Rood versus blauw

Rood versus blauw

In onze waarneming speelt kleur een belangrijke rol. Zo wordt rood vaak geassocieerd met warmte en liefde, blauw met waarheid en helderheid en groen met vrede en natuur. Voor marketing- en designmanagers is het relevant te weten welke psychologische processen door kleur worden opgeroepen. Uit onderzoek blijkt dat rood de alertheid versterkt en blauw de geest creatiever maakt.

Rode en blauwe achtergronden

Het effect van de kleuren rood en blauw is door Mehta en Zhu onderzocht. Zij lieten respondenten een aantal opdrachten uitvoeren, waarbij ze gebruik maakten van rode en blauwe achtergronden.

Bij het oplossen van een anagram werden bij een rode achtergrond eerder woorden teruggevonden met betrekking tot waakzaamheid, zoals preventief. Dit terwijl bij een blauwe achtergrond sneller woorden werden gevonden zoals avontuur, wat meer betrekking heeft op creativiteit.

Uit een geheugentest bleek dat bij een rode achtergrond de meeste woorden werden onthouden en de meeste correcte antwoorden werden gegeven op vra­gen. De respondenten die een blauwe achtergrond te zien kregen gaven echter creatievere antwoorden op vragen.

Wanneer de respondenten een ontwerp moesten maken door gebruik te maken van rode of blauwe onderdelen bleek dat met rode onderdelen voornamelijk functionele ontwerpen en met blauwe onderdelen vooral originele ontwerpen werden gemaakt.

Bewust van kleurinvloeden?

Moest een merkkeuze worden gemaakt, dan ging bij een rode achtergrond de voorkeur uit naar merken die ergens op attenderen. Dit terwijl bij een blauwe ach­tergrond de voorkeur uitging naar merken die een voordeel benadrukken. Daar­naast kwam naar voren dat aanbieders van camera’s in hun advertentie-uiting het beste kunnen kiezen voor een rode achtergrond wanneer zij de product­details willen benadrukken. Willen zij echter associaties met fotograferen (zoals een vakantie) benadrukken, dan kunnen zij beter kiezen voor een advertentie-uiting met een blauwe achtergrond.

Tot slot werd gekeken of de respondenten zich bewust waren van de kleur­invloeden. Dit bleek niet het geval te zijn. Zowel bij creatieve als bij detail-georiënteerde achtergronden hadden de respondenten een voorkeur voor de kleur blauw. Dit komt overeen met het algemene gegeven dat mensen een voorkeur hebben voor de kleur blauw. Al blijkt uit het onderzoek dat het slimmer is om rood te gebruiken wanneer om aandacht wordt gevraagd.

Effect op aandacht

Op de vraag welke kleur overtuigender is om aandacht te genereren voor een merk, product of dienst kan geantwoord worden dat dit afhangt van het doel. Is het doel waakzaam aandacht trekken (zoals het onthouden van belangrijke informatie) dan moet men kiezen voor rood. Maar is het doel om creativiteit en verbeelding uit te dragen, dan kan je beter voor blauw kiezen.

Referentie(s)
Mehta, R., Zhu, R. (2009), Blue or red? Exploring the effect of color on cognitive task performances. Sciencexpress, vol.323, no.5918, p.1226-1229.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen