Wat is advertising?

Als je deze vraag aan verschillende mensen voorlegt, krijg je waarschijnlijk heel verschillende antwoorden te horen. Sommigen zullen het hebben over tv-reclame, terwijl anderen misschien in eerste instantie aan banners op internet denken. Hier beperken we ons tot een vorm van marketingcommunicatie, die ook wel bekend staat als reclame. Je kunt hierbij denken aan reclame op traditionele media zoals tv, radio, kranten en tijdschriften. Voor advertising op digitale media verwijzen we je naar het onderwerp digital branding.

Waar het bij advertising-onderzoeken onder meer over gaat, is het volgorde-effect in een reclameblok. Commercials aan het begin en het einde van zo’n blok worden bijvoorbeeld beter onthouden. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt hoe dat komt. Maar er is bijvoorbeeld ook veel onderzoek gedaan naar programmaonderbrekende reclame.

Definitie van advertising

DefinitieBij advertising wordt een onderscheid gemaakt tussen twee vormen:

  • Informationele reclame (informational advertising): vorm van reclame waarin het product of de dienst, en de voordelen ervan centraal staan. In informationele reclame wordt vaak een herkenbaar probleem getoond, waarna het merk wordt aangeprezen als dé oplossing van dat probleem. Daarom wordt het ook wel ‘probleemoplossende reclame’ genoemd.
  • Transformationele reclame (transformational advertising): vorm van reclame die de gebruikservaring van een merk bij consumenten in positieve zin verandert (‘transformeert’) en de psychosociale betekenis van het merk verhoogt. Ook wel ‘feel good’ reclame genoemd.

Bij informationele reclame wordt vaak gebruik gemaakt van een USP of ‘unique selling proposition’. Dit is een onderscheidende eigenschap van een product of dienst dat zich er voor leent om als verkoopargument gebruikt te worden.

Goed om te weten

Advertising kent heel veel verschillende uitingsvormen. Op internet kom je ook diverse vormen van advertising tegen. Onderzoeken hierover vind je op deze website onder digital branding.

Meer informatie

Hieronder vind je meer informatie over allerlei aspecten van advertising. Heb je nog vragen over dit onderwerp of suggesties en tips? Neem dan gerust contact met ons op.

schaarste promoties

De donkere kanten van op=op promoties

We kennen het wel: de limited edition sneakers van Nike die maar in een beperkte oplage beschikbaar zijn. Ook bekend zijn de samenwerkingen van H&M met beroemde designers en natuurlijk de acties als ‘nog maar één stoel beschikbaar’ van vliegtuigmaatschappijen. Om consumenten naar hun producten of diensten toe te trekken, creëren marketeers schaarste. Het creëren van schaarste is een krachtig beïnvloedingsmiddel. Een product of dienst wordt in de beleving meer waard als het zeldzaam is. De consument zou er een moord voor doen om het product of de dienst te bemachtigen, maar niet letterlijk natuurlijk. Of… toch wel?

» Lees verder!

Radiocommercial: geen middel maar een doel?

Radiocommercials: geen middel maar een doel?

Ik zit in de ochtend vaak in de auto en dan komen er heel wat radiospotjes voorbij. Sommige spotjes trekken mijn aandacht op een positieve wijze, maar sommige zijn irritant. Helaas komt het ook nog regelmatig voor dat ik mij afvraag wat überhaupt de boodschap is. Als marcom-professional probeer ik dan soms zo’n campagne te ontleden. Wat blijft er bij mij hangen en wordt de boodschap consequent door vertaald naar alle kanalen on- en offline? Het zal je wellicht verbazen dat er hier echt nog heel veel basis marketingwerk is te verrichten.

» Lees verder!

On-demand tv

Fast forward door reclameblokken

De opmars van on-demand tv verandert ons kijkgedrag voorgoed. Een veel genoemd voordeel van deze vorm van tv-kijken is dat reclames doorgespoeld kunnen worden. Dit doorspoelen van reclameblokken doen we massaal, wat tot grote zorgen leidt onder adverteerders. Nieuw onderzoek laat zien dat deze zorgen wellicht onterecht zijn, en dat onder bepaalde omstandigheden een reclame die wordt doorgespoeld zelfs effectiever is!

» Lees verder!

Programmaonderbrekende reclame

Give me a break!

Veel mensen zeggen zich er aan te ergeren; reclameblokken in films en televisieprogramma’s. Programmaonderbrekende reclame lijkt niet iets waar consumenten op zitten te wachten. ‘Ergernisonderzoek’ richtte zich tot nu toe vooral op de commercial break zelf. Het is echter maar de vraag of programmaonderbrekende reclame ook leidt tot een lagere waardering van het programma of de film waarnaar wordt gekeken. Onderzoek werpt een verrassend licht op deze vraag.

» Lees verder!

Reclamebudget bepalen

Reclame levert altijd wat op

‘50% van het reclamebudget is weggegooid geld, we weten alleen niet om welke helft het gaat’, is een bekend citaat over de effectiviteit van reclame. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van reclame op verkopen en winst, maar het is lastig gebleken om positieve verbanden aan te tonen. Desondanks blijven de meeste merken vertrouwen op reclame. Onderzoek toont aan dat dit een juiste keuze is. Reclame heeft namelijk op de lange termijn een positieve invloed op de marktwaarde van de onderneming.

» Lees verder!

Reclameherinnering

Slow down, you move too fast

Commercials aan het begin van een reclameblok worden door consumenten beter onthouden dan commercials die daarna komen. Dit maakt het voor adverteerders interessant om hun commercial aan het begin van een reclameblok te plaatsen. Onderzoek toont echter aan dat met de komst van de digitale videorecorder (DVR) steeds vaker juist de laatste commercial het best wordt onthouden.

» Lees verder!

Onderbrekende reclame

Onderbrekende reclame heeft negatieve invloed

Het is een groot dilemma voor adverteerders. Waar plaats je in een tijdschrift een advertentie? Consumenten kopen een tijdschrift omdat ze geïnteresseerd zijn in de inhoud en niet om de advertenties. Kan je dan als adverteerder een plaats in dat tijdschrift opeisen die een inhoudelijke boodschap onderbreekt? Onderzoek toont aan dat onderbrekende reclame een negatieve invloed heeft op de waardering voor die reclame.

» Lees verder!