123RF - 50547802

‘Universal principles of design’ (boek)

Vormgevers lopen in hun werk vaak tegen vragen aan waar moeilijk een antwoord op te geven is. In het boek Universal Principles of Design worden maar liefst 100 principes uit de verschillende designdisciplines beschreven die vormgevers meer grip op hun ontwerp geven. Meest bekend zijn de gulden snede, figuur-achtergrond verhoudingen en het gegeven dat gelijkvormige elementen eerder als eenheid worden waargenomen dan niet-gelijkvormige elementen.

universal-principles-of-design-coverGevestigde designprincipes

De auteurs Lidwell, Holden en Butler willen met dit boek de kernbegrippen van verschillende designprincipes toegankelijk en overzichtelijk maken. De principes uit de verschillende designdisciplines zijn onder andere geselecteerd op basis van praktisch nut, mate van misverstanden of foutief gebruik en de sterkte van het onderbouwend bewijs. Het gebruik van gevestigde designprincipes vergroot de kans dat een design succesvol zal zijn. De auteurs geven ook aan dat je het boek goed kunt gebruiken om de kwaliteit van het designproces en je product te controleren.

De 100 onderwerpen zijn alfabetisch ingedeeld, zodat het boek als naslagwerk is te gebruiken. Ook hebben de auteurs een verdeling gemaakt op basis van vijf vragen en/ of problemen waar een designer geregeld mee te maken heeft. Bij elke vraag zijn verschillende principes uit het boek geselecteerd die de designer kan helpen met het oplossen van het probleem.

Vijf veelvoorkomende vragen

De volgende vragen worden hierbij aan de orde gesteld:

  • Hoe kan je de manier waarop je design waarneemt, beïnvloeden? (denk aan kleur, alignment en visibility).
  • Hoe kan design bijdragen aan de informatieoverdracht richting consumenten? (zoals hiërarchie, ezelsbruggetjes en storytelling).
  • Hoe kan je de gebruiksvriendelijkheid van een design verhogen? (iconische representaties, foutmeldingen en de 80/20 regel).
  • Hoe kan je de aantrekkelijkheid van een design vergroten? (zoals archetypen, framing en similarity).
  • Hoe kan je betere designbeslissingen nemen? (modulariteit, redundantie en Ockham’s Razor).

Elk principe wordt in het boek in twee pagina’s beschreven met aan de linkerkant de theorie en aan de rechterkant de visuele voorbeelden met een toelichting. Ook is elk principe kort en bondig samengevat. Ter illustratie bespreken we hieronder twee principes.

Voorbeelden van designprincipes

Het designprincipe Ockham’s Razor stelt dat je bij design eenvoud boven complexiteit moet verkiezen. Onnodige elementen gaan namelijk ten koste van de efficiency van een ontwerp. Een goed voorbeeld van een eenvoudig design is de website van Google. Het resultaat van de eenvoud is dat Google de simpelste en meest gebruikte zoekmachine is op het web.

Het designprincipe affordance kan helpen bij het beantwoorden van de vraag hoe design wordt waargenomen. Als voorbeeld wordt een deur genoemd. Als aan deze deur een handel zit met daarboven een bordje met de tekst ‘push’, wordt iemand in verwarring gebracht. De handel suggereert namelijk dat je moet trekken om de deur te openen; het bordje vertelt je echter dat je moet duwen. Door het bordje weg te laten en de handel door een platte metalen plaat te vervangen, weten mensen dat ze moeten duwen om de deur te openen. Door bij het design met dit principe rekening te houden, komt het dus ten goede aan de efficiëntie en het gebruiksgemak.

Referentie(s)
Lidwell, W. Holden, K., Butler, J. (2003), Universal principles of design. Rockport Publishers, Beverly, MA.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen