Marketinglexicon

Marketinglexicon

In ons vakgebied worden er lang niet altijd dezelfde definities voor een begrip gehanteerd. Het Nima Marketinglexicon wil daarin voorzien. In 2004 schreef Rik Riezebos mee aan een hoofdstuk over product- en merkenbeleid, waarin definities van veel gehanteerde begrippen worden gegeven.

Lees verder!
Internal branding - medewerkers zijn het merk

Internal branding: medewerkers zijn het merk

Rond het jaar 2000 deed het begrip ‘internal branding’ zijn intrede. Er was in die tijd veel discussie over dit onderwerp. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat internal branding ons er van heeft bewust gemaakt dat een sterk merk een interne voedingsbodem nodig heeft. Vandaag de dag spreken we daarom liever over ‘branding inside out’.

Lees verder!

Rik Riezebos’ Merkenmanagement (tweede druk)

In 2002 verscheen de tweede editie van Rik Riezebos zijn boek ‘Merkenmanagement: theorie en toepassing van het ontwikkelen, beheren en beschermen van merken en merkenportfolio’s’. Deze editie hield onder meer rekening met de opkomst van internet, de Europese harmonisatie van het merkrecht en het toenemend belang van designmanagement.

Lees verder!