123RF - 44084576

Schieten milieubewuste consumenten hun doel voorbij?

In bijna alle productgroepen zijn milieuvriendelijke, biologische of groene varianten te vinden. Er is al veel onderzoek gedaan naar de redenen waarom consumenten dergelijke producten kopen en wat hun profiel is. Waar tot nu toe nog geen onderzoek naar is gedaan, is het gebruik van deze producten. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat consumenten geneigd zijn grotere hoeveelheden van verantwoorde producten te verbruiken.

Hoeveelheid verbruik

De onderzoekers Lin en Chang hebben drie experimenten gedaan om het gebruik van groene persoonlijke verzorgings- en schoonmaakmiddelen te onderzoeken. Hierbij hebben ze een vergelijking gemaakt met het gebruik van reguliere producten. Ze hebben daarbij vooral op gelet hoeveel iemand van het product gebruikt. De verwachting was dat consumenten denken dat groene producten minder effectief zijn dan reguliere producten. Hierdoor zullen ze er meer van gebruiken. In de experimenten is onderscheid gemaakt tussen milieubewuste consumenten en consumenten die dat niet of nauwelijks zijn.

Drie experimenten

Voor het eerste experiment is een maand lang in de mensa van een universiteit een antibacteriële handlotion neergezet. Dit was afwisselend een groen of een regulier product. Aan het eind is gekeken naar de hoeveelheid die van elk product is gebruikt. De onderzoekers stelden vast dat van het groene product meer is gebruikt dan van het reguliere product.

In een volgend experiment is mensen gevraagd om zogenaamd nieuw mondwater te beoordelen. Ze kregen ook vragen voorgelegd die tot doel hadden de mate van hun milieubewust gedrag vast te stellen. Uit dit experiment kwam naar voren dat de gebruikers de effectiviteit van het groene product minder goed vonden dan het reguliere product. Ook werd wederom gemiddeld genomen meer van het groene product gebruikt, dan van het reguliere product. Een opvallende uitkomst was dat dit vooral opging voor mensen die erg milieubewust zijn. De mensen die zich het meest bezighouden met milieubewust en duurzaam leven, gebruikten meer van de groene producten. Zo kunnen zij hun duurzaamheidsdoel dus voorbijstreven.

In het laatste experiment is ten slotte gekeken of het effect van overconsumptie dat uit experiment 2 naar voren kwam, door communicatie gereduceerd kon worden. De respondenten kregen nu te horen dat de effectiviteit van het product een excellente beoordeling had gekregen van een onafhankelijke consumenteninstantie. Deze bekrachtiging zorgde er voor dat het gebruik van het groene product vergelijkbaar was met het gebruik van het reguliere product. Door de toevoeging van de ondersteuning voor het groene product was er geen verschil meer in het gebruik van de hoeveelheid tussen de meer of minder milieubewuste mensen.

Overmatig gebruik

Dit onderzoek legt een onbedoeld effect van groene producten bloot. Namelijk het overmatig gebruik ervan en dan met name bij milieubewuste consumenten. Uit dit onderzoek blijkt dat het consumentengebruik van groene producten inconsistent is met het doel van het product. Dit terwijl duurzaamheid in alle delen van de maatschappij steeds hoger in het vaandel staat. En groene producten maatschappelijk verantwoord en milieubewust geacht worden te zijn.

In de praktijk zijn er voor consumenten al genoeg barrières om geen groene producten te kopen, waaronder een lagere bekendheid, hogere prijzen, mindere beschikbaarheid en wantrouwen. Dit onderzoek suggereert dat marketeers van groene producten niet alleen de maatschappelijk verantwoorde kant van hun producten moeten benadrukken, maar ook duidelijk de effectiviteit ervan.

Referentie(s)
Lin, Y.C., Chang, C.A. (2012), Double standard: the role of environmental consciousness in green product usage. Journal of Marketing, vol.76, no.5, p.125-134.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen