RSM-rapport: Merkwaarde ontrafeld

In de 90-er jaren van de vorige eeuw kwam het begrip merkwaarde in zwang. Maar wat is dat nu precies? Uit welke componenten bestaat dit construct? In bijgaand RSM-rapport ontrafelt Rik Riezebos het construct merkwaarde . Een belangrijk punt hierin is dat hij een onderscheid maak tussen merkwaarde voor de consument (brand-added value) en merkwaarde voor de merkeigenaar (brand equity).

Power Play; de slag om de wasmiddelenmarkt

In 1994 woedde er een hevige wasmiddel-oorlog tussen Unilever (producent van Omo) en Procter & Gamble (producent van Ariel). Rik Riezebos analyseerde samen met zijn collega Eric Waarts deze ongekend harde strijd. Het resultaat was een boek van 83 bladzijden met als titel ‘Power Play; de slag om de wasmiddelenmarkt’.

Delphi Griekenland

Delphi-onderzoek naar merkmeerwaarde

Hoe stel je de definitie van een begrip vast dat in je vakgebied nog maar net in zwang is geraakt? Begin jaren ’90 wisten we niet hoe we het begrip merkmeerwaarde (brand-added value) moesten interpreteren. Door middel van een Delphi-onderzoek, waarbij de nadruk ligt op een convergentie van ideeën en opvattingen, vroegen Rik Riezebos en Ad Pruyn aan marketingexperts hoe zij tegen dit construct aankeken.