123RF - 81981116

Proefschrift Citymarketing Amsterdam

Op 26 mei 2011 verdedigde Angelique Lombarts haar proefschrift over citymarketing in Amsterdam. Citymarketing is een stedelijk beleidsproces waarbij niet alleen wethouders en ambtenaren zijn betrokken, maar ook het bedrijfsleven, het sociale middenveld en de lokale bevolking. Dit proefschrift gaat in op de samenwerking tussen publieke en private partijen.

proefschrift-citymarketing-amsterdam-coverPubliek – private verhoudingen

Vandaag de dag komen stedelijke beleidsprocessen lang niet altijd alleen meer tot stand door wethouders en ambtenaren. Bij het vaststellen en uitvoeren van beleid zijn steeds vaker en meer derden betrokken. Hierbij kun je denken aan het bedrijfsleven, het sociale middenveld en de lokale bevolking. Ook bij citymarketing is dit het geval. Citymarketing is een complex marketingproces dat pas recentelijk is opgekomen. In zowel de praktijk als in de (academische) literatuur is dit gebied nog onontgonnen terrein. Het proefschrift van Angelique Lombarts analyseert het proces van citymarketing Amsterdam.

In het proefschrift van Angelique Lombarts wordt city marketing beschreven als:

“Een complex beleidsproces bestaande uit verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het behouden en aantrekken van specifieke doelgroepen waarbij verscheidene stakeholders met uiteenlopende belangen betrokken zijn.”

Citymarketing Amsterdam: spanning in de samenwerking

Volgens Lombarts is city marketing ontstaan als reactie op de toenemende onderlinge concurrentie tussen steden. Ook Amsterdam ziet zich geconfronteerd met een stijgende concurrentie en een onder druk staande concurrentiepositie. Daarom startte men in 2003 met city marketing. Dit proefschrift verhaalt over hoe de samenwerking tussen publieke en private partijen in Amsterdam op citymarketinggebied tot stand kwam. Maar ook hoe zich dit heeft ontwikkeld. Het blikt terug op het verloop van het Amsterdamse city marketingproces en schetst een vaak ontluisterend beeld. De eerste acht jaren werd de samenwerking op city marketinggebied namelijk gekenmerkt door ruzies en trage besluitvorming.

Referentie(s)
Lombarts, A.A.L.M. (2011), Citymarketing in Amsterdam: een organisatieantropologische studie van het publiek-private samenwerkingsverband op citymarketinggebied in Amsterdam. Proefschrift faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.

Anderen bekeken ook

 
bestuurlijke aangelegenheidCity branding: bestuurlijke aangelegenheid?
 

 

 

 
City branding case AmsterdamCity branding case: Amsterdam
 

 

 

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen