Het keurmerk gekeurd

Het keurmerk gekeurd

In Nederland zijn er veel keurmerken. Maar wat is een keurmerk eigenlijk? Wat beoogt men ermee te bereiken? En van wie is een keurmerk? En nog belangrijker: wie ziet er eigenlijk op keurmerken toe? Rik Riezebos en Jan van der Schee deden hier onderzoek naar.

TvM 0299Keurmerken en certificaten kunnen een afnemer iets vertellen over de kwaliteit van een product/ dienst en over de vraag of deze op een maatschappelijk verantwoorde wijze is geproduceerd. Keurmerken hebben betrekking op de beoordeling van een product/ dienst. Certificaten hebben betrekking op de beoordeling van het proces waarmee een product/ dienst tot stand is gekomen. Denk bijvoorbeeld aan ISO-certificaten. In dit artikel staan we stil bij de functies en de promotiewaarde van keurmerken en certificaten. Vervolgens geven we er een definitie van. Ook gaan we in op de mate van onafhankelijkheid van de keurmerkverlenende/ certificerende instelling.

 

Download PDF van dit artikel.

 

 

Referentie(s)
Riezebos, R., Van der Schee, J. (1999), Het keurmerk gekeurd. Tijdschrift voor Marketing, vol.33, no.2, p.49-51.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen