Publicaties van Rik Riezebos

Sinds 1994 schrijft Rik Riezebos boeken, artikelen en blogs over brand, design en reputation management. Een overzicht van boeken, boekbijdragen en artikelen is hieronder gegeven en onder de verschillende content-onderdelen op deze website. Waar mogelijk zijn (delen van) publicaties te downloaden.

iStock - 942477076

RSM-rapport: Merkwaarde ontrafeld

In de 90-er jaren van de vorige eeuw kwam het begrip merkwaarde in zwang. Maar wat is dat nu precies? Uit welke componenten bestaat dit construct? In bijgaand RSM-rapport ontrafelt Rik Riezebos het construct merkwaarde. Een belangrijk punt hierin is dat hij een onderscheid maak tussen merkwaarde voor de consument (brand-added value) en merkwaarde voor de merkeigenaar (brand equity).

Lees verder!
iStock - 1140659569

Delphi-onderzoek naar merkmeerwaarde

Hoe stel je de definitie van een begrip vast dat in je vakgebied nog maar net in zwang is geraakt? Begin jaren ’90 wisten we niet hoe we het begrip merkmeerwaarde (brand-added value) moesten interpreteren. Door middel van een Delphi-onderzoek, waarbij de nadruk ligt op een convergentie van ideeën en opvattingen, vroegen Rik Riezebos en Ad Pruyn aan marketingexperts hoe zij tegen dit construct aankeken.

Lees verder!