Dreamstime - 214659177

Lectorale rede: merk-, reputatie- en designmanagement

Van juli 2002 tot juli 2006 was Rik Riezebos voor 0,2 FTE lector bij hogeschool InHolland te Rotterdam. Hij heeft daar het CBRD/ Centre for applied research in Brand, Reputation & Design management opgezet. In april 2005 hield hij zijn inaugurele rede over de integratie van deze drie vakgebieden.

Riezebos - InhollandInhoudsopgave van ‘Merk-, reputatie- en designmanagement; van Babylonische spraakverwarring naar een geïntegreerde visie’

  • Voorwoord
  • Het CBRD
  • De noodzaak van een paradigma shift
  • Van Babylonische spraakverwarring naar effectieve kruisbestuiving

 

Download PDF van deze rede.

 

 

Referentie(s)
Riezebos, R. (2010), Merk-, reputatie- en designmanagement; van Babylonische spraakverwarring naar een geïntegreerde visie. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt als lector Brand, Reputation and Designmanagement aan Hogeschool INHOLLAND te Rotterdam op 1 april 2005.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen