Babylonische spraakverwarring

Lectorale rede: Merk-, reputatie- en designmanagement

Van juli 2002 tot juli 2006 was Rik Riezebos voor 0,2 FTE lector bij hogeschool InHolland te Rotterdam. Hij heeft daar het CBRD/ Centre for applied research in Brand, Reputation & Design management opgezet. In april 2005 hield hij zijn inaugurele rede over de integratie van deze drie vakgebieden.

Riezebos - InhollandInhoudsopgave van ‘Merk-, reputatie- en designmanagement; van Babylonische spraakverwarring naar een geïntegreerde visie’

Voorwoord
Het CBRD
De noodzaak van een paradigma shift
Van Babylonische spraakverwarring naar effectieve kruisbestuiving

Download pdf van deze rede.

Referentie
Riezebos, R. (2010), Merk-, reputatie- en designmanagement; van Babylonische spraakverwarring naar een geïntegreerde visie. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt als lector Brand, Reputation and Designmanagement aan Hogeschool INHOLLAND te Rotterdam op 1 april 2005.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen