123RF - 55859935

Is goede raad duur?

Iedereen wint bij het nemen van een bepaalde beslissing wel eens advies in bij een goede vriend(in). De vraag is echter of het verkregen advies wel altijd zo goed is. Hoewel een vriend(in) naar alle waarschijnlijkheid belangeloos en onbaatzuchtig zijn advies geeft, toont onderzoek aan dat een dergelijk advies lang niet altijd de beste raad is die je kunt krijgen.

Inwinnen van advies bij vrienden

Wie wint er geen advies in bij zijn beste vrienden als een bepaalde keuze moet maken? Bij onzekerheid over de aanschaf van een fiets, flatscreen-tv, stereo-installatie of nieuwe auto, ga je al gauw over tot het inwinnen van advies bij vrienden. Immers: een goede vriend kent je en weet dus ook wat het best voor jou is. Of toch niet?

Onderzoek van Gershoff en Johar toont aan dat het inwinnen van advies bij vrienden niet altijd de meest betrouwbare manier is om tot een goede beslissing te komen. Er zijn twee factoren die een goed advies in de weg staan: zogenoemde ‘cognitieve’ en ‘motiverende’ factoren. Met cognitieve factoren wordt bedoeld dat je adviserende vriend denkt jouw voorkeuren en wensen te kennen. Maar in feite kent hij ze niet of onvoldoende. Dit fenomeen treedt zelfs op wanneer je nog nooit je voorkeuren richting je vriend hebt uitgesproken.

De tweede hierboven genoemde factor is motivationeel van aard. Hiermee wordt bedoeld dat je bij het inwinnen van advies bij een vriend, je de vriendschap niet op het spel wil zetten door zijn advies in twijfel te trekken. De meeste mensen zijn dus geneigd een advies van een vriend positief te beoordelen.

Hechtere vriendschap – grotere mismatch

De onderzoekers tonen aan dat naarmate een vriendschap hechter is, de adviserende vriend denkt nog sterker jouw voorkeuren en wensen te kennen. Hierdoor wordt de mismatch alleen maar groter. Goede raad wordt dan duur!

Referentie(s)
Gershoff, A., Johar, G. (2006), Do you know me? Consumer calibration of friends’ knowledge. Journal of Consumer Research, vol.32, no.4, p.496-502.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen