Double Diamond Model

Double Diamond Model

Onderzoekers van de Design Council hebben de designafdelingen van elf wereldmerken in hun vakgebied onder de loep genomen, elk met de overtuiging dat design ingezet moet worden om hun merk, producten en diensten te versterken. De Design Council heeft op basis van deze onderzoeken het Double Diamond Model opgesteld om het designproces weer te geven. In het model onderscheiden ze vier fases (4-D’s): discover (ontdekken), define(definiëren), develop (ontwikkelen) en deliver (opleveren).

Vier fases

De Design Council heeft op basis van onderzoeken van het designproces bij elf global brands [1] het Double Diamind Model opgesteld. In het model is het designproces van merken weergegeven. In het model (zie figuur 1) worden vier fases onderscheiden, de zogeheten  4-D’s. Dit zijn: discover (ontdekken), define (definiëren), develop (ontwikkelen) en deliver (opleveren). Hieronder lichten we deze 4-D’s toe.

double-diamond-model-figuur-1Figuur 1: Het Double Diamond Model

Ontdekken

De eerste fase in het model is de ontdekfase. Hierin worden de wensen van gebruikers in kaart zijn gebracht. Vervolgens moet dit aanleiding geven tot een idee of inspiratie. Activiteiten in deze fase zijn:

 • Marktonderzoek;
 • Gebruikersonderzoek;
 • Het managen en plannen van informatie;
 • Design onderzoeksgroepen.

Definiëren

De definieer-fase is een soort filter waarin de beoordeling, selectie en het afschrijven van de ideeën plaatsvindt. Bevindingen uit de ontdek-fase worden geanalyseerd, gedefinieerd en geherdefinieerd als problemen en ideeën voor oplossingen worden gepitcht en geprototyped. Activiteiten in deze fase zijn:

 • Project ontwikkelen;
 • Projectmanagement;
 • Project ‘go’ of ‘no-go’.

Ontwikkelen

Na goedkeuring is er de organisatorische en financiële ondersteuning om één of meer concepten te ontwikkelen die het initiële probleem adresseren. De oplossingen worden verder ontwikkeld, herhaald en getest in de organisatie. Activiteiten in deze fase zijn:

 • Multidisciplinair werken;
 • Visueel management;
 • Ontwikkelmethoden;
 • Testen.

Opleveren

In deze fase wordt het uiteindelijke product of dienst afgerond en uitgezet in de markt. Activiteiten in deze fase zijn:

 • Finale testen, goedkeuring en uitrol;
 • Doelen, evaluaties en feedback loops.

Onderzoekers van de Design Council hebben de designafdelingen van elf wereldmerken in hun vakgebied onder de loep genomen. Elk met de overtuiging dat design ingezet moet worden om hun merk, producten en diensten te versterken. Klik op onderstaande link om de cases van onder andere Alessi, LEGO, Microsoft en Virgin te lezen.

Referentie(s)
Design Council (2007), Eleven lessons: managing design in eleven global brands (a study of the design process). Uitgave Design Council, Londen (als PDF te downloaden op:  www.designcouncil.org.uk/knowledge-resources/report/11-lessons-managing-design-global-brands).

[1]: Alessi, BSkyB, BT, LEGO, Microsoft, Sony, Starbucks, Virgin Atlantic Airways, Whirlpool, Xerox, Yahoo!

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen