123RF - 18652606

‘The human voice’ (boek)

In het kader van ‘personal branding’ moet je het boek ‘The human voice’ van Anne Karpf gelezen hebben. Onderzoek uit de zeventiger jaren wees al uit dat de overtuigingskracht van een boodschap voor slechts 7% wordt bepaald door de inhoud, 55% door gezichtsuitdrukkingen en 38% door de klank van de stem. In het boek worden veel onderzoeken en cases aangehaald, zoals Margaret Thatcher die over een periode van 10 jaar haar stem met 60 Hz. wist te verlagen om zo meer gezag en autoriteit uit te stralen.

Associaties bij een stem

Onze stem – de human voice – vertelt meer over onszelf dan we ons vaak realiseren. Anderen beoordelen ons op grond van onze stem. Naast toonhoogte (‘pitch’) kun je een stem kenmerken door luidheid (‘loudness’) en snelheid (‘tempo’). Onderzoek heeft uitgewezen dat we mensen met een stem met een lage toonhoogte, geringe luidheid en hoog tempo, als meer intelligent ervaren. De interpretatie van een stem hangt af of we naar een man of een vrouw luisteren. Bij mannen wordt een zwaardere, keelachtige stem geassocieerd met ouder, reëel, volwassen en meer aangepast. Bij vrouwen associëren we bij een dergelijke stem echter een lagere intelligentie, weinig emotie, lelijk, ziekelijk en ongeïnteresseerd. En ook bij een onderzoek naar autonavigatiesystemen blijkt dat gebruikers denken dat vrouwelijke stemmen minder accuraat de weg wijzen dan mannelijke stemmen.

Onze stem is niet eenduidig: afhankelijk van met wie we praten, past onze stem zich aan. Zo kan de stem van een en dezelfde persoon heel anders klinken wanneer hij/ zij tot geliefden praat dan wanneer hij/ zij een zakelijk gesprek voert. De toonhoogte van een stem kan van de een op de andere dag met maar liefst 18% verschillen en bij mannen zijn de fluctuaties binnen een dag aanzienlijk hoger dan bij vrouwen.

The human voice

In The human voice haalt Karpf zeer veel onderzoeken aan. Zoals het onderzoek dat een verband legt tussen de toonhoogte van een stem en de verwachte loopbaanmogelijkheden van wetenschappers. Een stem met een laag tempo en een lage toonhoogte werd niet met een academische carrière geassocieerd. Er is ook onderzoek dat aantoont dat we mensen die meer dan gemiddeld spreken, eerder leiderschapskwaliteiten toedichten.

Anne Karpf’s boek is niet bedoeld als een boek dat je vertelt hoe je je eigen stem kunt aanpassen om bijvoorbeeld meer overtuigend over te komen. Wel beschrijft het boek zeer uitvoerig wat het belang van onze stem in interpersoonlijke communicatie is. Ten slotte nog twee voorbeelden uit dit boek aan om het belang van een stem duidelijk te maken. Het eerste voorbeeld betreft een vrouw die veel ‘cold calls’ voor haar werk moest plegen. Als ze bij een eerste poging een voice mail te horen kreeg, luisterde ze heel goed naar deze stem. Bij een volgend contact stemde ze dan haar eigen stem op die van de ontvanger af. Omdat mensen onbewust een voorkeur voor hun eigen stem hebben, wist de verkoopster zo de effectiviteit van haar gesprekken te verhogen.

Meer autoriteit

Margaret Thatcher

Een laatste voorbeeld is de stem van Margaret Thatcher, premier van het Verenigd Koninkrijk (1979-1990). Thatcher had een vrij hoge stem. Een lage stem associëren we juist met gezag en autoriteit. In 1977 wist een adviseur binnen twee maanden te bewerkstelligen dat Thatcher langzamer en zachter ging praten. Zo sterk zelfs, dat een radiopresentator dacht dat ze verkouden was. Over een periode van 10 jaar wist Thatcher haar stem met 60 Hz te verlagen, hetgeen gelijk is aan de helft van het verschil tussen een gemiddelde mannen- en vrouwenstem. Het verlagen van de toonhoogte van haar stem had wel één nadeel; als de toonhoogte van een stem daalt, is dat meestal een teken dat een spreker is uitgepraat en dat een ander ook wat kan zeggen. Bij Thatcher leidde een verlaging van haar toonhoogte er toe dat ze meer dan voorheen door interviewers in haar verhaal werd onderbroken.

Referentie(s)
Karpf, A. (2006), The human voice (how this extraordinary instrument reveals essential clues about who we are). Bloomsbury, New York, NY.

 

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen