123RF - 41786318

Goede leiders nemen soms slechte beslissingen

Soms nemen leiders slechte beslissingen, terwijl ze toch de juiste informatie en goede intenties hebben. Op grond van 83 beslissingen hebben drie onderzoekers vastgesteld waar er fouten in besluitvormingsprocessen worden gemaakt. Deze fouten zijn toe te schrijven aan de volgende factoren: misleiding door eigenbelang, emotionele factoren en herinneringen. De auteurs reiken zeven punten aan om, alvo­rens een besluit te nemen, de risicofactoren ervan goed in te kunnen schatten.

Slechte beslissingen

Drie onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop managers beslissingen nemen. Ze deden dit vanuit neuro-wetenschappelijk perspectief. De onderzoekers stelden een database samen van 83 besluiten die, op het moment dat ze werden genomen, gebreken vertoonden. De onderzoekers concluderen dat de manager in al deze gevallen werd misleid door associaties die hun besluitvormingsproces verstoorden.

Bij het nemen van een beslissing vertrouwen we voornamelijk op twee processen. Allereerst proberen onze hersenen de situatie te interpreteren aan de hand van in ons geheugen opgeslagen patronen. Deze zijn voornamelijk tot stand gekomen op basis van eerdere ervaringen en beoordelingen. Vervolgens laten we ons in onze reactie beïnvloeden door emotionele associaties en ervaringen die in ons geheugen liggen opgeslagen. Deze onbewuste processen zorgen normaal voor snelle, effectieve besluiten.

Verstoringen in het besluitvormingsproces

De analyse van de onderzoekers laat zien dat een besluitvormingsproces verstoord kan worden door de volgende factoren, die zij bestempelen als ‘red flags’:

  • Ongepast eigenbelang: we zijn geneigd patronen te interpreteren naar ons eigen (wenselijke) beeld.
  • Verstorende emotionele betrokkenheid: deze kan ontstaan door de band die je met iemand of iets hebt.
  • Misleidende herinneringen: herinneringen die relevant en toepasbaar lijken bij die beslissing, maar dat niet zijn en er voor zorgen dat we verschillen tussen situaties over het hoofd zien.

Eerdere ervaringen en emotionele associaties kunnen altijd een beslissing verstoren. De auteurs adviseren managers bij het nemen van belangrijke beslissingen om naar de mening van anderen te luisteren om zodoende ‘red flags’ te vermijden. Anders gezegd: er niet automatisch van uit te gaan dat de eigen beslissing de meest juiste is.

Inschatten van risicofactoren

Managers zijn er dus bij gebaat op een systematische manier ‘red flags’ in hun besluitvorming te leren herkennen. De auteurs reiken ten slotte zeven punten aan om, alvorens een besluit te nemen, de risicofactoren in te kunnen schatten:

  1. Stel vast welke keuzes er allemaal zijn.
  2. Bepaal wie de hoofdbesluitvormers zijn.
  3. Focus op één besluitnemer.
  4. Controleer op ongepast eigenbelang en verstorende emotionele betrokkenheid.
  5. Controleer op misleidende herinneringen.
  6. Probeer het probleem te analyseren met de meest invloedrijke persoon.
  7. Ten slotte: herzie de lijst met ‘red flags’ die je hebt gevonden.

Referentie(s)
Campell, A., Whitehead, J., Finkelstein, S. (2009), Why good leaders make bad decisions. Harvard Business Review, vol.87, no.2, p.60-66.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen