How the mighty fall

Jim Collins verwierf in 1994 voor het eerst bekendheid als coauteur van Jerry I. Porras met het boek Built to last; successful habits of visionary companies. In dit boek worden de succesfactoren van 18 Amerikaanse visionaire bedrijven beschreven met mantra’s als ‘Preserve the core, stimulate progress’ en ‘Good enough never is’. Dat het inderdaad nog beter kon, bewees Jim Collins in 2001 met de publicatie van Good to great: why some companies make the leap… and others don’t. Ook in dit boek wist Collins met korte credo’s zijn boodschap over het voetlicht te brengen; bekend zijn onder andere die van ‘Level 5 leaderhip’, ‘First who, then what’ (oftewel: ‘Getting the right people on the bus’) en ‘The culture of discipline’.

Designprincipes

Universal principles of design

Vormgevers lopen in hun werk vaak tegen vragen aan waar moeilijk een antwoord op te geven is. In het boek Universal Principles of Design worden maar liefst 100 principes uit de verschillende designdisciplines beschreven die vormgevers meer grip op hun ontwerp geven. Meest bekend zijn de gulden snede, figuur-achtergrond verhoudingen en het gegeven dat gelijkvormige elementen eerder als eenheid worden waargenomen dan niet-gelijkvormige elementen.

Boeken over onderzoek

– Baarda & De Goede (2006): Basisboek methoden & technieken; handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek.
– Verschuren & Doorewaard (2007): Het ontwerpen van onderzoek.
– Baarda, De Goede & Teunissen (2009): Basisboek Kwalitatief Onderzoek; handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek.
– Baarda (2009): Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Aankoopgedrag en consumentenvertrouwen

In 2009 was de recessie hét onderwerp in de media. Uit onderzoek van ACNielsen (2009) blijkt dat medio 2009 77% van de consumenten van mening was dat de Nederlandse economie in een recessie verkeerde. De vraag is wat dit betekent voor het merkaankoopgedrag van consumenten. In een eigen onderzoek gingen wij op zoek naar de relatie tussen consumentenvertrouwen en merkaankoopgedrag.

Van klantliefde naar klanthaat

Met de komst van het internet heeft de consument aanzienlijk meer macht gekregen. Veel websites bieden de mogelijkheid klachten in te dienen, maar ook zijn er door consumenten zelf opgezette ‘anti-corporate websites’ zoals Starbucked.com. Online klagers vertonen na hun klacht vaak vermijdingsgedrag en sommigen houden er zelfs heuse wraakgevoelens ten aanzien van het bedrijf op na. Onderzoek laat zien dat klanten die aanvankelijk een sterke band met de organisatie ervoeren, het langst wraakgevoelens koesteren…

Strategische vragen voor een fighter brand

Strategische vragen voor een fighter brand

Een premium brand kan als reactie op concurrentie vanuit een lager geprijsde productgroep, een fighter brand inzetten. Zoals Euro Shopper van Albert Heijn een antwoord is op prijsformules als Aldi en Lidl. In een artikel in Harvard Business Review formuleert Ritson vijf strategische vragen voor het inzetten van een fighter brand. Kernvraag is of de organisatie beter op het premium brand kan focussen of dat het de concurrentie met een fighter brand moet aanvallen.