Het keurmerk gekeurd

Het keurmerk gekeurd

In Nederland zijn er veel keurmerken. Maar wat is een keurmerk eigenlijk? Wat beoogt men ermee te bereiken? En van wie is een keurmerk? En nog belangrijker: wie ziet er eigenlijk op keurmerken toe? Rik Riezebos en Jan van der Schee deden hier onderzoek naar.

Bespiegelingen

Blog: Bespiegelingen; over de parabel van Politz

De parabel van Politz beschrijft criteria van goede reclame door deze met drie spiegels te vergelijken. Een goede reclame is volgens hem als een spiegel die ‘slechts’ een reflectie geeft van datgene wat zich voor de spiegel bevindt. Transformationele reclame Ken je die reclame waarbij een auto door een doolhof rijdt? Op de achtergrond is…

Zonder naam geen bestaan

Blog: Zonder naam geen bestaan!

Als er geen mensen zouden zij die het woord ‘maan’ kunnen uitspreken, dan zou de maan niet bestaan. Ooit had ik die uitspraak ergens gehoord en volgens mij is deze gebaseerd op uitspraken van de taalfilosoof Ludwig Wittgenstein. Daaraan verbond ik de conclusie dat als iets geen naam heeft, het dus ook niet bestaat. Dit inspireerde mij tot het schrijven van een blog over een fenomeen waar eind jaren ’90 in de media veel over werd geschreven: zinloos geweld. Was dat er voorheen dan nog niet? Ja natuurlijk wel… maar wacht even… eigenlijk toch niet, want we hadden er geen naam voor!

Negatieve publiciteit rond merken

Negatieve publiciteit rond merken

Vaak geheel onverwacht kan er in de pers negatieve publiciteit rond een merk verschijnen. Uit een onderzoek waarin Rik Riezebos participeerde bleek dat consumenten product recalls zich vaak nog lang kunnen herinneren. Alleen door een adequate aanpak kunnen fabrikanten zo’n nadeel naar een voordeel ombuigen.