Marketinglexicon

Marketinglexicon

In ons vakgebied worden er lang niet altijd dezelfde definities voor een begrip gehanteerd. Het Nima Marketinglexicon wil daarin voorzien. In 2004 schreef Rik Riezebos mee aan een hoofdstuk over product- en merkenbeleid, waarin definities van veel gehanteerde begrippen worden gegeven.

Lees verder!