Dreamstime 34151794

Hoe stimuleer je creativiteit?

Het succes van new product development (NPD) is voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin creativiteit uit de verf komt. Veel marketeers onderschrijven het belang van creativiteit, maar weten vaak niet hoe ze dit moeten stimuleren. Veelal gebeurt dit door middel van incentives of creativiteitstrainingen. Onderzoek toont aan op welke manier creativiteit binnen bedrijven het best kan worden gestimuleerd.

Incentives of trainingen?

Bij creativiteit gaat het om het ‘produceren’ van iets dat zowel origineel als bruikbaar en effectief is. Door bedrijven wordt hier veel geld aan uitgegeven. Het is echter onduidelijk waar je in moet investeren. Het lijkt logisch om medewerkers te prikkelen door middel van ‘incentives’ (beloningen). Mensen mensen verwachten immers compensatie voor het werk dat ze doen. Beloningen kunnen echter ook negatief uitpakken. Door een financiele prikkel kun je namelijk minder vanuit jezelf (intrinsiek) gemotiveerd raken om creatief te zijn. Anderen zijn van mening dat creativiteitstraining de beste oplossing is. Maar ook hier is niet iedereen van overtuigd. Het is namelijk maar de vraag of je creativiteit kunt aanleren. De vraag die vier onderzoekers zich hebben gesteld, is welke methode het best werkt om creativiteit te stimuleren. Zijn dit incentives of trainingen, of wellicht een combinatie van beide?

Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vraag is gestart met een kwalitatief onderzoek onder leidinggevenden. Er is gevraagd naar hun mening over creativiteit en hoe zij dit proberen te stimuleren. Bedrijven blijken veel belang te hechten aan creativiteit, maar er is weinig overeenstemming in de wijze waarop ze dit trachten te stimuleren. Sommige bedrijven belonen de creativiteit van medewerkers, terwijl andere dat niet doen omdat ze creativiteit verwachten (of zelfs eisen) van medewerkers. Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat creativiteit kan worden aangeleerd, geven meerdere managers aan het daar mee oneens te zijn.

Stimuleren van creativiteit: twee experimenten

Na het kwalitatieve onderzoek zijn er twee experimenten uitgevoerd. De onderzoekers wilden hiermee inzicht krijgen in de effectiviteit van beloningen en trainingen op het verhogen van de creativiteit. De experimenten tonen aan dat beloningen en de trainingen elkaar versterken. Trainingen hebben eigenlijk altijd een positief effect. Beloningen kunnen een negatief effect hebben op de intrinsieke motivatie van medewerkers. Dit negatieve effect wordt echter teniet gedaan als de beloningen aan de trainingen worden gekoppeld. Medewerkers gaan de beloning dan zien als een waardering in plaats van een ‘fooi’.

Dit onderzoek maakt onder meer duidelijk dat creativiteitstrainingen zinvol kunnen zijn. Er zijn nog te veel bedrijven die geloven dat je creativiteit niet kunt aanleren, terwijl dit onderzoek aantoont dat dit wel het geval is. Hoewel gerichte trainingen het beste zijn, kunnen zelfs eenvoudige visualisatie oefeningen al een positief effect hebben op de creativiteit bij NPD. Creativiteit wordt echter het best gestimuleerd als trainingen en beloningen gecombineerd worden ingezet. Door trainingen vergroot je de capaciteiten van medewerkers en de daaraan gekoppelde beloning versterkt hun intrinsieke motivatie om creatiever te zijn.

Referentie(s)
Burroughs, J.E., Dahl, D.W., Page Moreau, C., Chattopadhyay, A., Gorn, G.J. (2011), Facilitating and rewarding creativity during new product development. Journal of Marketing, vol.75, no.4, p.53-67.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen