© EURIB

Vier co-branding strategieën

Leuthesser, Kohli en Suri onderscheiden in hun co-branding strategie model vier verschillende typen co-branded products. Deze typologie is gebaseerd op twee dimensies: de complementariteit van de oorspronkelijke merkproducten en de vraag of we met het co-branded product een bestaande of een nieuwe doelgroep willen aanspreken. Op basis van deze dimensies worden vier strategieën onderscheiden: (1) naar binnen keren, (2) naar buiten keren, (3) hoger reiken en (4) verder reiken.

Vier co branding strategieën

Van een co-branding strategie is sprake als op basis van twee bestaande merken een nieuw product wordt geïntroduceerd. Dit nieuwe product draagt gewoonlijk kenmerken in zich van de afzonderlijke merken. Op het co-branded product zijn gewoonlijk de namen van de oorspronkelijke merken vermeld (Philips – Alessi en Sony – Ericsson). Soms krijgt het co-branded product echter een eigen merknaam (zoals bij de BeerTender van Heineken en Krups).

Leuthesser, Kohli en Suri onderscheiden in hun co-branding strategiemodel vier verschillende typen co-branded products (zie figuur 1). Deze typologie is gebaseerd op twee dimensies. Ten eerste de complementariteit van de oorspronkelijke merkproducten. En ten tweede de vraag of we met het co-branded product een bestaande of een nieuwe doelgroep willen aanspreken. Bij de dimensie ‘complementariteit’ kun je een onderscheid maken tussen kern en uitgebreid. Met ‘kern’ bedoelen we dat de beide merkproducten een significante bijdrage leveren aan de kernattributen van het co-branded product. Zoals dit het geval is bij Häagen-Dazs ijs met Baileys smaak. Met uitgebreid bedoelen we dat één van beide merken zich leent om haar naam aan het co-branded product toe te voegen. Dit zal vaak het geval zijn als het andere merk relatief zwak is.

© EURIBFiguur 1: Vier co-branding strategieën

Met bovenstaand model kun je de voordelen en mogelijke risico’s van co-branding in kaart brengen. De gevolgen van deze strategie hoeven voor de betrokken merken niet hetzelfde te zijn. Eenzelfde co-branding strategie kan voor elke partner verschillende consequenties hebben. Succesvolle co-branding vindt plaats wanneer beide merken er voordelen aan ontlenen. Hieronder lichten we de vier co-branding strategieën toe.

1. Naar binnen keren (‘reaching in’)

Hier dragen beide merken bij aan de kernattributen van het co-branded product. Veelal gaat het hier om gelijkwaardige partners. Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij voedselproducten, waar het ene merk fungeert als een ingrediënt van het andere merk. Denk bijvoorbeeld aan Lays – Heinz chips met ketchupsmaak. In dit geval is het co-branded product vaak van één van beide partners, namelijk het merkproduct waaraan het ingrediënt is toegevoegd. Het gevaar bij deze strategie is dat consumenten het ene merk hoger waarderen dan het andere en dat het co-branded product daardoor geen onderscheidend voordeel voor consumenten heeft. Daarnaast kan in deze situatie de co-branding partner een toekomstige concurrent worden. Deze strategie is er op gericht om – met name voor het merk dat het hoofdproduct voert (dus niet het merk dat wordt gebruikt als ingrediënt) – een groter marktaandeel in de bestaande doelgroep te creëren.

2. Naar buiten keren (‘reaching out’)

co brandingBij dit type van samenwerking tussen twee merken zoekt het ene merk een partner die de kernattributen van het co-branded product weet te versterken. Daarmee kun je de doelgroep voor het eerstgenoemde merk verbreden. Van dit type co-branding is meestal sprake als een van de partners een retailer is. Daarbij kun je een onderscheid maken tussen de diepte en de breedte van de producten. Van diepte is sprake wanneer twee aanbiedingen worden gecombineerd die hetzelfde aankoopmoment kennen, bijvoorbeeld het McDonald’s ijsje McFlurry – KitKat. KitKat-liefhebbers kunnen door dit product naar McDonald’s ‘getrokken’ worden. Van breedte is sprake wanneer twee aanbiedingen worden gecombineerd die verschillende aankoopmomenten kennen, bijvoorbeeld Nuon-stroom bij Albert Hein.

3. Hoger reiken (‘reaching up’)

co branding Fiat en MattelDit type co-branding is er op gericht het co-branded product beter zichtbaar in de markt te maken. Het gaat er hier niet zo zeer om een partner te vinden die iets toevoegt aan de kernkwaliteiten van het product. Deze strategie kan er op gericht zijn om de immateriële associaties van een bronmerk ‘op te vijzelen’. En ook de zichtbaarheid van dat merk in de markt te vergroten. Veel voorbeelden van dit type co-branding vinden we bij auto’s; denk aan de Fiat 500 in Barbie-uitvoering , een co-branded product van Fiat en Mattel. Met deze strategie kan een automerk zich sterk onderscheiden. Het risico wel is dat de marketingmanager de controle over zijn merk kan kwijtraken. Ook is het hier belangrijk in de gaten te houden dat het imago van het partnermerk stabiel blijft.

4. Verder reiken (‘reaching beyond’)

Van dit type co-branding is sprake als de partner een sterk imago heeft en toegang geeft tot een ander doelgroep/ markt. Deze strategie is veel toegepast door creditcard maatschappijen, zoals Visa – ANWB, en Eurocard – KLM. Op deze manier komen deze bedrijven in contact met de klanten van het andere merk, die vervolgens makkelijk zijn te werven.

Referentie(s)
Leuthesser, L., Kohli, C., Suri, R. (2003), 2+2=5? A framework for using co-branding to leverage a brand. Journal of Brand Management, vol.11, no.1, p.35-47.

Anderen bekeken ook

 
Co-brandingCo-branding: meeliften op een bekend merk
 

 

 

 
Merkimago TransferModel voor Merkimago Transfer
 

 

 

 
Brand Alliance modelBrand Alliance model van Jansen
 

 

 

 
MerkenbouwenCo-branding: merkbouwen met vereende krachten
 

 

 

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen