123RF - 23259308

Boek ‘Branding Governance’

In 2007 is van de hand van Nicholas Ind – auteur van The Corporate Brand (1997) en Living the Brand (2001, 2004) – en Rune Bjerke het boek Branding Governance verschenen. In dit boek stellen de auteurs de traditionele manier van merkbouwen ter discussie. Ind en Bjerke staan een participatief, organisatiebreed proces voor ogen dat inspeelt op de vraag naar zinvol werk voor medewerkers en het creëren van toegevoegde waarde voor klanten. Zij verkiezen daarbij het ‘inside-out’ boven het ‘outside-in’ perspectief.

Branding Governance

In Branding Governance dagen Nicholas Ind en Rune Bjerke traditionele merkbouwers uit. Nicholas Ind is een expert op het gebied van internal branding en Rune Bjerke is een expert op het gebied van interculturele communicatie. De auteurs leggen allereerst de tekortkomingen van de marketing-gestuurde benadering van merkontwikkeling bloot. Vervolgens stellen ze daar een andere benadering tegenover. Namelijk die van een participatief, organisatiebreed proces dat voldoening schenkt aan werknemers en waarde oplevert voor klanten.

Op basis van een breed scala aan bronnen geven ze vervolgens de sleutel tot een participatieve aanpak. Hierbij sluiten klanten en andere externe doelgroepen zich bij managers en werknemers aan als actieve deelnemers bij het definiëren en ontwikkelen van het merk. Dit vereist echter wel dat de relatie tussen de organisatie en de klant er een is van vertrouwen, respect en authenticiteit.

Hoofdstukken

Het boek Branding Governance is opgebouwd uit twee delen (part I en part II). Eerst gaan de auteurs in op twee visies (concepten) over merkbouwen. Vervolgens gaan zijn in het tweede deel in op wat zij noemen ‘participatory branding’.

Part I: Two concepts of brand building

1: The outside-in perspective

2: The inside-out perspective

Part II : Participatory branding and the assemblage

3: A participative approach to marketing

4: Participatory marketing

5: Human resources

6: Culture

7: Participatory leadership

8: Evaluation

In het boek is dus een belangrijk deel weggelegd voor participatory branding.

Referentie(s)
Ind, N., Bjerke, R. (2007), Branding governance: a participatory approach to the brand building process. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, West Sussex, U.K.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen