Boek Branding van Mosmans & Van Thiel maakt inbreuk op auteursrecht EURIB

In 2022 verscheen bij Noordhoff Uitgevers het boek ‘Branding’ van Andy Mosmans & Patrick van Thiel. EURIB heeft de auteurs en de uitgever erop attent gemaakt dat er een vrijwel letterlijke tekst is overgenomen van de EURIB-website. Het gaat hier om een toelichting op het MDC-model van Riezebos & Van der Grinten. Daarnaast ontbreekt op een aantal plaatsen een adequate bronvermelding. Advocaten van beide partijen hebben onderstaande rectificatie opgesteld.

Rectificatie

In het boek ‘Branding’ van Andy Mosmans en Patrick van Thiel is op pagina 52, 53 en 54 een toelichting op het MDC-model opgenomen. Het model is ontwikkeld door Rik Riezebos en Jaap van der Grinten. De tekst in het boek Branding waarmee het model wordt toegelicht is grotendeels letterlijk overgenomen uit het artikel ‘Het MDC-model van positioneren’ van Rik Riezebos als gepubliceerd op de website van EURIB.

Rik Riezebos heeft de auteurs er terecht op gewezen dat daarmee de auteursrechten van hem zijn geschonden. De auteurs bieden hun excuses hiervoor aan. De tekst is inmiddels herzien.

Voorts zal de naam van Rik Riezebos in de herziene versie van het boek worden genoemd op pagina 139 bij het door hem ontwikkelde Merkportfoliomodel (figuur 8.2). Op pagina 145 wordt zijn naam vermeld bij de criteria waarmee merkextensies kunnen worden beoordeeld: transfer, leverage en feedback. En op pagina 169 zal worden vermeld dat er volgens Rik Riezebos twee redenen zijn waarom de benaming betekenisstructuur een goede benaming is.

Andy Mosmans
Patrick van Thiel
Noordhoff Uitgevers

—————————–

Deze rectificatie is ook terug te lezen op de site van Noordhoff.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen