123RF - 48207935

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde?

Je zou denken dat het genot van ‘een filmpje pakken’ daalt naarmate meer mensen in de zaal zitten. Meer bezoekers betekent immers meer geluidshinder en dus ook meer irritatie. Onderzoek toont echter aan dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Het gevoel van een ‘gezamenlijk gedeelde emotie’ kan namelijk een sterk positief effect hebben en zelfs ten goede komen aan je oordeel over de film.

Waardering voor de film

In een bioscoop kan de aanwezigheid van anderen de filmervaring ten goede komen. Zelfs kan dit ertoe leiden dat de waardering voor de getoonde film toeneemt. Dit effect treedt volgens de onderzoekers Ramanathan en McGill alleen op als bioscoopbezoekers elkaars reacties kunnen waarnemen. De individuele reactie op een film gaat op een gegeven moment namelijk over in een soort gezamenlijke, gedeelde emotie. Deze gezamenlijke reactie beïnvloedt de individuele waardering voor zowel het bioscoopbezoek als de film.

Bij een redelijk gelijkgestemd publiek betekent dit uiteindelijk een hogere individuele filmwaardering. Hoe meer mensen dus emotioneel met elkaar op één lijn zitten, hoe hoger de individuele filmwaardering uitvalt. De onderzoekers stellen dat dit wordt veroorzaakt door het toeschrijven van het ‘goede gevoel’ aan de kwaliteit van de film.

Experiment met twee groepen

In een experiment zijn respondenten verdeeld in twee groepen en moesten zij een videoclip bekijken. De respondenten in de eerste groep keken alleen. In de tweede groep keek men samen met anderen waarbij de deelnemers de reacties van anderen konden waarnemen. De deelnemers konden hun emotionele reactie op de videoclip doorgeven door gebruik te maken van een joystick. Uit het experiment bleek dat de deelnemers die de videoclip samen hadden bekeken, deze duidelijk anders waardeerden dan de groep die de film alleen hadden bekeken.

De ‘samen-kijkers’ gaven een redelijk vergelijkbare (emotionele) score aan de film. Dit terwijl de ‘alleen-kijkers’ een veel grotere spreiding in hun beoordeling lieten zien. De onderzoekers concluderen dan ook dat wanneer men de reacties van de omgeving kan waarnemen en deze reacties redelijk in lijn zijn met de individuele reactie, uiteindelijk een positiever oordeel wordt gegeven dan wanneer men de reacties van de omgeving niet kan waarnemen. Het gaat dus vooral om een gedeelde emotie!

Referentie(s)
Ramanathan, S., McGill, A.L. (2007), Consuming with others: social influences on moment-to-moment and retrospective evaluations of an experience. Journal of Consumer Research, vol.34, no.4, p.506-524.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen