123RF - 17426662

Voice is power

Op 8 november 2011 organiseerde RSM/ Erasmus Universiteit een masterclass rond Arthur Samuel Joseph, auteur van Vocal power. Joseph ontwikkelde een ‘vocal awareness’ techniek die hij toepaste bij sterren als Arnold Schwarzenegger, Pierce Brosnan en Quincy Jones, en bij vele CEOs van Fortune 500 bedrijven. Drie EURIB-medewerkers bezochten deze masterclass. Lees verder om meer te weten te komen over deze bijzondere techniek.

Vocal power

‘You never get a second chance to make a good first impression’ is de lijfspreuk van Arthur Samuel Joseph, auteur van ‘Vocal Power’. Ook de daaraan gekoppelde constatering dat eenieder slechts drie seconden heeft om een eerste indruk van zichzelf bij een ander achter te laten (‘there is no warm-up time’). Ongeveer 37 procent van die eerste indruk wordt bepaald door de stem; voice is identity aldus Joseph. Hij zet zijn betoog kracht bij met de stelling dat er weinig succesvolle mensen zijn met een slechte stem. Een uitzondering op deze regel is Fran Drescher uit de tv-serie The Nanny, die haar nasale stem tot haar belangrijkste handelskenmerk heeft verheven.

Joseph heeft de zogenoemde ‘vocal awareness’ methode ontwikkeld. Het gaat er hierbij niet zozeer om de kenmerken van je stem te veranderen (zoals toonkleur en -hoogte), maar om je (uiterlijke) stem op een lijn te brengen met je innerlijk gevoel (feitelijk je ‘innerlijke stem’). De methode is er dus op gericht balans te vinden. Waar mensen bij personal branding nogal eens bang zijn dat ze iemand moeten worden die niet bij hun identiteit past, stelt Joseph:

This process of development is not about changing who you are; it’s about becoming who you are.

Persona

De meeste mensen zijn zich niet bewust van veel dagelijkse handelingen, zoals autorijden en praten (‘speech is habit; who thinks about it?’). Bij vocal awareness gaat het erom dat je je bewust wordt van je stem en dat deze reflecteert wie je bent. Of zoals Joseph stelt: het gaat om de integratie van lichaam en geest. Voor veel mensen houdt vocal awareness een paradigma ‘shift’ in; allereerst moeten ze voor zichzelf erkennen dat hun stem van grote invloed is op wat ze in hun leven kunnen bereiken (en dus de idee van ‘vocal power’ onderschrijven) èn ze moeten tijd en moeite willen nemen om meer controle over hun eigen stem te krijgen.

Vocal awareness begint met het stellen van twee vragen:

  • How do I believe I am presently received?
  • How would I like to be perceived?

Met name de laatste vraag is belangrijk: hoe wil ik dat anderen mij zien? Dit noemt Joseph je ‘persona’. Een beschrijving van een dergelijke gewenste situatie moet stellig zijn en bij voorkeur eindigen met een uitroepteken. Zoals in:

I want to be perceived as warm and approachable, and an inspiring and courageous teacher of human potential!

Een persona moet passen bij je persoonlijkheid; deze moet dus authentiek zijn. Als we spreken, laten we ons echter te veel leiden door externe factoren omdat we bijvoorbeeld bang zijn lastige vragen te krijgen. Veel mensen spreken defensief en daarmee monotoon en niet levendig. Bewustwording van je persona zorgt ervoor dat je meer gaat spreken vanuit je hart.

Bewustwording

Naast de idee van ‘vocal awareness’ heeft Joseph diverse technieken ontwikkeld om voor en tijdens het spreken de klank van je stem te verbeteren. Deze technieken hebben betrekking op bewustwording, het losmaken van je kaak en tong en je houding.

Voor wat betreft bewustwording benoemt Joseph zeven principes, die hij zelf ‘rituals’ noemt. Deze rituals lijken een vorm van mediteren; waar het om gaat is dat mensen zich onderdeel van een groter geheel voelen en respect voor anderen gaan ervaren (waardoor je niet vanuit de automatische piloot gaat spreken). In essentie komt dit bewustwordingsproces erop neer dat je als spreker ‘op dezelfde golflengte’ komt te zitten als je ontvanger en dat er in de communicatie een ‘klik’ wordt ervaren. Deze bewustwording moet je als spreker regelmatig ervaren; het hoeft echter niet vlak voor een spreekbeurt plaats te vinden.

Joseph beschrijft ook een aantal technieken om vlak voor een spreekbeurt je kaak en je tong los te maken (‘warm up your voice for a presentation’). Je kunt je kaak losmaken door deze met je hand op en neer en heen en weer te bewegen. Een techniek die hij aanbeveelt voor het losmaken van de tong is door met een washandje of gaasverbandje enige tijd aan je tong te trekken en deze heen en weer te bewegen. Schwarzenegger merkte op toen Joseph hem begon te trainen, dat hij niet wist dat hij een zwakke spier in zijn lichaam had.

Houding

Voor wat betreft houding spreek Joseph over ‘stature’. Dit is belangrijk tijdens een spreekbeurt, maar past volgens Joseph ook bij het proces van bewustwording:

Stature is not simply good posture; rather it is a conscious choice to reflect the very essence of our being through our physical presence.

Stature – rechte rug, schouders naar achteren en opgeheven hoofd in combinatie met inademen – zorgt ervoor dat je stem niet alleen luider maar ook lager klinkt. Daardoor kan je makkelijker contact met mensen maken, ze ergens bij betrekken en ze overreden. Stem en lichaamstaal moeten in elkaars verlengde liggen. Veel sprekers staan volgens Joseph jammer genoeg in de ‘Adam’s fig leaf’ houding; ze laten hun armen voor het lichaam hangen met de handen op kruishoogte over elkaar.

Joseph ziet een stem niet als iets dat op zichzelf staat. Een goede spreker let ook op zijn houding; ‘stature’, oogcontact en arm- en handbewegingen kunnen een boodschap kracht bijzetten. Meest belangrijk is volgens hem ‘vocal awareness’ en zelfvertrouwen. Vanuit die bewustwording (‘own who you are’ en ‘embody who you are’) kan iedereen volgens Joseph een betere spreker en daarmee een betere ‘communicator’ worden.

Referentie(s)
Joseph, A.S. (2011), Vocal power; harnessing the power within. Uitgave Vocal Awareness Institute, Encino, CA.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen