Wat is designmanagement?

Waar bij design de ontwerpcompetentie zelf centraal staat, staat bij designmanagement letterlijk het managen van deze competentie centraal. En wel zo, dat de ontwerpcompetentie het hoogste rendement voor de organisatie oplevert. Dickson et al. (1995) hebben door middel van onderzoek vijf dimensies van designmanagement vastgesteld. Chiva & Alegre (2009) hebben vervolgens onderzocht hoe deze dimensies zich verhouden tot groei en winst van de organisatie. Hieronder lees je daar meer over.

Vijf dimensies van designmanagement

Chiva & Alegre (2009) stellen op basis van onderzoek vast dat design pas bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie, als design goed wordt gemanaged. Dit vatten zij samen met de term designmanagement. Chiva & Alegre stellen vervolgens dat designmanagement vijf dimensies kent, die in eerder onderzoek zijn vastgesteld door Dickson et al. (1995). De vijf dimensies van designmanagement zijn:

  1. Basic skills: het kunnen managen van de basisvaardigheden van het designproces om tot kwalitatief hoogwaardig design te komen, dat tegen lage kosten produceerbaar is.
  2. Specialized skills: het kunnen managen van specifieke vaardigheden van het designproces, zoals het kunnen gebruiken van computergestuurde designtools.
  3. Involving others: de vaardigheid om derden – zoals leveranciers en klanten – in het designproces te betrekken.
  4. Organizational change: de vaardigheid om organisatieverandering te kunnen managen door designers bijvoorbeeld meer met andere disciplines in de organisatie te laten samenwerken.
  5. Innovation skills: de vaardigheid om innovatieprocessen te managen.

Designmanagement en firm performance

Chiva & Alegre stellen op basis van onderzoek vast dat investeringen in design niet noodzakelijkerwijs bijdragen aan de resultaten van de organisatie. Pas als design goed wordt gemanaged, draagt het bij aan ‘firm performance’. Bij dat ‘goed managen’ moet je inzetten op alle vijf de hierboven genoemde dimensies. In figuur 1 hieronder is dit uitgebeeld.

Figuur 1: Het proces van designmanagement (naar Chiva & Alegre, 2009)

Ter illustratie: als de creatieve competentie in de organisatie niet de plek krijgt die het verdient, marginaliseer je design tot een ‘creatief kunstje’. Je moet de organisatie dus zo inrichten dat design echt op waarde wordt geschat. En dit vergt dus een proces van ‘organizational change’. Meer over het onderzoek van Chiva & Alegre vind je hier.

Referentie(s)
Dickson, P., Schneier, W., Lawrence, P., Hytry, R. (1995), Managing design in small high-growth companies. Journal of Product Innovation Management, vol.12, no.5, p.406-414.
Chiva, R., Alegre, J. (2009), Investment in design and firm performance: the mediating role of design management. Journal of Product Innovation Management, vol.26, no.4, p.424-440.

Goed om te weten

Ons begrip over designmanagement heeft zich de laatste decennia enorm ontwikkeld. Designmanagement is ontstaan omdat design niet altijd bijdraagt aan de financiële prestaties van een organisatie. Design blijkt pas echt z’n vruchten af te werpen als het in de organisatie goed wordt gemanaged. En omdat designers vaak over bijzondere talenten beschikken om veelzijdige problemen op te lossen, is er binnen creativiteitsmanagement de discipline design thinking ontstaan. Op de desbetreffende pagina’s over deze onderwerpen lees je daar meer over.

Meer informatie

Hieronder vind je meer informatie over allerlei aspecten van designmanagement. Heb je nog vragen over dit onderwerp of suggesties en tips? Neem dan gerust contact met ons op.

123RF - 36084657

Als een product eigenlijk te mooi is om te gebruiken

We kopen graag producten die mooi vormgegeven zijn, zelfs als het gaat om gebruiksartikelen en wegwerpproducten. We zullen eerder kiezen voor een stijlvol gedecoreerde papieren servet, of een mooi vormgegeven wegwerpservies, dan voor een wit of neutraal product. Niet alleen vinden we deze producten mooier, maar we gaan er tevens vanuit dat er enig vakmanschap in is gestoken. Ook dat kunnen we als consument waarderen. Maar uit onderzoek blijkt nu dat het niet gezegd is dat we dan tevredener zijn met deze producten. Sterker nog, het kan gebeuren dat we na de aankoop weleens een negatief oordeel over deze producten kunnen hebben.

Lees verder!
Kunnen bij innovatie twee foute keuzes één foute keuze tenietdoen?

Kunnen bij innovatie twee foute keuzes één foute keuze tenietdoen?

Productinnovaties zijn aan de orde van de dag. Vaak gaat het hierbij om kleine (zogeheten ‘incrementele’) innovaties, zoals het aanpassen van één producteigenschap. Soms pakt zo’n aanpassing echter totaal verkeerd uit. Denk aan een doorzichtige variant cola. Of bijvoorbeeld zwart toiletpapier. Maar wat als er niet één, maar meerdere eigenschappen worden aangepast? Wist je dat de kans dan groot is dat het aangepaste product wél wordt geaccepteerd?!

Lees verder!
123RF - 35559714

The four powers of design

De balanced scorecard (BSC) is een veelgebruikte techniek voor strategisch management en het behalen van langetermijndoelstellingen binnen organisaties. Hoewel het model al in 1992 is opgesteld door Kaplan en Norton, is het nog steeds een veelgebruikt managementmodel. In 2006 ontwikkelde Borja de Mozota op basis van dit model het Four Powers of Design model, met als doel een brug te slaan tussen (de taal van) designers en managers.

Lees verder!
123RF - 44891879

Double Diamond Model

Onderzoekers van de Design Council hebben de designafdelingen van elf wereldmerken in hun vakgebied onder de loep genomen, elk met de overtuiging dat design ingezet moet worden om hun merk, producten en diensten te versterken. De Design Council heeft op basis van deze onderzoeken het Double Diamond Model opgesteld om het designproces weer te geven. In het model onderscheiden ze vier fases (4-D’s): discover (ontdekken), define(definiëren), develop (ontwikkelen) en deliver (opleveren).

Lees verder!
123RF - 42814179

De weg naar design leadership

In 2012 studeerde Ferdy Gilsing MDM af aan het EURIB Masterprogramma op het onderwerp design leadership. Op grond hiervan zette hij een model op dat binnen Philips is uitgewerkt en toegepast. Samen met Paul Gardien publiceerde hij een Engelstalig artikel hierover in de Design Management Review. Design moet niet alleen impact op de klant hebben, maar ook op het bedrijfsresultaat. De vraag is hoe je dat het best kunt organiseren.

Lees verder!
123RF - 27657713

Design Management Staircase

Vaak gaan we er vanuit dat de mate waarin brand, design of reputation management uit de verf komt, afhankelijk is van het budget dat eraan wordt gealloceerd. Wat dan wordt vergeten, is dat e.e.a. ook sterk afhankelijk is van het belang dat intern aan merk-, design- en/ of reputatiebeleid wordt toegeschreven. In de Design Management Staircase wordt dit laatste onderkend. Met een beetje creativiteit is het model ook te vertalen naar een merk- of reputatiecontext.

Lees verder!
123RF - 45509069

Effectiviteit van design

Dat design sterk kan bijdragen aan de verkopen van een product of dienst, zal door weinig marketeers en productontwikkelaars worden ontkend. Iedereen kent immers succesvolle voorbeelden als Apple, BMW en Samsung. Toch besteden veel marketeers weinig aandacht aan design, mogelijk omdat de succesvoorbeelden te ver van hun eigen bed staan. Onderzoek van de RSM Erasmus Universiteit in samenwerking met de TU Delft uit 2010 maakte voor het eerst het belang van design voor Nederlandse bedrijven duidelijk.

Lees verder!
123RF - 44205447

Dragen smartphones bij aan je sociale status?

Het lijkt een gewoonte om apparaten op de markt te brengen met zoveel mogelijk functies. Zo kun je met mobiele telefoons niet alleen bellen, maar ook foto’s en video’s maken, mp3’s afluisteren, internetten, routes uitstippelen en nog veel meer. De vraag is echter of een consument hier op zit te wachten. Onderzoek toont aan dat dit sterk afhangt van de sociale situatie waarin een consument zich bevindt.

Lees verder!
123RF - 62214758

Maakt cocreatie bedrijven sympathieker?

New-product development (NPD) vond vroeger vanwege concurrentieoverwegingen altijd achter gesloten deuren plaats. Vandaag de dag vindt NPD veelal plaats in netwerken van bedrijven en wordt de consument er al in een vroeg stadium bij betrokken (co-creatie). Verschillende onderzoeken tonen aan dat dit laatste leidt tot betere producten en lagere kosten. Onderzoek toont zelfs aan dat co-creatie bijdraagt aan het imago van het bedrijf, zelfs bij consumenten die niet bij het co-creatieproces waren betrokken.

Lees verder!
123RF - 45469070

Cocreatie: laat stakeholders aan het woord

Prahalad en Ramaswamy introduceerden in de jaren 90 het begrip co-creatie. Hierin staat de vraag centraal of en hoe consumenten kunnen participeren bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Uit de praktijk blijkt dat andere stakeholders, zoals medewerkers en leveranciers, niet voor de volle 100% participeren bij co-creatie. In een artikel in Harvard Business Review pleiten Ramaswamy en Gouillart er voor andere stakeholders bij het co-creatie proces te betrekken.

Lees verder!
123RF - 28391001

Designwaarde voor producten ontrafeld

Design is belangrijk voor het behalen van concurrentieel voordeel en het ontwikkelen van sterke merken. Toch is er nog maar relatief weinig onderzoek naar gedaan. De schaarse onderzoeken die er zijn, focussen vooral op vorm of functie, terwijl design veel breder is. In dit model laten Noble en Kumar zien welke elementen van productdesign invloed hebben op de waardering van de consument.

Lees verder!
123RF - 39496426

De grenzen van cocreatie

Masterfoods liet consumenten ooit een nieuwe kleur M&M’s kiezen. Maar liefst meer dan 10 miljoen mensen brachten hun stem uit: 41% koos voor paars, 37% voor lichtblauw en 19% koos voor roze. En het werd dus paars. De vraag is hoe consumenten op deze vorm van medezeggenschap reageren. Onderzoek toont aan dat dit over het algemeen positief uitpakt, maar dat er wel een aantal duidelijke grenzen te trekken zijn.

Lees verder!
123RF - 31771757

Designmanagement verhoogt effect van design

Tot nu toe werd in de literatuur vaak gesteld dat designmanagement de effectiviteit van design verhoogt. Hard wetenschappelijk bewijs ontbrak daar echter voor. Onderzoek toont aan dat designmanagement een positief effect heeft op de prestaties van een onderneming en dat investeringen in design pas tot betere ondernemingsprestaties leiden als ook sprake is van designmanagement.

Lees verder!
123RF - 53954719

Innovatie door design

Naarmate er meer concurrenten op een markt actief zijn, is het moeilijker om je als aanbieder te onderscheiden. Design is wel eens benoemd als een van de laatste mogelijkheden van differentiatie. Relevante vraag is wat de condities zijn waaronder het ‘design denken’ in een onderneming tot bloei kan komen. Is dit afhankelijk van de aanwezigheid van verschillende ‘design spelers’ in de regio (zoals scholen, studio’s en industrie)? Of is dit toch vooral afhankelijk van het ‘geloof’ van ondernemers en managers in de ‘power of design’?

Lees verder!
123RF - 53608172

Design en business performance

Sinds 2000 verricht de Design Council in Engeland onderzoek naar het financieel-economisch belang van design voor bedrijven. Uit het onderzoek van 2005-2006 blijkt dat snel groeiende bedrijven meer geneigd zijn design als een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering te zien. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat van elke Euro 100 die een bedrijf in design investeert, dit leidt tot een gerapporteerde omzetstijging van Euro 225.

Lees verder!
123RF - 18325095

Go/no go beslissingen bij productontwikkeling

Bij productontwikkeling wordt gewoonlijk een aantal stadia onderscheiden. In elk stadium moet steeds een ‘go/ no go’ beslissing worden genomen. Er zijn diverse besluitvormingsmodellen ontwikkeld, die tot doel hebben subjectiviteit en emotie bij beslissingen te minimaliseren. In de praktijk blijkt echter dat deze factoren moeilijk zijn uit te schakelen. Onderzoek draagt nieuwe oplossingen aan.

Lees verder!