123RF - 44891879

Double Diamond Model

Onderzoekers van de Design Council hebben de designafdelingen van elf wereldmerken in hun vakgebied onder de loep genomen, elk met de overtuiging dat design ingezet moet worden om hun merk, producten en diensten te versterken. De Design Council heeft op basis van deze onderzoeken het Double Diamond Model opgesteld om het designproces weer te geven. In het model onderscheiden ze vier fases (4-D’s): discover (ontdekken), define(definiëren), develop (ontwikkelen) en deliver (opleveren).

Vier fases van het Double Diamond Model

Op basis van onderzoeken naar het designproces bij elf global brands [1] heeft de Engelse Design Council het Double Diamond Model opgesteld. In het model is het designproces van succesvolle merken weergegeven. In het model zijn daartoe vier fases onderscheiden, de zogeheten 4-D’s. Dit zijn achtereenvolgens: discover (ontdekken), define (definiëren), develop (ontwikkelen) en deliver (opleveren). Het Double Diamond Model is hieronder weergegeven in figuur 1; vervolgens lichten we deze 4-D’s toe.

Figuur 1: Het Double Diamond Model

1. Ontdekken

Als eerste in het model is de ontdekfase onderscheiden (discover). In deze fase breng je de wensen van gebruikers in kaart. Dit moet vervolgens aanleiding geven tot een idee of inspiratie. Activiteiten in deze fase zijn:

 • Marktonderzoek;
 • Gebruikersonderzoek;
 • Het managen en plannen van informatie;
 • Design onderzoeksgroepen.

2. Definiëren

Als tweede in het model is de definieer-fase onderscheiden (define). Deze fase is een soort filter waarin de beoordeling, selectie, maar ook het afschrijven van ideeën plaatsvindt. De overgebleven ideeën uit deze fase worden vervolgens geanalyseerd, gedefinieerd en geherdefinieerd. Ze worden daarna gepitcht en geprototyped als mogelijke oplossingen voor de geconstateerde problemen. Activiteiten in deze fase zijn:

 • Project ontwikkelen;
 • Projectmanagement;
 • Project ‘go’ of ‘no-go’.

3. Ontwikkelen

Als een idee de vorige fase heeft ‘overleefd’, moet deze verder worden uitontwikkeld (develop). In deze fase gaat het erom de organisatorische en financiële consequenties van een oplossing uit te werken. Activiteiten in deze fase zijn:

 • Multidisciplinair werken;
 • Visueel management;
 • Ontwikkelmethoden;
 • Testen.

4. Opleveren

Als vierde in het model is de opleverfase onderscheiden (deliver). In deze fase wordt het uiteindelijke product of dienst afgerond en uitgezet in de markt. Activiteiten in deze fase zijn ten slotte:

 • Finale testen, goedkeuring en uitrol;
 • Doelen, evaluaties en feedback loops.

Onderzoekers van de Design Council hebben het Double Diamond Model opgesteld door de werkwijze van de designafdelingen van elf wereldmerken onder de loep te nemen. Denk bijvoorbeeld aan merken als Alessi en LEGO. Dit deden ze namelijk vanuit de overtuiging dat je design moet inzetten om je merk, producten en diensten te versterken.

Meer informatie
Website Design Council London: The Double Diamond (a universally accepted depiction of the design process).

[1]: Alessi, BSkyB, BT, LEGO, Microsoft, Sony, Starbucks, Virgin Atlantic Airways, Whirlpool, Xerox, Yahoo!

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen