of desire, not simply objects of use.

Na de keynote van Kapferer werden drie cases gepresenteerd waarbij het belang van design in merkontwikkeling centraal stond. Eric Quint liet ziet wat bij Philips de rol van design is in new-product development. Wil Schoenmakers ging vervolgens in op de rol van design bij Procter & Gamble. En Bart van Elsland liet ten slotte zien wat de rol van design was geweest bij het bouwen van het merk Australian Homemade.

Bekijk hier het programmaboekje van het Brand Genetics symposium Activating the Brand.

‘Brand Architecture’ met David A. Aaker – 13 mei 2004

In 2004 verscheen het boek Brand portfolio strategy van David A. Aaker. Dit was een mooie aanleiding om Aaker als keynote speaker te vragen voor de achtste Brand Genetics bijeenkomst. Op dit symposium stonde de vraag centraal: Hoe kunnen bedrijven hun merkenportfolio optimaliseren, opdat deze optimaal bijdraagt aan de gekozen bedrijfsstrategie? Na een introductie door Rik Riezebos (EURIB), werden twee cases gepresenteerd. Allereerst ging Wim van de Pol in op de merkarchitectuur van Achmea en Marijke van Balen op die van Fortis.

Na de pauze ging David Aaker (Haas School of Business, University of California, Berkeley) in op de vraag hoe je met je merkportfolio relevantie, onderscheid, energie, waardeoverdracht en helderheid creëert. Aaker kreeg op merkgebied internationale bekendheid met zijn boeken Managing Brand Equity (1991) en Building strong brands (1996). Relevant voor dit symposium is ook Aaker’s later verschenen boek Aaker on branding (2014). Deze middag werd afgesloten met een interactieve paneldiscussie onder leiding van Rupert Parker Brady (Pur Sang). In het panel zaten Marijke van Balen (Fortis), René Groen (Interbrew), John McLaren (DSM) en Wim van der Pol (Achmea).

Bekijk hier het programmaboekje van het Brand Genetics symposium Brand Architecture.

‘Versmerken in de Retail’ met Leo Kivits – 27 april 2004

Versmerken kunnen maar moeilijk een positie in de supermarkt opbouwen. Toch zijn er wel mogelijkheden. Op dit tweede Merkbaar Vers symposium stond de vraag centraal hoe producenten en leveranciers retailgericht kunnen innoveren en integreren. Ook dit tweede Merkbaar Vers symposium werd samen met het Landbouw Economisch Instituut (LEI) georganiseerd. Het thema van dit symposium werd ingeleid door Vinus Zachariasse (algemeen directeur van het LEI). De keynote speaker was Leo Kivits (Erasmus Universiteit) die voor het publiek onder meer vijf kansen voor samenwerking benoemde, zoals het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op een private label. Na de pauze volgden er drie cases.

De eerste case werd gepresenteerd door Korstiaan Mulderij van Peter’s Farm. De tweede case door Jan van Heijningen van Eminent Food. En de derde en laatste case door Wilfred van Elzakker van Laurus. De middag werd afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Sjoerd Dijkstra. De panelleden waren: Eric van Arendonk (Fruitmasters Groep), Herman Kemper (Kemper Kip), Hans Lemkes (Lemkes Export) en Jack Stroeken (Nima Food & Agrimarketing Group). Sigrid Wertheim-Heck tekende na afloop dit verslag op in Agri-monitor.

Bekijk hier het programmaboekje van het Merkbaar Vers symposium Versmerken in de Retail.

‘Merkenbeleid bij Dienstverleners’ met Leslie de Chernatony – 12 februari 2004

De centrale vraag op dit zevende Brand Genetics symposium was hoe dienstverleners hun beleid moeten aanpassen aan de veranderende omgeving waarin zij opereren (denk aan de opkomst van discount dienstverlening, branchevervaging, de opkomst van gemaksmerken, de verschuivende grens tussen privaat en publiek, de opkomst van ‘mobility marketing’ e.d.). Het thema van deze middag werd ingeleid door Floris Hurts (HDNM) met zijn presentatie ‘Strategische ontwikkelingen in merkenbeleid bij dienstverleners’. Daarna werden twee cases gepresenteerd: die van ABN Amro door Pim Slierings (hoofd communicatie) en Rabobank door Ruud Polman (hoofd retailcommunicatie).

De keynote speaker van dit symposium was Leslie de Chernatony (Birmingham Business School), auteur van onder meer Creating Powerful Brands. Hij gaf gaf op basis van onderzoek nieuwe inzichten hoe dienstverleners kunnen inspelen op de hierboven genoemde veranderingen. De middag werd afgesloten met een interactieve paneldiscussie o.l.v. Rupert Parker Brady. In het panel namen plaats: Dick Koopman (Yacht), Ton Gobes (Delta Lloyd), Paul Geraeds (Center Parcs) en Floris Hurts (HDNM).

Bekijk hier het programmaboekje van het Brand Genetics symposium Merkenbeleid bij Dienstverleners.

‘The Power of Design in Branding’ met Wally Olins – 22 oktober 2003

Het zesde Brand Genetics symposium kwam tot stand met BNO Platform Creating Brands. Dit symposium werd voor het eerst buiten Rotterdam georganiseerd, in de Rode Hoed in Amsterdam. Keynote speaker was Wally Olins van Saffron Consultants. In 1989 publiceerde hij het boek ‘Corporate Identity’ waarmee hij internationale bekendheid verwierf. Ollins was lange tijd het gezicht van het prestigieuze Engelse designbureau Wolff Olins. Dit bureau creëerde merkidentiteiten voor Akzo-Nobel, British Telecom, Orange, Q8 en Yacht. In 2003 – het jaar van dit symposium – verscheen Olin’s boek On brand.

Gert Kootstra (Census Designmanagement) introduceerde het thema voor deze middag. Daarna zette Olins aan de hand van zijn ‘4-vectoren model’ uiteen hoe design op een krachtige manier kan worden ingezet voor FMCG-, corporate- en dienstenmerken. Na de pauze ging Rachel Cooper van de University of Salford (U.K.) in op ‘The Design Experience’. Cooper schreef samen met Mike Press The design agenda. De middag werd afgesloten met een interactieve paneldiscussie onder leiding van Peter Kersten. Hieraan namen deel: Guido Hagenaars (Bertolli), Fennemiek Gommer (Scan Management Consultants), Martien Heijmink (Heineken International) en Carolien van Turennout (Etos).

Bekijk hier het programmaboekje van het Brand Genetics symposium The Power of Design in Branding.

‘Bieden merken perspectief op meer rendement?’ met Rik Riezebos – 13 juni 2003

In de verssectoren komen merkinitiatieven maar moeilijk van de grond. Productdenken en een te kleine schaalgrootte zijn hier vaak debet aan. Daarom organiseerde EURIB in 2003 samen met het LEI een middag over de relevantie van merken voor de verssector. Het thema van dit symposium werd ingeleid door Vinus Zachariasse (algemeen directeur van het LEI). De keynote speaker was Rik Riezebos (Brand Capital, EURIB) die een verhaal uiteenzette over ‘Het belang en nut van merken in de verssector’. Na de pauze volgden er vier cases van merken van uiteenlopende versproducten.

De eerste case werd gepresenteerd door Arno Verboom van Harvest of Health. De tweede case door Rob Baan van Koppert Crest. De derde case werd uiteengezet door Jan Robben van Les Meilleurs en de vierde case door Leen van der Houwen van Freesia Maximaal. De middag werd afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Vinus Zachariasse. De panelleden waren: Frans Hoogervorst (LTO Glastuinbouw), Leo Kivits (Erasmus Universiteit), Margreet van Harn (The Greenery) en Jan Winkel (Movrie).

Bekijk hier het programmaboekje van het Merkbaar Vers symposium Bieden merken perspectief op meer rendement?

‘Branding & Emotion’ met Marc Gobé – 27 mei 2003

Marc GobéDe middag van het vijfde Brand Genetics symposium ging over de rol van emotie bij design en merkkeuze. De keynote speaker was Marc Gobé, CEO van de Desgrippes Gobé Group in New York. Gobé is auteur van het boek Branding & Emotion en is van oorsprong designer. Hij was in de periode 1995-1997 verantwoordelijk voor de nieuwe wereldwijde identiteit van Coca-Cola. Onder verantwoording van Coca-Cola’s chief marketing officer Sergio Zyman hielp Gobé met zijn ‘Sensory Design’ methode de omzet van dit merk te ver­hogen met maar liefst 67%! Deze methode bestaat uit vier bouwstenen: (1) de relatie met de consument; (2) sensorische ervaringen; (3) verbeelding (‘imagination’) en (4) merkvisie.

Na het verhaal van Gobé gaf Pieter Desmet (TU Delft) een presentatie over ‘Het meten van emoties in productdesign’. Daarna ging Bryan G. Dumont (vice president ASPCO Insight) in op de rol van emotie in merkkeuze met een uiteenzetting over de ontwikkelingen van het meetinstrument Emotional Triggers. De middag werd afgesloten met een plenaire discussie en vragenronde.

Bekijk hier het programmaboekje van het Brand Genetics symposium Branding & Emotion.

‘Reinventing the Brand’ met Jean-Noël Kapferer – 4 februari 2003

Jean Noël KapfererOp 4 februari 2003 sprak Jean-Noël Kapferer voor de eerste keer op een Brand Genetics symposium. De middag stond in het teken van ‘reinventing the brand’: hoe moet je als merk of organisatie reageren op veranderende marktomstandig­heden? Ter gelegenheid van dit symposium brachten we Kapferer’s gelijknamige boek in het Nederlands uit (Het merk opnieuw uitgevonden): speciaal voor deze editie schreef Kapferer enkele nieuwe hoofdstukken. Hier vind je een interviews met Kapferer die een maand vóór het symposium in Adformatie en Tijdschrift voor Marketing werden gepubliceerd.

Het thema van deze middag werd ingeleid door twee case-sprekers: René Groen (directeur marketing van Interbrew) en Hans Lagerweij (European brand manager bij Kimberly-Clark). Daarna sprak Kapferer anderhalf uur over het thema reinventing the brand. De middag werd afgesloten met een interactieve paneldiscussie met Aad Boon (Albert Heijn), Hans van Ladesteyn (Nationale-Nederlanden), Franc Reefman (Douwe Egberts) en Mark de Witte (Bacardi-Martini). Hier vind je verslagen van het symposium die na afloop in Adformatie en het Belgische marketingvakblad PUB werden gepubliceerd.

Bekijk hier het programmaboekje van het Brand Genetics symposium Reinventing the Brand.

‘Het Merk als Business Driver’ met Klaus Brandmeyer – 20 september 2002

Tijdens het derde Brand Genetics symposium ‘Het merk als business driver’ werd ingegaan op de relatie tussen het merk en de bedrijfsvoering in al zijn facetten. Vragen die deze middag centraal stonden waren: (1) of het merk zich er voor leent om alle activiteiten binnen een onderneming aan te sturen en (2) hoe met dilemma’s die uit deze propositie voortkomen moet worden omgegaan.

Het thema van de middag werd onderbouwd met resultaten uit onderzoek, gepresenteerd door Bram den Engelsen. Daarna zetten Leendert den Hollander (Procter & Gamble) en Gordon Savage (Volvo) uiteen wat het voor hun organisaties betekent om het merk in te zetten als een concept dat je bedrijfsvoering aanstuurt. Key-note speaker was de uit Duitsland afkomstige Klaus Brandmeyer, auteur van onder andere De magie van het merk. Hier lees je een kort interview met hem dat speciaal voor deze middag werd afgenomen.

De middag werd afgesloten met een interactieve paneldiscussie onder leiding van Rupert Parker Brady van NieuwsTribune (nu MarketingTribune geheten). Jurgen Spelbos (ING), Bram den Engelsen (Corp Consultants) en Bob Steetskamp (Campina) namen in het panel plaats.

Bekijk hier het programmaboekje van het Brand Genetics symposium Het Merk als Business Driver.

‘Internal Branding’ met Nicholas Ind – 31 mei 2002

Nicholas IndHet tweede Brand Genetics had als onderwerp internal branding. In 2001 zette de in Oslo wonende Engelsman Nicholas Ind dit onderwerp op de kaart met zijn boek ‘Living the brand‘. Op dit symposium zette Ind voor het eerst ‘zijn’ Patagonia-case uiteen. Daarnaast sprak hij over ‘the right culture’, ‘the power of empowerment’ en ‘building a brand from the ground up’.

Na de pauze ging Emiel van der Wal (head of branding & advertising bij Vodafone) in op internal branding bij Vodafone. De middag werd afgesloten met een interactieve paneldiscussie onder leiding van Rupert Parket Brady (hoofredacteur van NieuwsTribune, het tegenwoordige MarketingTribune). In het panel zaten Erik Triesscheijn (ARA Groep), Jan Willem van der Noordaa (Mastwijk Consultancy), Kees Hoendervangers (Postkantoren B.V.) en Hans de Ruiter (Heineken).

Bekijk hier het programmaboekje van het Brand Genetics symposium Internal Branding.

‘Het Merk in de Recessie’ met Keith Ward – 18 januari 2002

Het allereerste Brand Genetics symposium stond in het teken van ‘Het merk in de recessie’. In 2002 bevonden we ons in een recessie en vroegen veel brand managers zich af of ze ‘anti-cyclisch’ moesten budgetteren. Vandaar dat we speciaal voor dit onderwerp Keith Ward (Cranfield Business School, U.K.) hadden uitgenodigd, auteur van het boek Marketing Finance. Hij hield het publiek voor dat je verkopen in tijden van recessie wellicht kunnen dalen, maar dat je dan juist moet proberen om je marktaandeel te vergroten. Dus focussen op relatieve groei, in plaats van absolute groei.

Na de pauze verzorgde Huub van der Riet – senior global equity manager bij ING Investment Management – een presentatie over de invloed van het merk op het waarde van het aandeel. De middag werd afgesloten met een paneldiscussie waaraan onder meer Martin van Kesteren (Grey Hare Consulting), Bob Steetskamp (Campina), Karen Beuk (Rabobank), Richard Hugen (IPM) en Alfred Levi (MM&MO) deelnamen.

Bekijk hier het programmaboekje van het Brand Genetics symposium Het Merk in de Recessie.