Internal branding - context

Column: De context van internal branding

In een vorige column pleitte ik ervoor om bij internal branding de focus van medewerkers naar managers te verleggen. In deze column ga ik nog een stap verder. Alles in en rond het werk oefent immers invloed uit op de betrokkenheid van medewerkers. In het Enfuse-model heb ik dit samengevat met zes factoren. Als je echt de stap wilt zetten om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, helpt dit model je verder!