Personal branding

Personal branding | Advertising | Beleveniscommunicatie | Brand equity | Brand loyalty | Brandmanagement | Brand stretching | City branding | Communicatie | Consumentengedrag | Design | Designmanagement | Design thinking | Identiteit en imago | Internal branding | Luxury branding | Naamgeving | Neurobranding | Nudging | Onderzoek | Online branding | Personal branding | Positioneren | Pricing | Reputatiemanagement | Retailing |…

Lees verder!

Wie zegt dat startups niet aan branding moeten doen?

‘Branding’ wordt al gauw vereenzelvigd met grote bedrijven en hoge reclame-uitgaven. Merkenbeleid is iets voor banken, mode, auto’s en consumentengoederen. Bij veel startups – vooral die vanuit een purpose worden gedreven – wordt branding gezien als iets dat ‘onecht’ is. Een kunstje dat je nodig hebt om een product met weinig waarde toch waardevol te laten lijken. Bill Merrilees zet uiteen dat – als je met je startup wilt doorgroeien naar een scale-up – branding juist essentieel is. Je moet dan wel afscheid durven te nemen van de misvatting dat branding een ‘trucje’ is dat een schijnwerkelijkheid creëert!

Lees verder!
Opmerkelijke ik

Opmerkelijke ik

Een belangrijk uitgangspunt van het boek ‘Opmerkelijke ik’ van Cees Harmsen is dat personal branding niet alleen een psychologisch ontwikkelproces inhoudt, maar ook moet bijdragen aan je loopbaan. Essentie van personal branding is duidelijk te maken wie je bent, waar je voor staat, wat je doet en welke unieke waarde je toevoegt aan anderen (collega’s, opdrachtgevers, etc.). Het gaat erom hoe je mensen aan je weet te binden, aldus Harmsen.

Lees verder!
human voice

The human voice

In het kader van ‘personal branding’ moet je het boek ‘The human voice’ van Anne Karpf gelezen hebben. Onderzoek uit de zeventiger jaren wees al uit dat de overtuigingskracht van een boodschap voor slechts 7% wordt bepaald door de inhoud, 55% door gezichtsuitdrukkingen en 38% door de klank van de stem. In het boek worden veel onderzoeken en cases aangehaald, zoals Margaret Thatcher die over een periode van 10 jaar haar stem met 60 Hz. wist te verlagen om zo meer gezag en autoriteit uit te stralen.

Lees verder!

Wat is Brand Management?

Wat is Brand Management? Veel bedrijven claimen aan brand management te doen. Maar wat is brand management eigenlijk? Brand management (merkenbeleid) is een strategie waarbij een organisatie haar producten, diensten of het bedrijf zelf, onder een merknaam in de markt profileert. Als dat goed gebeurt, resulteert dat in een sterk merk. Bij een sterk merk…

Lees verder!