Reclameherinnering

Slow down, you move too fast

Commercials aan het begin van een reclameblok worden door consumenten beter onthouden dan commercials die daarna komen. Dit maakt het voor adverteerders interessant om hun commercial aan het begin van een reclameblok te plaatsen. Onderzoek toont echter aan dat met de komst van de digitale videorecorder (DVR) steeds vaker juist de laatste commercial het best wordt onthouden.

Primacy & recency effect

Items aan het begin van een lijstje worden beter onthouden. Dit komt omdat de kans groot is dat je ze kunt overzetten van je korte naar je lange termijn geheugen. Naarmate je meer items moet onthouden raakt het korte termijn geheugen vol. Nieuwe items krijgen daardoor niet de kans om naar het lange termijn geheugen overgezet te worden. Dit noemen we het primacy effect, iets dat uiterst relevant is voor reclameherinnering.

De items aan het eind van een lijst hebben ook een grotere kans in het lange termijn geheugen te worden opgeslagen. Dit komt omdat aan het einde van een lijst geen nieuwe items onthouden moeten worden die strijden om een plekje in het korte termijn geheugen. Dit noemen we het recency effect. Dit effect verdwijnt als ja na een lijstje met items iets anders aanbiedt dat een consument wordt geacht te onthouden. Omdat een reclameblok altijd wordt opgevolgd door content, zal er eerder sprake zijn van een primacy- dan van een recency-effect.

Digitale videorecorder

De reclameherinnering van commercials aan het begin van een reclameblok ligt dus hoger dan die aan het einde van een blok, of die daar tussenin zitten. Met de komst van digitale televisie (en de digitale videorecorder ofwel DVR) pakt een en ander echter anders uit. Reclames kunnen met een DVR immers heel anders bekeken worden. Denk hierbij aan het doorspoelen van reclames of het bekijken van programma’s/ reclames op andere tijden.

Onderzoek van onderzoeksinstituut IAG Research toont aan dat DVR-gebruikers reclames gemiddeld 33% minder goed onthouden dan mensen die de reclames ‘live’ op tv bekijken. Verder is aangetoond dat bij DVR-gebruikers commercials aan het einde van een reclameblok het best onthouden worden. De belangrijkste reden is dat DVR-gebruikers reclames kunnen doorspoelen naar het einde van het reclameblok. Hierdoor missen ze vaak de eerste en middelste commercials van een blok, maar minder vaak de laatste. Dit vanwege het feit dat DVR-gebruikers moeilijk kunnen voorspellen waar het einde van het reclameblok precies zit. Om die reden stoppen ze vaak iets te vroeg met doorspoelen, waardoor ze de laatste commercials zien en daardoor relatief makkelijk onthouden.

Referentie(s)
Steinberg, B. (2007), In the end, it’s the last ad in a pod they recall. Advertising Age, vol.78, no.24, p.8.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen