Ingmar de Lange is merkstrateeg en oprichter van merkbureau Mountview (http://www.mountview.nl).
storydoing

Van storytelling naar storydoing (blog)

Ingmar de Lange constateert dat veel marketeers bij merkbouwen het accent eggen op storytelling. Een goede story benadrukt de ‘why’ van het merk waarin vaak wordt teruggegrepen op de redenen waarom het merk ooit is opgericht. Op zich is dat natuurlijk allemaal heel erg belangrijk, maar als dat er toe leidt dat het accent verschuift van praten naar doen, zullen consumenten op een gegeven ogenblik een merk de rug toekeren. In deze blog zet Ingmar het belang van storydoing uiteen.

Lees verder!