Positioneren (2022)

Positioneren (2022) – vijfde druk

Begin maart 2022 verscheen de vijfde editie van Positioneren. Deze druk kent niet alleen een inhoudelijke vernieuwing, maar ook de cover heeft een opfrisbeurt gehad. Door opvallende en deels complementaire kleuren te gebruiken, valt het boek meer op dan bij voorgaande edities. Inhoudelijk is deze vijfde druk op tal van punten bijgewerkt. Naast geactualiseerde voorbeelden en cases zijn ook de laatste inzichten over brand building erin opgenomen.

Positioneren (2022) – vijfde druk

Positioneren (2022) van Riezebos & Van der Grinten is gebaseerd op drie USP’s:

  1. De inside-out route van positioneren.
  2. De focus op categorisatie in plaats van differentiatie.
  3. Het idee dat een positionering vooral door manifestatie (in plaats van communicatie) tot leven moet komen.

Begin maart 2022 verscheen de vijfde editie van Positioneren. In deze druk is onder meer extra aandacht besteed aan het ‘strategische voorwerk’ van positioneren. Veel organisaties worstelen met het op papier krijgen van hun visie en missie; daarom is in een nieuwe bijlage  uiteengezet hoe je dat heel praktisch kunt aanvliegen. Ook geven we voorbeelden van een goede purpose. Tevens hebben we In hoofdstuk 6 in de uitwerking van het stappenplan meer focus aangebracht. En natuurlijk hebben we de laatste inzichten over brand building in deze editie opgenomen en zijn alle cases geactualiseerd. Zo is als voorbeeld van een personal brand, de case van het merk Miljuschka beschreven.

Inhoudsopgave

1 – Inleiding
1.1 Waarom positioneren?
1.2 Van product, dienst en organisatie naar merk
1.3 Wat is positioneren?
1.4 Stappenplan

2 – Organisatie-identiteit (stap 1)
2.1 Inleiding
2.2 Historie
2.3 Bedrijfsoriëntatie
2.4 Visie en missie
2.5 Kerncompetenties
2.6 Organisatiecultuur
2.7 Organisatiewaarden
2.8 Merkgerichtheid

3 – Merkarchitectuur (stap 2)
3.1 Drie onderwerpen van merkarchitectuur
3.2 Merknaamstrategie
3.3 Merkenportfolio
3.4 Subbranding
3.5 Conclusies merkarchitectuur

Checklist 1 – Samenvatting interne analyse

4 – Analyse van de doelgroep (stap 3)
4.1 Breinmanagement
4.2 Betekenisstructuuranalyse
4.3 Een betekenisladder kiezen
4.4 Conclusies analyse van de doelgroep

5 – Analyse van concurrenten (stap 4)
5.1 Concurrenten identificeren en kiezen
5.2 Positioneringsgrondslagen
5.3 Marktverkenning in termen van positioneringen

Checklist 2 – Samenvatting externe analyse

6 – Het kiezen van een positionering (stap 5)
6.1 Op naar een (nieuwe) positionering
6.2 Het uitwerken van een ‘brand positioning sheet’ (BPS)
6.3 Profileren
6.4 Slotoverwegingen

Bijlagen
1: Brand Key model
2: Hoe stel je een goede visie & missie op?
3: Waardenlijsten
4: Voorbeeld van een laddering-interview
5: Archetypen

Referentie(s)
Riezebos, R., Grinten, J. van der (2022), Positioneren; stappenplan voor een scherpe positionering (vijfde druk). Uitgeverij Boom, Amsterdam.

Anderen bekeken ook

 
Positioneren (2018) – vierde drukPositioneren (2018) – vierde druk
 

 

 

 
Positioneren (2015) – derde drukPositioneren (2015) – derde druk
 

 

 

 
Positioneren in het Koreaans (2012)Positioneren (2012) in het Koreaans
 

 

 

 
Positioneren in het Engels (2012)Positioneren (2012) in het Engels
 

 

 

 
Positioneren (2011) – tweede drukPositioneren (2011) – tweede druk
 

 

 

 
Positioneren (2008) – eerste drukPositioneren (2008) – eerste druk
 

 

 

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen