123RF - 39008825

Hoe moeten bedrijven met big data omgaan?

Meten is weten. Maar tegenwoordig wordt haast alles gemeten en is het de vraag hoe wij uit deze enorme brij aan data nog waardevolle informatie kunnen halen. Online zoekopdrachten, aankooptransacties, loyaliteitspas-gegevens, GPS-data e.d. zijn allemaal voorbeelden van gegevens die worden aangeduid met big data. Het is de vraag of bedrijven hier iets mee moeten, en zo ja, wat het werken op basis van big data hen oplevert.

De big data revolutie

Big data verwijst naar datasets die zo groot en complex zijn dat ze met de gebruikelijke databasemanagementtools (zoals analytics) moeilijk zijn te verwerken. Big data verschilt op een aantal punten van ‘gewone’ datasets zoals verkregen uit marktonderzoek. Ten eerste is er bij big data sprake van een veel groter volume; zo’n dataset bevat vaak ontelbare gegevens van onder andere zoekopdrachten via internet en transacties. Ten tweede: de snelheid van beschikbaarheid van gegevens ligt bij big data veel hoger vanwege de real-time informatiestromen. En ten derde is bij big data de variëteit van beschikbare bronnen groter en ook komen er nog steeds nieuwe bronnen bij (denk aan GPS-gegevens van smartphones). Dit alles leidt tot wat je een big data revolutie zou kunnen noemen.

Slimmere beslissingen

In onze snel veranderende wereld is er een grote hoeveelheid informatie op praktisch elk vlak beschikbaar waar bedrijven profijt van kunnen hebben. Gebruik van big data is volgens McAfee en Brynjolfsson – twee onderzoekers van MIT die een overzichtsartikel over big data voor Harvard Business Review schreven – niet alleen weggelegd voor de Amazon’s van deze wereld. Big data heeft ook het potentieel om traditionele bedrijven te transformeren. Door het gebruik van big data kunnen er betere voorspellingen en slimmere beslissingen worden gemaakt. Probleem is nog wel de juiste analysetechnieken te vinden. Of zoals de researchdirector van Google, Peter Norvig, het zegt: “We hebben geen betere algoritmen. We hebben alleen meer data”.

McAfee en Brynjolfsson hebben kwalitatief onderzoek verricht naar de vraag of data-gedreven bedrijven beter presteren. Uit het onderzoek blijkt dat hoe meer managers hun bedrijf als data-gedreven inschaalden, des te hoger de prestaties op financieel en operationeel vlak. Daarnaast blijkt dat bedrijven die binnen hun bedrijfstak hoog scoren, gemiddeld 5% meer productief en 6% meer winstgevend waren, dan concurrenten die aangaven weinig data-gedreven te zijn.

Uitdagingen op het managementvlak

Werken met big data geeft naast technische uitdagingen, ook uitdagingen op het managementvlak. Zoals de verandering in het besluitvormingsproces en veranderende rollen en houding hierin. McAfee en Brynjolfsson identificeerden vijf uitdagingen voor een managementteam dat gaat werken met big data:

  1. Leiderschap: succes bereik je niet alleen door gebruik van big data, maar ook door leiderschapsteams die doelen stellen, succes bepalen en de juiste vragen stellen. Om big data te gebruiken, zijn er mensen met visie en menselijk inzicht nodig.
  2. Managen van talent: data wordt goedkoper, maar het gaat om de aanvullingen die daarop te maken zijn. Wetenschappers die met big data kunnen omgaan en deze kunnen interpreteren zijn schaars en daarmee van onschatbare waarde. Vooral wetenschappers die de resultaten afkomstig uit de data kunnen implementeren (naar bijvoorbeeld ‘business opportunities’) zijn dun gezaaid. Managementteams en wetenschappers zouden – om het optimale resultaat uit big data te halen – nauw moeten samenwerken.
  3. Technologie: er zijn veel tools beschikbaar om de grote stromen informatie te verwerken. Een IT-afdeling moet hier ook mee leren werken. In veel bedrijven is de aandacht voor technologie nog niet voldoende, maar het is zeker een vereiste voor succes.
  4. Besluitvorming: in een effectieve organisatie is de informatie daar beschikbaar waar de besluiten worden genomen. Bij big data is dit vaak nog niet het geval.
  5. Bedrijfscultuur: de eerste vraag die het managementteam van een data-gedreven bedrijf zichzelf moet stellen is niet ‘Wat denken we?’, maar ‘Wat weten we?’. Men kan dus niet langer vanuit ingevingen en instinct handelen en beslissingen kunnen niet pas achteraf met cijfers worden onderbouwd.

Big data revolutie: kritieke voorwaarden

Met data-gedreven beslissingen kan een managementteam in een bedrijf over het algemeen betere beslissingen nemen. Er zijn nog wel aantal kritieke voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil big data tot betere bedrijfsresultaten leiden. Hierbij valt te denken aan het juiste gebruik van de data (technologie en goede interpretatie), een verandering van de besluitvormingscultuur in het bedrijf en rekening houden met privacygevoeligheid van bepaalde informatie.

Referentie(s)
McAfee, A., Brynjolfsson, E. (2012), Big data: the management revolution. Harvard Business Review, vol.90, no.10, p.60-68.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen