123RF - 31771757

Designmanagement verhoogt effect van design

Tot nu toe werd in de literatuur vaak gesteld dat designmanagement de effectiviteit van design verhoogt. Hard wetenschappelijk bewijs ontbrak daar echter voor. Onderzoek toont aan dat designmanagement een positief effect heeft op de prestaties van een onderneming en dat investeringen in design pas tot betere ondernemingsprestaties leiden als ook sprake is van designmanagement.

Het effect van design

In de literatuur wordt vaak gesteld dat designmanagement de effectiviteit van design verhoogt. Hard wetenschappelijk bewijs ontbrak daar echter voor. Onderzoek van Chiva en Alegre toont aan dat designmanagement een positief effect heeft op de prestaties van een onderneming. Zelfs tonen zij aan dat investeringen in design pas tot betere ondernemingsprestaties leiden, als design wordt aangestuurd vanuit designmanagement.

Vijf vaardigheden

De onderzoekers willen met hun onderzoek het effect van investeringen in design op winst en groei van de onderneming inzichtelijk maken. En ook welke rol designmanagement hier in speelt. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de definitie van Dickson e.a. (1995) die vijf vaardigheden met betrekking tot design management hebben benoemd (zie figuur1):

  1. Basic skills: het kunnen managen van de basisvaardigheden van het designproces om tot kwalitatief hoogwaardig design te komen, dat tegen lage kosten produceerbaar is.
  2. Specialized skills: het kunnen managen van specifieke vaardigheden van het designproces, zoals het kunnen gebruiken van computergestuurde designtools.
  3. Involving others: de vaardigheid om derden – zoals leveranciers en klanten – in het designproces te betrekken.
  4. Organizational change: de vaardigheid om organisatieverandering te kunnen managen door designers bijvoorbeeld meer met andere disciplines in de organisatie te laten samenwerken.
  5. Innovation skills: de vaardigheid om innovatieprocessen te managen.

 

Figuur 1: Het effect van designinvesteringen op ondernemingsprestaties

In het onderzoek lag dus de nadruk op de vraag of deze vijf vaardigheden – die volgens de onderzoekers de essentie van design management vormen – de output van design in termen van ondernemingsprestaties kunnen vergroten.

Onderzoek

De onderzoeksgegevens zijn door middel van vragenlijsten verzameld onder 182 Italiaanse en Spaanse managers in de keramische tegelindustrie. Er is bewust gekozen voor één sector, zodat er geen verstorende industrie-effecten zijn en eventueel verschillen in producteigenschappen de resultaten van het onderzoek niet beïnvloeden. Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:

  • Het onderzoek geeft wetenschappelijke onderbouwing aan de veronderstelling dat designmanagement de ondernemingsprestaties vergroot;
  • Investeren in design is positief gerelateerd aan designmanagement;
  • Investeringen in design hebben alleen een effect op de ondernemingsprestaties als in de organisatie een rol voor designmanagement is weggelegd.

Mooi design en investeringen in design dragen niet automatisch bij aan het succes van een bedrijf. Design draagt pas iets bij als het ‘t resultaat is van een gemanaged proces. Dit proces vereist én vraagt de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden. Investeren in design is nodig, maar louter en alleen geld in design investeren is niet genoeg. Investeringen in design moeten doordacht worden ingezet op basis van de vijf genoemde designmanagement vaardigheden. De mensen met de juiste vaardigheden zijn daarbij onmisbaar om het proces efficiënt uit te voeren. Alleen op deze wijze kan design een positief effect op ondernemingsprestaties hebben.

Referentie(s)
Chiva, R., Alegre, J. (2009), Investment in design and firm performance: the mediating role of design management. Journal of Product Innovation Management, vol.26, no.4, p.424-440.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen